English version of this page

Krav om arkivering og åpen tilgang

UiO har i 2017 vedtatt endringer i CRIStin-forskriften som medfører at det nå er et krav om arkivering og åpen tilgang for forskningsartikler.

PC-skjerm med bilde av hengelås.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Ny instruks for UiOs vitenskapelige ansatte

Endringene kommer som et resultat av UiOs implementering av endringer i nasjonale mål og retningslinjer, samt innskjerping av krav fra Forskningsrådet og EU: 

Krav om opplasting av fulltekstversjon

Forskeren skal påse at en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv. De fleste tidsskrift tillater kun avlevering av post print versjon (siste versjon etter fagfelle-vurdering). For å kunne oppfylle kravene fra EU og Forsknings-rådet om åpen tilgang til publikasjonene vil forskerne måtte avlevere post print versjonen. I de tilfellene hvor tidsskriftet tillater avlevering av forlagets publiserte pdf, anbefales det at denne versjonen avleveres til vitenarkivet.

Krav om at prosjektnummer skal oppgis

Alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access skal påføres prosjektnummer gitt av finansiøren i Cristin.

Endringene i praksis for deg som forsker

I praksis betyr dette at du som forsker er pliktig til å laste opp alle dine «post print versjoner» (siste versjon etter fagfellevurdering) av samtlige 2017 publikasjoner via CRIStin, og at du i tillegg må registrere prosjektnummer på alle vitenskapelig publikasjoner som er finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access.

Mål om økt tilgjengelighet

Arkivering av fulltekstversjoner av alle vitenskapelige artikler i vitenarkivet sikre at UiOs forskningsresultater blir åpen tilgjengelig for alle – og dermed også at publikasjonene potensielt får flere lesere og flere siteringer. Brukerveiledninger har blitt sendt ut til alle vitenskapelig ansatte på e-post.

 

Av Michael T. N. Møller og Silje M. Kile Rosseland
Publisert 11. jan. 2018 10:13 - Sist endret 19. mars 2019 07:54