Delphine og Kari rådgir om finansiering

Fakultetet har kapret to dyktige nye rådgivere til Enhet for ekstern forskningsfinansiering. De hjelper deg både med langtidsplaner og med søknader for å få midler til forskningen.

Delphine Nicolas og Kari Schølberg-Henriksen.

De to nye finansieringsrådgiverne, Delphine og Kari, brenner for medisinsk forskning og vil gjøre alt de kan for at nettopp din søknad får gjennomslag. Foto: Rosseland, UiO

Det er to blide og dyktige damer som har begynt hos oss i høst ved Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF). Kari Schjølberg-Henriksen og Delphine Nicolas brenner for medisinsk forskning, og vil gjøre en solid innsats for å skaffe midler til fakultetets forskere.

Kari er selv fysiker og har gjort egne erfaringer med søknadsskriving. Hun er dreven i å innhente midler og vet hvordan hun skal utforme søknaden. Kari har stor forståelse for forskerens tidsklemme og er veldig opptatt av å kunne gi god service.

Delphine har god innsikt i skriving av EU-søknader. Hun har studert søknadsskriving i EU i masteroppgaven sin ved Université de Paris-Sorbonne. I tillegg kommer hun blant annet med god erfaring fra samme jobben ved Institutt for biovitenskap.

Lag en langtidsplan

Kari og Delphine kommer gjerne på besøk der du jobber. Det er mye lettere å gi god hjelp når man kjenner forskeren og forskningen.

- Vi kan hjelpe forskerne med å legge opp en langtidsplan for å skaffe finansiering, forteller Kari. - Jo tidligere vi kobles inn, jo mer kan vi bistå med, supplerer Delphine.

Hvis en forsker kommer til Kari og Delphine, og forteller om sine behov og planer for forskningen, kan de hjelpe med skreddersy en finansieringsplan. Det er mer effektivt å planlegge flere søknader samtidig, da mye av innholdet i søknadene kan gjenbrukes flere steder. Ved planlegging i god tid vil Delphine og Kari også kunne planlegge sin egen tid bedre. Kanskje får de ryddet tid til også å bistå forskerne med administrativ koordinering mot partnerne.

Kari Schjølberg-Henriksen i samtale med forsker.
Kari Schjølberg-Henriksen trives med rollen som rådgiver og kommer gjerne på et møte hos dere. Foto: Horgmo, UiO

Hjelp til enkeltsøknader

Du kan også få hjelp fra rådgiverne på fakultetet til enkeltsøknader. Deres bistand til søknadsfasen kan sørge for at akkurat din søknad blir den som skiller seg ut. De hjelper deg med å passe på at presentasjonen blir god, både språklig og innholdsmessig. De sjekker at alle viktige spørsmål er besvart. Finansieringsrådgiverne vet dessuten hva som skal til for å begeistre en søknadstrøtt evaluator for EU-søknaden.

Kurs i forskningsfinansiering

En annen måte å bli kjent med Delphine og Kari på, er å komme på kursene EEF holder om finansieringsmuligheter. I høst skal de holde flere kurs for forskerne hos oss. Noen av kursene holder de i samarbeid med OUS, andre i samarbeid med MN-fakultetet.

Felleskurs UiO-OUS om å få eksternfinansiering i høst

Felleskursene handler om søknader til finansiører som forskningsrådet, EU-H2020, NIH, kreftforeningen, HSØ, og Extrastiftelsen. Kursene foregår på engelsk.

  • 20. september, kl 9-12: External Funding Opportunities: Overview, rules, internal routines, and budgeting
  • 25. oktober, kl 9-15.30: How to write competitive proposals
  • 6. desember, kl 9-11.30: Project implementation: Routines for start-up and management

Kontaktpunkt for mer informasjon om kursene: med-funding@medisin.uio.no

Andre kurs

  • Kurs innenfor postdoktorprogrammet ved MED: How to attract external funding (avsluttet)
  • 17. november, Career Perspectives (samarbeid med MN, OD og NHM). Mulige deltakere blir invitert.

Dedikerte kontaktpersoner

Rådgiverne ved fakultetet samarbeider tett med både EU-kontoret sentralt på UiO, OUS og MN-fakultetet.

Alle rådgiverne ved fakultetets Enhet for ekstern forskningsfinansiering har dedikerte ansvarsområder. Kari har fått ansvar for å rådgi Klinmeds forskere i samarbeid med også relativt nyansatte Gina S. Clausen ved instituttet. Delphine skal støtte forskerne ved BiO, NCMM og Helsam, i samarbeid med forskningsrådgiverne ved instituttet. 

Forskerne ved IMB får fortsatt støtte fra Erlendur Helgason, også i samarbeid med forskningsrådgiverne ved instituttet. Deres kollega Hilde Henriksen har ansvar for Scientia Fellows-programmet.

Fiore personer har møte på kontor.
Seniorrådgiverne Kari Schjølberg-Henriksen (i midten) og Erlendur Helgason i møte med professor Annetine Staff og overlege Meryam Sugulle ved Kvinneklinikken. Foto: Horgmo, UiO
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 12. sep. 2016 14:49 - Sist endret 6. aug. 2019 06:12