English version of this page

Har du labteknisk kompetanse?

Testekapasiteten for koronavirus i laboratoriene i Helse Sør-Øst må styrkes. Meld din interesse ved å registrere deg i nettskjemaet. 

Bildet kan inneholde: medisinsk assistent, forskning, jobb, design.

Det er behov for styrket bemanning innen alle deler av de diagnostiske tjenestene i spesialisthelsetjenesten som følge av utbrudd av koronavirus.De mikrobiologiske laboratoriene mottar et stort antall prøver.

Det kan bli behov for å tilkalle personell raskt

Situasjonen endrer seg raskt, og det kan bli behov for å tilkalle personell for å opprettholde eller øke kapasiteten. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst RHF bedt om at det sammenstilles en oversikt over mulig/tilgjengelig personale som har hovedstilling ved UiO og som har erfaring innen molekylærbiologi og håndtering av biologisk materiale for mikrobiologiske analyser. Erfaring fra tidligere arbeid i et sykehuslaboratorium vil være et fortrinn.

Ansatte ved UiO kan «lånes» ut til helseforetakene

Det er inngått en avtale mellom OUS, AHUS og Universitetet i Oslo om at ansatte ved UiO kan «lånes» ut til helseforetakene for å styrke bemanning av laboratoriene til utbruddet av koronaviruset er over. 

Det er frivillig å registrere seg med kompetanse innen diagnostisk laboratorievirksomhet.

Man samtykker til å registrere seg ved å fylle ut nettskjema og sende det inn.

Slik behandles personopplysningene dine

Personopplysningene som samles inn i denne sammenhengen er kun opplysninger om den ansatte ved UiO og kompetanse innen molekylærbiologi samt håndtering av biologisk materiale for mikrobiologiske analyser.

Opplysningene vil benyttet når et helseforetak i regionen henvender seg til fakultetet for å undersøke om det er ansatte ved UiO som kan ha arbeidssted ved helseforetaket i en begrenset tidsperiode. En avtale om dette må gjøres i samråd med nærmeste leder i UiO-linjen.

Opplysningene som samles inn vil bli delt med Helse Sør-Øst RHF i form av antall som har meldt seg og med navn og kvalifikasjoner når det er helseforetak i regionen som henvender seg til fakultetet. Opplysningene vil bli slettet når det ikke lenger er behov for ekstra personell til laboratoriene i helseforetakene i regionen.

Meld deg på her

Har du spørsmål om personvern kontakt seniorrådgiver i forskningsadministrasjon Katrine Ore

Har du spørsmål kontakt seksjonssjef for forskningsadministrasjon Ingrid Sogner

Publisert 20. mars 2020 13:01 - Sist endret 15. juni 2020 02:57