Er du klar til å ta det store steget?

European Research Council (ERC) har ulike stipender avhengig av hvor du er i karrieren din. ERCs Starting og Consolidator Grants kan være midt i blinken for deg som har en god idé og som trenger støtte på veien videre.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, logo, merke.

ERC er EUs finansieringsarena for fremragende og nyskapende forskning drevet frem av forskernes ideer. Tildelingen er individuell og gir deg som forsker mulighet til å bygge opp et mindre team. ERC er på jakt etter de mest talentfulle forskerne i alle stadier av karrieren, og du vil få svært gode vilkår for å gjennomføre prosjekter. Prosjektene som finansieres er dristige, originale og ligger i forskningsfronten – og forbi. 

Hvem kan få ERC Starting eller Consolidator Grant?

Starting Grant

Tildelingen passer for deg som er tidlig i karrieren. Du har forsket i to til sju år etter avlagt ph.d. Tildelingen er på 1,5 millioner euro over fem år.

Consolidator Grant

Passer for deg som har forsket i sju til tolv år. Tildelingen er på to millioner euro over fem år

Det er mulig å få ekstra finansiering for spesielt kostnadskrevende utstyr i begge disse programmene.

Antall år etter ph.d. kan være flere dersom du for eksempel har fått barn eller har vært i klinisk spesialisering. 

Fristene for å søke er ikke helt offisielle ennå, men forventes å være henholdsvis 9. mars (Starting Grant) og 21. april (Consolidator Grant) i 2021.

ERC grants er et kvalitetsstempel

Koen Vervaeke, førsteamanuensis ved IMB sier at ERCs Starting Grant var helt essensielt for at han skulle få en fast stilling som forsker, og det lærte ham også å skrive gode søknader. Professor Johanna Olweus ved Klinmed peker på at tildelingen av ERC Grant kan gi et kvalitetsstempel som åpner mange dører internasjonalt. Hennes tildeling av ERC Consolidator Grant har også gjort at hun har kunnet gi stabilitet til forskere hun ønsker å beholde i gruppen.

Den gode idéen er viktigst

For å ha en sjanse må idéen din være original og banebrytende. Du må vise hvorfor du er den rette til å gjøre dette og hvorfor det er riktig tidspunkt å gjøre dette prosjektet nå. 

Hilde Henriksen, seniorrådgiver ved fakultetets Enhet for eksternfinansiering, EEF, har følgende råd til deg som har lyst til å skrive en søknad til ERC.

– Først og fremst er det veldig viktig å starte tidlig med søknaden, allerede nå, sier hun. Det er en tidkrevende prosess og det er viktig at innholdet modnes over tid. 

Det siste bekrefter Koen Vervaeke: 

– Aller først må du faktisk lære deg hva en god idé er. Mange tror de har en god idé, men så er det egentlig ikke dét. Jeg synes det er vanskelig å beskrive en god idé. Ett begrep som beskriver dette godt er «high gain – high risk». Den gode idéen kan være enten konseptuell eller av en mer teknisk karakter, forklarer han. 

Koen Vervaeke sier at den gode idéen er det aller viktigste for å få ERCs Starting Grant. Foto: UiO.

Fokus på kvalitet og ikke kvantitet

Henriksen påpeker at du bør ha en sterk CV som er tilpasset der du er i karrieren. 
– For å få Starting Grant må du ha gode publikasjoner og vise en selvstendighet fra hovedveileder. Du må derfor ha minst én publikasjon som "main author" eller uten din ph.d.-veileder.

Dette kan være en utfordring i medisinske miljøer i Norge, ettersom mange fortsetter å publisere sammen med sin ph.d.-veileder.

Vervaeke understreker imidlertid at den gode idéen faktisk kan kompensere hvis du ikke har den aller beste CVen. 

Johanna Olweus sier at det grunnleggende for god forskning er at du finner et viktig forskningsspørsmål som engasjerer deg og at du fokuser på hvordan det kan løses på beste måte.

