English version of this page

Fakultetets teknisk administrativt ansatte

Fakultetsledelsen tildeler alle våre teknisk og administrativt ansatte en digitalis purpurea for enestående innsats denne koronavåren. 

Illustrasjon zoom-møte.

Det tok ikke lang tid etter universitetets nedstengning før alle var igang på hjemmekontor med digitale møter og like stor arbeidsiver som på kontoret. Illustrasjon: Colourbox.com

Denne digitalisen er til dere alle! Dere som støtter forskningen og studiene våre teknisk og administrativt. Vi ser at alle våre ansatte har strukket seg langt for å sørge for å opprettholde drift og ivareta våre kjerneoppgaver under en brå omstilling både for oss og for den enkelte.

Alle teknisk og administrative ansatte har vist en imponerende omstillingsevne og dugnadsånd. Krisen har vært vanskelig for oss alle. Og alle har blitt rammet på ulikt vis. Fra hjemmeskole-/barnehage til ensomhet, fra høy arbeidsbelastning til bortfall av arbeidsoppgaver, fra frykt for å miste nære og kjære, til takknemlighet for de vi har rundt oss. Noen har begynt digitalt i et virtuelt fellesskap, noen har avsluttet et langt arbeidsforhold uten mulighet for en ordentlig avskjed med sine kolleger (men det tar vi selvfølgelig igjen med en lang rekke markeringer til høsten, forhåpentligvis!).

Nivåene i organisasjonen har jobbet fantastisk godt sammen og situasjonen har gitt oss en raushet og toleranse i omgang med hverandre. Det er så mye vi tar for gitt i en travel hverdag, som det må en krise til for å virkelig verdsette. Hvor viktig det fellesskapet vi har som kolleger er, står klarere enn noen gang og har fått en ny betydning.

Vi er veldig takknemlige for innsatsen som våre administrative ansatte har lagt ned under krisen. Dere har tatt utfordringene på strak arm gjennom hele beredskapsperioden og bidratt til at vi har kunnet levere på en så god måte innen alle felt under krise.

Blant heltene som har holdt fakultetet i gang når hele samfunnet var lukket, er ansatte som har passet på at våre forsøksdyr fortsatt har fått mat og vann og kritiske eksperimenter kunne fortsette. Studieadministrasjonen som har jobbet dag og natt en periode i starten for å få undervisningen digital. Medarbeidere som har bemannet varemottak, posten som har blitt distribuert, IT-medarbeidere og AV-støtte til hardt pressede undervisere og alle oss andre. Ansatte som har sikret at timelønn og refusjoner fortsatt er blitt utbetalt, og de som ivaretar kritiske HMS-oppgaver og infrastuktur. Administrative ledere og koordinatorer på alle nivåer har vært uvurderlige for god kommunikasjon og hurtig innføring av nye rutiner.

Våre ansatte tilpasset sine arbeidsoppgaver til en helt ny hverdag så å si over natten, med en enorm vilje til å stå på og finne løsninger. Dette har gjort at vi praktisk talt ikke har hatt noen stans i den støtten vi yter til våre forskere og undervisere.

Vi er både stolte og takknemlige!

Vi ønsker alle en riktig god og velfortjent sommer!

Unn-Hilde Grasmo-Wendler,  Knut Tore Stokke, Linda Teigland Helgesen, Hans Mossin og Ingrid Kjelsvik.

Fakultetsledelsen deler ut digitale revebjeller i MED-nytt. I tillegg til å være en vakker blomst, er revebjellen, Digitalis purpurea, en viktig medisinsk legeplante som brukes innen hjertemedisin. Foto: Lunde/ UiO
Av Unn-Hilde Grasmo Wendler, Knut Tore Stokke, Linda Teigland Helgesen, Hans Mossin og Ingrid Kjelsvik
Publisert 17. juni 2020 16:02 - Sist endret 25. juni 2020 20:07