English version of this page

Siste runde i utvelgelsen av konvergensmiljøer

UiO:Livsvitenskap går inn i en spennende fase. I løpet av våren skal de første tverrfaglige "konvergensmiljøene" innen satsingen velges ut.

Portrett av Finn-Erik Johannesen

Finn-Eirik Johansen er den engasjerte lederen for UiO:Livsvitenskap. Til våren etableres de første tverrfaglige forskningsmiljøene i satsingen. Foto: UiO

I september flyttet livsvitenskapssatsningen inn i våre lokaler i Sogn Arena. Finn-Eirik Johansen er leder for Livsvitenskap:UiO. Han presiserer at satsingen ikke er underlagt MED-fakultetet, men at plasseringen i våre lokaler selvsagt ikke er tilfeldig.

En tverrfaglig satsning

UiO:Livsvitenskap skal jobbe for tverrfaglig samarbeid for å bidra til høyere relevans og kvalitet i forskningen. Med tanke på å oppfordre til tverrfaglighet er Sogn Arena litt usentralt plassert for Finn-Eirik Johansen og teamet hans, men de er meget fornøyd med arbeidsforholdene her. Teamet består av ham selv, administrativ leder Morten Egeberg og kommunikasjonsrådgiver Norunn Torheim. For lettere å ha kontakt med andre deler av universitetet, har Livsvitenskap fått et back-up kontor på Blindern, hos Institutt for biovitenskap, som kan være base på dager når de har mange møter på Blindern campus.

Setter strategien ut i livet

UiO har lagt strategien for livsvitenskap. Denne skal Finn-Eirik og hans medarbeidere sette ut i livet, og det er nå det begynner å bli virkelig spennende!

– På mange måter kan man si at konvergensmiljøene UiO:Livsvitenskap skal etablere er som små mini-Sentre for fremragende forskning (SFF), sier Finn-Eirik. – Det er en intern satsing, men mer kortvarig enn et SFF.

I høst hadde satsingen en workshop med speed-dating. Dette var en stor suksess. Fagmiljøer på tvers av UiO ble satt i kontakt med hverandre. Noen nye samarbeid ble etablert, som ellers ikke hadde funnet sted. Disse var blant de 31 innsendte prosjektskissene til tverrfaglige prosjekter.

Nye tverrfaglige miljøer tar form

Formålet med de tverrfaglige prosjektene er å etablere spennende nye konvergensmiljøer. Altså forskningsmiljøer som samarbeider på tvers av de klassiske fagområdene, for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Disse miljøene får drahjelp fra satsingen på livsvitenskap. De kan vokse videre ved selv å søke mer midler eksternt.

Fordi tverrfaglige prosjekter er krevende å etablere, har man først en runde med prosjektskisser. Dette gir søkerne mulighet til å styrke den endelige prosjektbeskrivelsen ved hjelp av peer reviews/ tilbakemeldinger, før endelig innsending i andre runde.

15. desember leverte internasjonale eksperter sin vurdering av de 31 prosjektskissene som UiO:Livsvitenskap har fått inn. Elleve av skissene ble sendt inn av våre forskere ved MED-fakultetet, men våre forskere deltar naturlig nok i enda flere av de 31 prosjektene. Tolv av skissene ble sendt inn av forskere ved MN-fakultetet.

De nye konvergensgruppene får administrativ hovedtilhørighet hos det fakultetet som sendte inn søknaden, samtidig som de er koblet til UiO:Livsvitenskap tematisk.

Utlysning av midler

Det er fortsatt ikke for sent å melde seg på i søknadsprosessen, men interesserte må nå koble seg på en av de allerede innsendte skissene. Instituttlederne ved fakultetet har oversikt.

Utlysning for full prosjektsøknad er rett rundt hjørnet. Følg med på UiO:Livsvitenskap sine nettsider. Endelig søknadsfrist blir 1. mars.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 14. des. 2016 18:44 - Sist endret 19. mars 2019 07:27