Katrine Ore med kolleger

Fakultetsledelsen tildeler en velfortjent digitalis purpurea til Katrine Ore og hennes kolleger for jobben de har gjort med å få på plass kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning.

Portrett av Katrine Ore.

Katrine Ore. Foto: UiO

Høsten 2015 gjennomførte Deloitte, på bestilling fra UiO, en internrevisjon der etterlevelse av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning var i fokus. Deloitte anbefalte fem tiltak, og disse ble en del av en vår handlingsplan og fikk tydelige frister og ansvarsfordeling.

Katrine Ore har med dyktig hånd koordinert gjennomføringen/implementeringen av disse tiltakene.

Solid arbeid bak den nye kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold. Vi er veldig fornøyde med endelig å ha dette systemet på plass!

Med seg på laget har Katrine Ore hatt mange dyktige kolleger:

Les mer

Revebjelle.
Fakultetsledelsen deler ut digitale revebjeller med hvert MED-nytt. I tillegg til å være en vakker blomst, er revebjellen, Digitalis purpurea, en viktig medisinsk legeplante som brukes innen hjertemedisin. Foto: Lunde/ UiO
Av Silje M. Kile Rossleand
Publisert 19. des. 2016 23:12 - Sist endret 19. mars 2019 08:39