English version of this page

Modul 3 er i gang som nytt emne i medisinstudiet

Medisinstudentene i den nye modul 3 møter pasienter for første gang gjennom undervisning på universitetssykehusene.

Legestudent ved siden av pasient i sykehusseng.

Fra simuleringssenteret på Ullevål sykehus. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Modul 3 er en del av prosjektet Oslo2014 - en revisjon av profesjonsstudiet i medisin. Modul 3 er den første integrerte kliniske modul, og representer starten på den kliniske delen av studiet.

Undervisningen foregår ute på sykehusene og det må tas hensyn til sykehusenes rutiner, pasienter og behandlere, våre vitenskapelige ansatte, samt infrastruktur. 

Det nedlagt et stort arbeid i å utarbeide en god timeplanen, blant annet slik at undervisning ikke kolliderer. 

Fra teori til praksis

Nytt i denne modulen er at alle 16 studentgrupper skal i en rotasjon mellom Rikshospitalet, Ullevål, og Ahus for undervisning i de ulike blokkene. Studentene skal også hospitere, på ulike avdelinger på sykehusene, og se og oppleve legenes hverdag. 

I modulen skal de lære seg å kombinere det praktiske opp mot det teoretiske. Det er mye nytt å sette seg inn i, som for eksempel ulike rutiner på sykehusene, og de får en bred eksponering for ulike sykdommer i løpet av modulen.

Etter tre ukers introduksjon med teori vil studentene rotere på de forskjellige sykehusene, Studentene må ha tilgang til journalsystemet og sikkerheten rundt dette må ivaretas. Dette har vært en krevende prosess administrativt, men arbeidsgruppen berømmer engasjementet hos de involverte.

Fagene tematisk delt inn

Modulen er delt i fem undervisningsblokker. En introduksjonsblokk med vekt på parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen/nyre og bevegelsesapparatet.

To års arbeid og tett samarbeid i en modulgruppe, med fagpersoner fra de ulike fagene og studentrepresentanter, ligger bak den første kliniske modulen for studentene. Modulgruppen har revidert undervisningsplanen og tilrettelagt undervisningen for grupper og til undervisningssted. Undervisningen i modulen er delt inn i blokker som gir bedre sammenheng i undervisningen rent tematisk. Hver blokk har blitt planlagt av modulgruppen med representanter fra fagmiljøene. 

Studentrepresentanter har vært med i modulgruppen, deltatt på møtene og gitt viktige bidrag.

Roser fagmiljøet på sykehusene

– Det har hele tiden vært et godt engasjement hos representantene i modulgruppen, og de har virkelig stilt opp i arbeidet med revisjon av studieplanen, sier Knut Stavem, modulleder for modul 3. Han har sammen med prosjektgruppen for Oslo 2014 ledet planleggingen av Modul 3 siden oppstart høsten 2014.

I modul 3 vil studentene få en grunnleggende innføring i klinisk medisin og i de parakliniske fagene. I modul 8 får studentene undervisning i mer avanserte emner innenfor de samme fagene.

Av Christina Heesch
Publisert 13. sep. 2016 16:57 - Sist endret 19. mars 2019 07:31