English version of this page

Mai 2016 - Nyhetsbrev fra ledelsen

MED-nytt

Velkommen til årets andre MED-nytt.

Innledningsvis en liten oppfordring til deg som er vitenskapelig ansatt i dobbeltstilling. Husk at professortittelen hører til ved UiO. Uttaler du deg i media er du professor ved UiO og overlege ved sykehuset. Hjelp journalisten med å få dette rett.

Kristin Heggen og Hilde Nebb.
Fv. Studiedekan Kristin Heggen og forskningsdekan Hilde I. Nebb.
Foto: Øystein Horgmo, UiO

Leder: Russisk-norsk samarbeid

Av Kristin Heggen og Hilde I. Nebb

Fakultetet bygger et sterkt partnerskap mellom Russland og Norge innen forskning og helseutdanning.

 – For å bygge et langsiktig og robust forskningssamarbeid mot Russland har vår strategi vært å starte med noen medisinske fagområder i et nært samarbeid med fagmiljøer som er motivert for å utvikle langvarige samarbeidsrelasjoner. Nå ser vi at denne suksessen sprer seg som ringer i vannet til nye fagområder og forskere med gjensidig glede både i Russland og Norge, forteller Hilde I. Nebb. 

Les mer i lederartikkelen om russisk-norsk samarbeid.

Hva mener du om UiOs styringsform?

50 personer dukket opp på allmøtet fakultetet arrangerte på oppfordring fra universitetsledelsen om SAB-rapporten. Vi oppfordrer alle som ikke har fått med seg orienteringen, på egenhånd setter seg inn i rapporten.

Har du meninger om hvordan UiO bør være organisert? I så fall bør du lese og kommentere rapporten som er ute til høring før styret ved UiO tar sin beslutning! Høringsfrist 25. mai.

Les rapporten, tenk selv og si din mening!

En mer robust og gjennomsiktig organisasjon

Institutt for klinisk medisin jobber med å justere årsplan og budsjettmodell i samarbeid med fakultetet. Hensikten er mer gjennomsiktighet i årsplan og prosjekt. Les mer i nytt fra ledelsen ved Klinmed.

Internasjonalt samarbeid

Billedmontasje fra fakultetsledelsens besøk i Jimma.
God stemning da fakultetsledelsen besøkte Universitet i Jimma. Illustrasjon: Øystein Horgmo.

Avtale med Universitetet i Jimma

Fakultetsledelsen har vært på besøk hos Universitetet i Jimma. Meningen med besøket var å fornye samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Jimma University.

I tillegg skulle man diskutere nye mulige arenaer for samarbeid på det administrative området, samt involvering av Det medisinske fakultet i Bergen. Besøket var meget vellykket og alle avtaler kom på plass. Les mer om besøket i Jimma.

På fredag den 13. mai kommer representanter fra Etiopia på besøk til oss ved UiO, og Det medisinske fakultet ved Bjørn Hol er vertskap.

Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi.
Første til venstre: Dag Erik Undlien. Fjerde fra venstre: Marit Veierød.Foto: Thomas Barstad Eckhoff, Det Norske Videnskaps-Akademi.

To av våre inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi

Fakultetet gratulerer professor Dag Erik Undlien og professor Marit Bragelien Veierød med medlemskap i Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Livsvitenskap ved fakultetet

Det har blitt avholdt informasjonsmøter om livsvitenskap ved nesten alle enheter ved fakultetet. Målet er å opprette konvergensmiljøer med tverrfaglig samarbeid. Neste skritt blir å arrangere workshops for interesserte forskningsmiljøer for å få dette til. Les mer på nettsidene for Livsvitenskap om etablering av tverrfaglige forskningsgrupper.

Fakultetet styrker arbeidet med internkontroll for forskning 

Endringene vil gi bedre etterlevelse av kvalitetssystemets rutiner ved fakultetet i løpet av 2016. Alle ansatte vil få nødvendig opplæring. Alle tiltak vil bli iverksatt i løpet av året. Les mer om tiltakene for bedre internkontroll.

Holmenkollstafetten

45 løpere fra Helsam, IMB, Klinmed og fakultets administrasjon stilte for fakultetet fordelt på tre lag. Flere av løperne fra fjorårets lag kunne skilte med ny «pers» på sin distanse. Både herre- og kvinnelaget løp samlet sett raskere enn i fjor, men de som løp desidert raskest fra MED denne gangen var «nykommerlaget» kombi. Les mer om årets stafett og se bilder av lagene.

Forskningstorget

Fakultetet stiller sterkt på Forskningstorget 2016 med seks boder. De seks fagmiljøene som stiller er eColab og FYSIOPRIM fra Institutt for helse og samfunn, Johan Fredrik Storm og flere fra forskergruppen Hjernens signaler fra Institutt for medisinske basalfag, samt FerdighetssenteretTone Tønjum med flere fra forskergruppen Genomdynamikk  om antibiotikaresistens og Senter for seneffekter etter kreft fra Institutt for klinisk medisin.

Forskningstorget går av stabelen 23. og 24. september på Universitetsplassen for et ungt og engasjert publikum.

Nyheter om fakultetet

Jan Frich
Jan Frich, prosjektleder for Oslo2014, kaller revideringen av medisinstudiet et stort felles løft. - Engasjerte lærere, administrativt ansatte og studenter er viktig for det gode samarbeidet, sier han.
Foto: Monica Bring Estensen, UiO

Aktuelt om studier

Halvveis inn i nytt medisinstudium

Oslo 2014 skal utdanne leger med solid medisinsk kompetanse og gjøre studentene bedre forberedt på yrkeslivet. Nå har revisjonen av medisinstudiet kommet halvveis. Les hele artikkelen: "Halvveis inn i nytt medisinstudium".

Aktuelt om forskning

Forskerprofilen: Forskningsformidleren Jørgen Bramnes

Har du fått med deg?

"Sykle til UiO-aksjonen" er en helårsaktivitet, med en hovedaksjon fra 1. mai til 30. juni med ekstra premier. Bli med og registrer de dagene du sykler, går eller løper til og fra jobb. Bli med på å sykle til UiO

 – Neste utgave av MED-nytt kommer i juni.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 13. mai 2016 07:40 - Sist endret 19. mars 2019 09:18