Horisont 2020 - verdens største forskningsprogram

Med 79 milliarder euro i pengesekken er verdens største forskningsprogram nå lansert. Horisont 2020 skal gjøre europeisk forskning verdensledende, og våre forskere bør være med!

Norsk flagg og EU-flagg.

EUs satser tungt på forskning. Verdens største forskningsprogram heter Horisont 2020 og er nå lansert i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

1. januar 2014 ble EUs Horisont 2020 lansert - et rekordstort rammeprogram for forskning og innovasjon. Det har tre hovedmål:

  • Bygge fremragende forskningsmiljøer
  • Skape konkurransedyktig næringsliv
  • Møte de store samfunnsutfordringene

Unik mulighet

– Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram som gir våre forskningsmiljøer en fantastisk stor mulighet til å hente inn mer forskningsmidler, sier fakultetets forskningsdekan Hilde Nebb.

– Det betyr at våre forskere kan delta i noen av de fremste forskningsnettverkene og få tilgang til fremragende kunnskap.

Norges forsknings- og innovasjonspolitikk følger i stor grad de samme linjene som EU gjør, noe som er en fordel for forskerne.

– Norsk forskningspolitikk samsvarer i stor grad med EUs politikk på feltet og med prioriteringene i Horisont 2020. Dette er bra for våre forskere, og gjør at vi har gode forutsetninger for å delta i Horisont 2020. Samtidig gjør deltagelse i programmet det mulig å forsterke og komplettere søknadene også mot norske satsinger, sier Nebb.

Hjelp til å søke

Usikker på hvordan du skal gå frem for å søke om midler? Fortvil ikke. Enhet for ekstern forskningsfinansiering har en åpen dør med lav terskel. De guider deg gjennom hele prosessen, fra start til mål:

  • Finner riktige utlysninger
  • Forklarer regler og formalia
  • Hjelper deg om du har spørsmål om budsjett
  • Formidler kontakt til viktige medspillere og samarbeidspartnere
  • Gir deg råd, kommentarer og praktiske tips ved søknadsskriving
  • Hjelper deg å registrere søknaden elektronisk og å lage fremdriftsplan

– Vi finner en løsning på eventuelle problemer som måtte dukke opp, vi kjenner systemet. Har du spørsmål - kontakt oss, oppfordrer seniorrådgiver Konstantinos Chilidis.

Samlet nettverk i front

EU-kommisjonen ser på Horisont 2020 som et redskap for å komme ut av den økonomiske krisen som rir Europa. Forskning skal gi ny kunnskap - og nye arbeidsplasser.

Det handler om å være der det skjer. Horisont 2020 samler det europeiske forskningsmiljøet og gjør det til et nettverk i front.

Og det puttes mer og mer penger inn i europeiske samarbeidsprosjekter. I bunn ligger tanken om styrkende samarbeid. De store utfordringene må vi møte sammen, på tvers av landegrensene. De beste ideene skal bli til konkrete løsninger.

Inngangsbilletten

UiOs rektor Ole Petter Ottersen har sagt at Horisont 2020 handler om å være en del av den kunnskapen som produseres i Europa. Det er inngangsbilletten til arenaen der forskningen foregår og åpner opp dørene for samarbeid og publiseringer på tvers av landegrensene.

Horisont 2020 er et forskningsprogram tuftet på samarbeid og målet om å gjøre europeisk forskning til verdens beste. Og det dytter norsk forskning fremover. Norges forskningsråd har endret struktur for å passe EUs rammeprogrammer, som Horisont 2020 inngår i.

Det sier litt om hvor toneangivende forskningsprogrammet er og hvor viktig det er at Norge bidrar.

Grip sjansen!

Nebb oppfordrer fakultetets forskere til å sette seg inn i alle søknadsmulighetene Horisont 2020 gir - og søke.

– Jeg er opptatt av at våre forskere skal utnytte alle mulighetene programmet gir, sier hun.

Med andre ord: Grip sjansen!

Av Marianne Baksjøberg
Publisert 31. jan. 2014 14:04 - Sist endret 18. mars 2019 13:26