English version of this page

Sorgen og gleden de vandre til hope

«Sorgen og gleden de vandre til hope» heter en gammel salme. Slik også på vårt fakultet. Mest glede heldigvis. Aller mest på grunn av en helhjertet innsats fra dyktige ansatte og studenter. Vi vil takke alle for alt de har gjort for fakultetet dette året og ønsker alle en riktig god jul og et framgangsrikt nytt år!

Innpakket gave.

Illustrasjon: Colourbox.no

Det er mye å glede seg over. Innføringen av Oslo2014 går etter planen. Planlegging og gjennomføring av en ny studieplan i medisin er en meget krevende øvelse og kunne ikke blitt gjennomført uten en stor og entusiastisk innsats fra prosjektledelsen og lærere.

Mange lærere har måttet ta på seg ekstra arbeid for å takle undervisning i både gammel og ny studieplan i samme semester. Denne studieplanen er vi veldig stolte av. Siste etappe går neste år. Da går vi løs på en revisjon av masterstudiene.

Scientia Fellows og karriereutvikling

Scientia Fellow (SF)-programmet er et av våre “flaggskip”. Programmet ble fullt implementert i år ved rekruttering av de siste 42 av i alt 82 postdoktorer. Tilbakemeldingene fra postdoktorene og fra forskningsgruppene der de arbeider er veldig positive. Takket være resultatbaserte midler fra Kunnskapsdepartementet som vi fikk på grunn av SF-satsingen, har vi også kunnet etablere et karriereutviklingsprogram for unge forskere («postdoktorprogrammet»).

I tillegg til kurs og mentorordning får postdoktorene tilbud om fordypning i forskningsledelse og forskningsveiledning, samt søknadstrening for å skaffe mer forskningsfinansiering nasjonalt og internasjonalt. Siste trinn i satsingen er Helseinnovatørskolen som etableres i samarbeid med NTNU og Karolinska instituttet. Neste år søker vi EU om bevilgninger til et nytt SF-program.

Kampen om eksterne midler

Mange av våre forskningsgrupper gjør det skarpt i den beinharde konkurransen om eksterne forskningsmidler. Siste ukene har mange forskningsgrupper bl.a. fått innvilget støtte fra Kreftforeningen og fra Fripro-programmet i Forskningsrådet. Det at fakultetet har med hele fem av i alt syv kandidater nasjonalt innen helse i Forskningsrådets finalerunde i konkurransen om nye Senter for fremragende forskning vitner om forskning i verdensklassen. Gledelig er det også at fakultet fikk ett av de to nye Jebsen-sentrene, og to av våre Jebsen-senter fikk ytterligere to års forlengelse.

Målrettet arbeid

Med mer enn 1800 publikasjoner årlig, mer enn 600 forskningsprosjekter og nesten 1500 phd-studenter er det ikke til å unngå at det noen ganger oppstår problemer. Fakultetet arbeider målrettet for å redusere risikoen for at det oppstår avvik.

Sammen med Oslo universitetssykehus (OUS) har vi laget et e-læringsprogram PIFF (Personvern og informasjonssikkerhet for forskning). Dette gir alle som er involverte i forskning nødvendig kunnskaper for å gjennomføre forskning i tråd med lover og regelverk.

Siden det settes særskilte krav til at ledere og forskningsgruppeledere, gjennomfører vi i tillegg et opplæringsprogram rettet mot disse lederne.

Dyktig ledelse

De gode resultatene for fakultetet vårt, ville ikke vært mulig uten særdeles dedikerte og engasjerte administrative og vitenskapelige ledere på alle nivåer. Dyktige ledere som evner å utvikle sine medarbeidere, er svært viktig for en velfungerende organisasjon. Ledelse kan til tider være svært utfordrende, men det er nettopp i vanskelige situasjoner vi trenger tydelig og målrettet ledelse. Vi lykkes bare som ledere når våre medarbeidere lykkes.

Budsjettutfordringer

UiO har betydelige utfordringer med vedlikehold av mange gamle bygninger. Sammen med økte behov for investeringer av digitale støttesystemer for forskning og utdanning, samt et effektiviseringskrav fra myndighetene på 0,8%, har dette ført til betydelige budsjettkutt for fakultetene. Sammen med økt husleie for eksterne leide lokaler har dette gitt oss en budsjettutfordring på om lag 35 millioner kroner neste år.

Vi håper den nye budsjettmodellen, der instituttene beholder hele gevinsten ved å drive mer effektivt, vil bidra noe til at man kan takle budsjettutfordringene. For at hele regningen for kuttene ikke skal sendes til instituttene og fagmiljøene, tar fakultetsledelsen - og administrasjonen mer enn sin prosentandel av kuttene.

Uansett vil det bli satt store krav til oss alle. Men sammen skal vi klare “stå han av”. Vi har ikke noe valg.

Portretter av fakultetsledelsen

Av Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen, Hilde Nebb, Ingrid Os og Frode Vartdal
Publisert 16. des. 2016 12:39 - Sist endret 19. mars 2019 09:09