– Bygg sten på sten. Tenk kvalitet og ikke kvantitet. Ikke bruk tid på prosjekter som gir lettvint og kortsiktig gevinst, sier hun.

Professor Johanna Olweus sier du bør tenke kvalitet og ikke kvantitet i forskningen din hvis du skal søke ERC-midler. Foto: Kristin Ellefsen, UiO.

To seminarer om ERC i november

6. november arrangerer EEF et inspirasjonsseminar der Johanna Olweus og Johannes Roksund Hov som har mottatt tildelinger fra ERC snakker om sine erfaringer.

13. november arrangerer UiO og Forskningsrådet et kurs i søknadsskriving. Kurset holdes av Mette Skraastad i Yellow Research.

Søknaden din trenger tid til å modnes

Seniorrådgiver Hilde Henriksen. Foto: UiO.

Det er ikke detaljerte krav til hvordan du skriver søknaden eller hva prosjektene skal levere.

Dette er en motsetning til mange andre typer søknader, særlig de såkalte tematiske EU-prosjektene.

– I ERC er det ikke detaljerte formkrav til søknaden utover sidebegrensing, forklarer Henriksen. 
Det er mulig å ha samarbeidspartnere, men det er forskeren som søker som er i hovedsetet og dette er viktig å få frem. 

– I arbeidet med søknaden er det viktig å la idéen modne, derfor bør du diskutere den i flere omganger med fagfeller, fortsetter hun.

Søknaden må være forståelig utenfor ditt eget smale fagområde da panelene som evaluerer søknader ofte er brede. Men de henter også inn fageksperter som skal gi sine uttalelser. Du må derfor må kunne overbevise både fagekspertene og generalistene, en skikkelig utfordring. 

Å skrive slike søknader krever mye innsats

– Søknad og intervju tok meg 5-6 uker på full tid. Men siden de fleste ikke kan sette til side alt annet, er det selvsagt bedre jo tidligere man kan starte. Idéene bak søknaden har jeg lagt grunnlaget for gjennom mange års forskning, slik at jeg hadde mye "proof-of-concept" data å vise til, sier Johanna Olweus.

Det er hjelp å få

Forskningsdekan Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Når du har idéen klar og skal begynne å skrive står du ikke alene. UiO har et solid støtteapparat for arbeidet med søknaden. Fakuletets gruppe EEF står klare til å hjelpe til. Forskningsdekan Jens Petter Berg sier: 

– Enhet for eksternfinansiering kan lese gjennom søknader og gi innspill til den. Det er viktig at søknaden er forståelig også for personer som ikke er spesialister. Rådgiverne vil gi deg nyttige innspill til teksten.

Hos EEF kan du også få hjelp til å få på plass formalia og de hjelper deg med å skaffe konsulenter hvis du ønsker det. De er også mulig å få såkalt prosjektetableringsstøtte (PES) for å jobbe med søknaden.

Dersom du kommer til steg to må du på intervju i Brussel. Da arrangerer EEF prøveintervju i samarbeid med andre fakulteter der du kan øve deg på intervjusituasjonen. 

Du kan få støtte til mer enn å skrive en god søknad

Fakultetet har ellers en viktig rolle i å identifisere mulige søkere til utlysningene. EEF har hyppig kontakt med forskergruppene og leser gjennom alle utlysningene for å se om det er noe som passer.

– Søkerne kan trene seg i å formidle prosjekter og idéer i samarbeid med kommunikasjonsenhetene ved fakultetet og instituttene, sier forskningsdekan Jens Petter Berg.

Det er en verdifull erfaring å ta med seg når søknader skal skrives. I tillegg gir det prosjektet en ekstra synlighet.

– Nåløyet er trangt, men det fine er at ERC er villige til å ta risikoen sammen med deg, avslutter han.

Publisert 14. okt. 2020 08:56 - Sist endret 4. nov. 2020 10:58