English version of this page

April 2016 - Nyhetsbrev fra ledelsen

MED-nytt

Forskningsrådet melder at vi har hele 4 SFF-søknader med i andre runde. Les dekanens lederartikkel Carpe diem og se hvordan ledelsen vil bruke overskuddet fra Scientia Fellows. Følg dekanatets oppfordring om å gripe dagen.

Mange muligheter

I funding opportunities byr det seg mange muligheter som kan gripes. Følg med! Merk at frist for ny søknad til Advanced ERC-grant blir i september.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Forskningsrådet lyser nå ut rundt 200 millioner kroner til internasjonalt samarbeid. Informasjonsmøte om de ulike utlysningene blir 6. april på Domus Academica, auditorium 4 kl. 12.00-16.00

MED og OUS samarbeider om å holde kurs for forskere om finansieringsmuligheter tirsdag 5. april. Det er stor interesse for kurset og det er fulltegnet. Den 24. mai vil det holdes et nytt kurs om implementering av eksternt finansierte prosjekter.

Vi oppfordrer forskningsmiljøene våre til å delta med egen stand på Forskningstorget 2016. Fakultetet har bevilget penger til et helt telt på Universitetsplassen. I tillegg får alle som deltar inntil 5000 kroner til utstyr. Ta kontakt med instituttets kommunikasjonsgruppe dersom du er interessert. Frist for påmelding er 25. april. (NB. Endret dato 22/4)

Den 3. utlysningen av Scientia Fellows ligger nå ute med hele 45 ledige stillinger med søknadsfrist 29. april. Fakultetet setter stor pris på om du benytter ditt nettverk til å spre ryktet om disse stillingene slik at vi når ut til potensielle søkere.

Organisering

Fra 1. mai konstitueres Unn-Hilde Grasmo-Wendler som fungerende fakultetsdirektør. Bjørn Hol vil istedenfor gå inn i andre prioriterte oppgaver for fakultetet. En av Bjørns hovedoppgaver vil være å representere fakultetet i planleggingen av det nye universitetssykehuset. En annen hovedoppgave vil være ansvar for internasjonalt samarbeid, spesielt med fokus på Jimma og Beijing.

Institutt for klinisk medisin omorganiseres i tråd med ny klinikkstruktur ved OUS. Klinmed har i dag 12 klinikker, ni på OUS og tre på Ahus. De ni klinikkene på OUS skal splittes opp og bli til 15. Ahus blir ikke berørt av denne endringen. Målet er å implementere ny klinikkstruktur fra og med 1. juni 2016. Les mer om prosjektet på instituttets nettsider.

Internasjonalt samarbeid

Jimma, Etiopia: Fakultetet satser stort på samarbeidet med Jimma. Fra 1. mai 2016 vil Bjørn Hol ha et hovedansvar for samarbeidet og selv også bistå med sin kompetanse innen organisering og ledelse. Ledelsen reiser til Jimma nå i april.

Brüssel: Fakultetet arrangerer denne våren en studietur til Brüssel for forskningsledere ved fakultetet i samarbeid med forskningsrådet. Forskningslederne er nøkkelpersoner for å øke antall søknader om finansiering. 29 forskningsledere er påmeldt fra fakultetet. På reisen skal de ha møter med forskningsrådet, ERC og regionale kontorer i Büssel. Forskningslederne skal lære om finansieringsmuligheter i EU.

Sør-Afrika: I månedsskiftet februar-mars besøkte en delegasjon fra fakultetet University of Cape Town og Stellenbosch University. Besøket var et ledd i fakultetets strategiske satsning på økt utdannings- og forskningssamarbeid med Sør-Afrika. Delegasjonen besto blant annet av prodekan (profesjonsstudiet i medisin) Ingrid Os  og prodekan (forskning) Hilde Nebb.

Lærerutveksling: Fakultetet utlyser 250.000 kr. til lærerutveksling i 2016. Alle fakultetets lærere ansatt i vitenskapelige stillinger kan søke. Søknadsfrist er 24. april. Les mer om hvordan du kan søke.

Dekan Frode Vartdal
Dekan Frode Vartdal. Foto UiO

Leder: Carpe diem

Av Frode Vartdal

Dei neste åra får vi sterke krav frå styresmaktene og frå universitetsleiinga om å skape betre utdanning, meir verdsleiande forsking, meir innovasjon og å skaffe meir EU-midlar. Dekanatet gjer fleire grep som set fakultetet betre i stand til å levere på nye krav. Les hele artikkelen.

Suksess med film om epigenetikk

Fakultetets film om epigenetikk nådde fram til nærmere 400.000 personer de første fire ukene. Dekan Frode Vartdal oppfordrer fagmiljøet til å lage flere filmer. Les mer og se filmen.

Skjermdump fra filmen om epigenetikk.

Kjetil Tasken får Kong Olav Vs kreftforskningspris

Professor Kjetil Tasken ved det medisinske fakultet har fått kreftforskningsprisen 2016 for sitt arbeid med immunterapi. – Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, sier en ydmyk Tasken. Les mer om tildelingen.

Støtte til ALS-forskning

Professor Joel Glover ved IMB og professor Trygve Holmøy ved Klinmed har mottatt midler fra Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe for å forske på ALS. Les mer om ALS.

Pris for kvalitet i klinisk undervisning

Fakultetets pris for kvalitet i den kliniske undervisningen i profesjonsstudiet medisin for 2015 er tildelt  klinisk stipendiat Nanna von der Lippe. Les mer i studieaktuelt.

Pris for kvalitet i bachelor- og mastergradutdanningene

Fakultetets pris for kvalitet i bachelor- og mastergradutdanningene for 2015 gikk til professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, avdeling for helsefag.

Kroppen rundt på 366 dagar

Kvar månad gjennom heile året set medisinsk bibliotek på Rikshospitalet og Ullevål sykehus opp ei ny utstilling om eit av kroppens organ. De vil blant anna få sjå utstillingar om hjarta, hjernen, auget, huda og munnhola, knytt opp til forsking ved UiO og OUS.

Per Grøttum tildelt pris for fremragende utdanning

Professor Per Grøttum har blitt tildelt Olav Thons nasjonale fagpris for fremragende undervisning. Han får prisen for sitt arbeid med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinutdanningen ved fakultetet. Les mer om tildelingen.

Aktuelt om forskning

Foredragsserien "På flukt"

God helse for flyktninger i Norge. Hvordan? Trenger vi forskning før helsetiltak for flyktninger, eller holder det med sunn fornuft? Publikum utfordret Per Fugelli, Nora Sveaass og Wasim Zahid på akademisk talkshow på Litteraturhuset i regi av fakultetet.

Bakterier sanker magnesium

Bakterienes system for transportering av magnesium er så følsomt at det kan oppdage en klype magnesiumsalt i et basseng, viser ny forskning. Les mer om rekkevidden av denne oppdagelsen.

Hormonene raser i kroppen

Hormonene gjør mye mer enn å påvirke humøret vårt. Uten hormoner hadde kroppen vår rett og slett ikke fungert. Les mer om forskning på hormoner.

Medisinsk viten til folket via app.

Forskere ved instituttet utvikler app for å spre ny og troverdig kunnskap. Les mer om prosjektet.

 

Neste MED-nytt sendes ut i begynnelsen av mai.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 30. mars 2016 10:59 - Sist endret 8. aug. 2019 07:29