English version of this page

Valgfrihet som inspirasjon på studiet

Endelig skal også medisinstudiet få mer valgfrihet. På tredje studieår kan to kull av studenter velge mellom seks metodeemner og 12 temaemner. I januar 2020 starter vi i tillegg med en valgfri praksisperiode i siste semester.

Studiedekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold. Foto: Øystein Horgmo, UiO

En av mine gode læremestere på det medisinske fakultetet, professor emeritus Øivind Larsen, lærte meg en gang at forskning er «5% inspirasjon og 95% transpirasjon». Etter mange år som forsker på universitetet kan jeg si meg enig i det. Det krever mye innsats for å forfølge og realisere en god ide.

Inspirasjon alene, er ikke nok

Fordelingen mellom inspirasjon og transpirasjon kan imidlertid overføres til det å studere ved vårt fakultet: Det kreves mye innsats for å fullføre utdanningen man er inspirert og motivert for å ta. Uansett hvilket studium man har valgt, er det enkelte emner som er mer spennende enn andre. Noe undervisning blir et pliktløp – dog i det vanlige høye tempoet.

Fleksibilitet i studieplanen

Studieplanen har forskjellig fleksibilitet på de ulike studiene. Våre masterstudenter har mulighet til å velge elektive emner på tvers av studiene – og fakultetene. Dette gjør det mulig å sette sammen en fagkrets som til en viss grad er skreddersydd ens egne interesser. Samtidig gir det mulighet til tverrfaglige møter og samarbeid med studenter fra andre studier. 

Mer valgfrihet også på medisinstudiet

Profesjonsstudiet i medisin har til nå ikke hatt tilsvarende fleksibilitet. I studieplanen Oslo 2014 har vi tatt et lite skritt i retning av mer valgfrihet: På tredje studieår kan to kull av studenter velge mellom seks metodeemner som varer i én uke og 12 temaemner som varer i to uker. Metodeemnene gir innføring i forskningsmetoder studentene kan bruke i sin prosjektoppgave, mens temaemnene gir mulighet til å fordype seg i fagområder som vi ikke kan gå i dybden på i den vanlige undervisningen.

Kamp om plassen på populære emner

Noen tema er mer populære enn andre. Det betyr at selv om studentene skal få en av sine seks prioriterte emner, er det mange som ikke får førstevalget på grunn av begrenset antall plasser. Vi håper likevel at de valgfrie emnene gir en opplevelse av å få lov til å studere et område man har ekstra interesse for. Siden to kull er sammen, får studentene mulighet til å bli kjent med nye medstudenter. Vi har også åpnet for at medisinstudentene kan ta noen av de elektive emnene som tilbys på masterstudiene. Dette gir økt utbytte i form av tverrfaglig samarbeid som er nyttig for alle studentene på vårt fakultet. 

Takk til undervisere og timeplanleggerne

Valgfrie emner krever imidlertid også inspirasjon og transpirasjon av våre ansatte. Jeg vil rette en stor takk til alle undervisere som har tatt på seg å lage nye emner og som inviterer studentene inn på laboratoriet og ut på ekskursjoner. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra studentene. Takk også til de som legger timeplanen praktisk til rette. Valgfrihet krever nye måter å organisere studiet på.

Valgfri praksisperiode i slutten av modul 8

Nå planlegger vi enda mer valgfrihet – i tråd med Oslo 2014. I januar 2020 skal vi for første gang gjennomføre en valgfri praksisperiode for medisinstudentene i det siste semesteret på studiet (slutten av modul 8). I fire uker skal studentene få prøve seg i praksis innenfor et medisinsk fagområde de har spesiell interesse for.

I disse dager er vi i gang med å rekruttere praksisplasser på universitetssykehusene og lokalsykehusene i Helse Sør-Øst. Vi går bredt ut og håper at studentene kan få mulighet til å være med i den daglige driften på avdelinger der de tidligere ikke har hatt annet enn korte besøk i smågrupper. Vi prøver også å finne plasser i primærhelsetjenesten – og innenfor ulike institusjoner/organisasjoner der leger arbeider.

Studenten i praksis er din kommende kollega

Valgfri praksisperiode blir en ny runde med inspirasjon og transpirasjon. Det er krevende å finne praksisplasser, og det vil kreve noe arbeid av praksisstedene å følge opp studentene. Likevel håper vi det blir mest inspirasjon – for både studenter og praksisstedet. Noen få måneder etter praksisperioden er våre studenter klare for arbeidslivet med nypusset autorisasjon. En god praksisperiode vil gi dem ekstra trygghet i startfasen.

En av våre praksisveiledere sa at han ønsker å presentere studenten ikke som «student», men som sin «kommende kollega» for pasienter og ansatte på sykehuset. Det inspirerer! 

Av Prodekan Elin Olaug Rosvold
Publisert 11. apr. 2019 10:10 - Sist endret 9. mai 2019 13:03