Valg av representant for midlertidige ansatte til fakultetsstyret

Høsten 2020 skal det velges en representant og to vararepresentanter fra det midlertidig tilsatte vitenskapelige personalet, inkludert professor II. Nominér din kandidat nå.

Portrettbilde av Marit Veierød.

Leder for fakultetets valgstyre Marit Veierød anbefaler midlertidig ansatte og professor II å benytte stemmeretten sin.

Foto: UiO

Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte og professor II er ett år. De valgte kandidatene tiltrer sine verv 1. januar 2021, og sitter frem til 31.12.2021.

Frist for å foreslå kandidater er 8. november.

Slik sender du inn forslag:

  • Et forslag kan inneholde en eller flere valgbare kandidater. Det må stå minst like mange forslagstillere bak et forslag som det antallet kandidater forslaget inneholder.
  • Forslaget skal angi kandidaten(e)s navn, tittel og arbeidssted ved fakultetet.
  • Det skal fremgå av forslaget om kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.
  • Forslaget må inneholde navn og stilling på forslagsstiller(e).

Forslaget sendes til: valgstyret@medisin.uio.no innen fristen 8. november 2020.

Har du stemmerett?

Alle midlertidig vitenskapelig tilsatte i minst 50 % stilling, samt tilsatte i professor II-stilling har stemmerett.  Midlertidige tilsatte må på valgdagen være inne i et tilsettingsforhold av minst ett års varighet.

Av Thomas Olafsen
Publisert 29. sep. 2020 15:01 - Sist endret 28. okt. 2020 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere