English version of this page

Avtale med Universitetet i Jimma

Fakultetsledelsen har vært i Etiopia for å fornye samarbeidsavtalen med Universitetet i Jimma.

Partnerne overrekker avtalene til hverandre

Her formaliseres oppstarten av samarbeid på det administrative feltet. Fv. Bjørn Hol, Frode Vartdal, Kora Tushune og Abraham Haileamlak. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Den norske delegasjonen som var med til Universitetet i Jimma besto av dekanen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB Nina Langeland, dekan Frode Vartdal (UiO, MED), direktør Bjørn Hol (UiO, MED), Seniorrådgiver Jeanette H. Magnus (UiO, MED), Ambassadør Andreas Gaarder, trainee Jorunn Bakke Johannessen og fotograf Øystein Horgmo (UiO, MED).

Vellykket besøk

Meningen med besøket var å fornye samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Jimma University. I tillegg skulle man diskutere nye mulige arenaer for samarbeid på det administrative området, samt involvering av Det medisinske fakultet i Bergen. Besøket var meget vellykket og alle avtaler kom på plass.

God stemning

Øystein Horgmo forteller at det var påfallende hvor like etioperne er nordmennene. De er litt reserverte i begynnelsen og veldig hyggelige når man blir kjent med dem. Dette gjør det veldig lett å samarbeide og lett å komme godt overens.

Bjørn Hol synes det er inspirerende å oppleve hvor positive og idealistiske kollegaene i Jimma er. Visepresident (viserektor) Kora Tushume og dekan Abraham Haileomlak jobber begge for at andre skal få de samme sjansene som dem. De ser på sitt arbeid med utvikling av Universitetet i Jimma som et verktøy for videreutvikling av samfunnet. Hol er imponert av å se hvor mye de får til med begrensede ressurser.

Collage. Besøk i Jimma.
Øverst til venstre: Seniorrådgiver Jeanette Magnus (UiO, MED). I midten visepresident (prorektor) Kora Tushune sammen med direktør Bjørn Hol (UiO, MED). Øverst til høyre: Dekan Frode Vartdal (UiO, MED).
Nederst til venstre: Dekan Abraham Haileamlak. Nederst til høyre: President (rektor) dr. Fikre Lemessa.

Foto og montasje: Øystein Horgmo, UiO
Frode Vartdal og Fikre Lemessa tar hverandre i hendene og overrekker avtaledokumentene,
Samarbeidsavtalen er fornyet. Dekan Frode Vartdal sammen med president dr. Fikre Lemessa.
Foto: Øystein Horgmo, UiO
Bil og sjåfør.
På utflukt til Shebe helsesenter som drives ene og alene av avgangselevene på medisinstudiet, farmasistudiet, sykepleiestudiet m.fl. ved Universitetet i Jimma. Denne ildprøven gir studentene mulighet til å prøve ut både medisinske ferdigheter og utvikle godt samarbeid med andre disipliner. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 29. apr. 2016 13:51 - Sist endret 20. mars 2019 09:18