Nominer din kandidat

Kjenner du noen som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning? Nå kan du foreslå kandidater til fakultetets priser for kvalitet og innovasjon i undervisning og utdanning.

Tegning av hode fylt av tannhjul.

Vet du om en fantastisk underviser? Eller om noen som stadig gjør utdanningen mer innovativ? Nominer dem til høstens priser!

Illustrasjon: colourbox.com

Fakultetet deler ut 2 priser for kvalitet i undervisningen og 2 priser for innovasjon, for å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning.

Alle ansatte kan nominere

Alle ansatte og studenter kan nominere sine kandidater.

22. september er fristen for å nominere kandidater til prisene for høsten 2016.

Prisen er på 20 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen.

Detaljert informasjon om prisene:

Slik nominerer du

  1. Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maksimum to sider med navn på den som nomineres
  2. Legg ved dokumentasjon som underbygger nominasjonen
  3. Oppgi navn på forslagsstillere
  4. Send forslag til fakultetets postmottak via postmottak@medisin.uio.no eller med ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo.
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 13. sep. 2016 16:07 - Sist endret 19. mars 2019 07:32