Russisk-norsk samarbeid

Fakultetet bygger et sterkt partnerskap mellom Russland og Norge innen forskning og helseutdanning.

Studiedekan Kristin Heggen og forskningsdekan Hilde I. Nebb.

Foto: Horgmo, UiO.

Det meget veldrevne Norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) danner basen for vårt institusjonelle samarbeid. Målet er å etablere robuste og langsiktige relasjoner med forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i St. Petersburg og Russland for øvrig. Vi skal styrke allerede fruktbare forskningssamarbeid, i tillegg til å etablere nye.

Russland prioriteres som samarbeidspartner

På institusjonsnivå er Russland et av UiOs seks prioriterte land utenfor EU når det gjelder utvikling av bilaterale samarbeid. Fakultetet har siden 1993 hatt lange og gode samarbeidsrelasjoner, særlig i Moskva. Vi har derfor et sterkt grunnlag for et nært samarbeid med Russland.

Målsetningen med Russlandssamarbeidet er å fremme kvalitet, stimulere akademisk vekst og styrke interaksjonen mellom forskning, utdanning og innovasjon.

Intensivering av samarbeidet

I 2013 intensiverte vi samarbeidet med Russland gjennom DNUSP, ved å etablere nære relasjoner med vitenskapelige institusjoner i St. Petersburg, blant annet med Mechnikov universitet, Pavlov universitet og Almazov Centre.

Vi har satt sammen et strategisk team bestående av forskere med særlig sterke samarbeidsrelasjoner med Russland, teamet ledes av forskningsdekan Hilde Nebb.

MED-fakultetet har bidratt finansielt for å styrke samarbeidsprosjekter, og vi har besøkt Russland flere ganger for å bygge nettverk og støtte opp om partnerskap der. Disse initiativene har gitt avkastning på en rekke fagområder.

Dagens samarbeid er allerede omfattende

I dag har vi sterke og aktive samarbeid med russiske forskningsmiljøer innen hjertesykdom, blodkreft, stamcelleforskning, nanoteknologi, epigenetikk, reproduksjonshelse og palliativ medisin/geriatri. Prodekan for bachelor- og masterstudiene, Kristin Heggen, leder et vellykket samarbeid innen palliativ medisin og geriatri.

Planlagt besøk til St. Petersburg

I juni 2016 drar vi igjen til St. Petersburg sammen med en stor delegasjon med forskere. Vi skal besøke partnerinstitusjoner og gjennomføre et forskningsseminar ved DNUSP. Seminaret skal fokusere på kardiologi, stamcelleforskning, epigenetikk og nanoteknologi, med bidrag både fra russiske og fakultetets egne forskere.

Russiske partnere kommer til Oslo

I november inviterer vi våre russiske partnere på gjenbesøk til Oslo. Planen vår er å inkludere flere forskere fra MED-fakultetet og fra UiO generelt i samarbeidet. Rektor takket umiddelbart ja til å delta på dette nettverksmøtet, et tegn på hvilken støtte det norsk-russiske samarbeidet har også ved UiO sentralt og i universitetsledelsen.

Av Kristin Heggen og Hilde I. Nebb
Publisert 12. mai 2016 23:42 - Sist endret 19. mars 2019 09:11