Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Nansenfondet ønsker nominasjoner til prisen for yngre forskere under 40 år. Frist for innsending av forslag er 10. februar 2016.

Gammelt foto av to forskere i laboratorium.

Foto: UiO

Denne prisen består av et pengebeløp (NOK 100.000) og et diplom. Potensielle prismottakere er norske forskere eller forskere som er fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. Belønningen tildeles for vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå innen realfag og medisin eller innen humaniora og samfunnsfag.

Professorer ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler har forslagsrett. Frist for å sende inn forslag er 10. februar 2016. Forslag med kort begrunnelse (maks 2 sider A4) sendes med CV og publikasjonsliste til: Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Fridjof Nansens belønning for yngre forskere ble første gang utdelt i 1963. Prisen deles ut årlig til verdige forskere under 40 år. Mer informasjon om tidligere prismottakere og utlysningen finnes på Nansenfondets nettsider.

Emneord: Priser, Fond
Publisert 19. jan. 2016 15:07 - Sist endret 19. mars 2019 07:32