English version of this page

Internasjonal utveksling om læringsteknologi

Bruk av digitale plattformer og læringsverktøy er kommet langt ved Stellenbosch University. De har nylig besøkt vårt fakultet for å utveksle erfaringer om læringsteknologi.

Gruppebilde med fire oppstilte personer.

Janus van As fra Stellenbosch University sammen med Ingrid Os, Per Grøttum og Kristin Heggen. Foto: UiO

Stellenbosch University er et av mange universiteter vi samarbeider tett med, både med utveksling av våre medisinstudenter og utveksling av erfaring og  arbeidsmetoder.

Nå har fakultetet for medisin og helseforskning ved Stellenbosch University satser stort på digitale plattformer og utnytter digitale læringsverktøy både i undervisning og evalueringer underveis i studiene.

–  Stellenbosch University har et eget fakultet for medisin og forskning. Her er det et spesielt aktivt forskningsmiljø, forteller Ingrid Os. 

Det er viktig for Stellenbosch å bygge kompetanse blant lærere og skape et godt læringsmiljø for studenter. Derfor ble Janus van As, fersk leder for senter for læringsteknologi ved Stellenbosch invitert til et ukesbesøk på fakultetet. 

Det har vært interessante dager med utveksling av erfaringer og felles problemstillinger i tett dialog med blant annet professor Per Grøttum, og prodekanene Kristin Heggen og Ingrid Os.

Stellenbosch har satset tungt på digitale læringsverktøy og på opplæring og støtte av lærere. For å fremme forskning har de jevnlig skriveseminar for lærere ved de ulike studieprogrammene ved Stellenbosch.

– Spesielt interessant er evalueringen av de 5000 studentene. Den foregår kontinuerlig gjennom hele semesteret, og ikke bare gjennom en avsluttende eksamen. I tillegg planlegger de en 360 graders evaluering av ansatte, sier professor Per Grøttum.

Per Grøttum forteller om interessant uke hvor de har lært mye om hvordan Stellenbosch og deres senter for læringsteknologi  jobber og finansierer sine prosjekter.

– Satsningen vår krever at vi kurser våre ansatte og tilbyr workshops, forteller Janus van As.  Senteret for læringsteknologi har vært i drift i kun seks år og har allerede rukket å få til en endret kultur innen digital læringstøtte for både studenter og ansatte.

– Den viktigste grunnen til at vi får til dette og bakgrunnen for vår suksess har helt klart vært at fakultetet støtter oss hele veien,sier Janus van As. 

– Jeg synes det har vært spesielt interessant å se hva dere har gjort med deres elæring, sier han og er veldig fornøyd med å utveksle erfaringer med Det medisinske fakultet.

Av Christina Heesch
Publisert 13. sep. 2016 15:13 - Sist endret 19. mars 2019 07:36