English version of this page

Juni 2016 - Nyhetsbrev fra ledelsen

MED-nytt

Velkommen til semesterets siste MED-nytt.

Husk å tipse oss om aktuelle saker! Dyktige kommunikasjonsrådgivere ved fakultetet hjelper deg med å nå ut med din forskning. Gratulerer til John Arne Røttingen som ny direktør for Forskningsrådet

God lesning og en riktig god sommer!

Kristin Heggen og Ingrid Os i festantrekk.
Prodekan for Bachelor og masterstudiene Kristin Heggen og prodekan for medisinstudiet Ingrid Os. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Leder: Utdanningskvalitet

Av: Ingrid Os og Kristin Heggen

I løpet av 2017 skal regjeringa leggje fram ei stortingsmelding om korleis kvaliteten i høgare utdanning kan og skal styrkast. Eit viktig og vanskeleg politisk arbeid som engasjerer til debatt i god tid før stortingsmeldinga er klar. For kva er eigentleg utdanningskvalitet i høgare utdanning?

– Vil du vite hvordan Ingrid Os og Kristin Heggen tenker om, og jobber med kvalitet i utdanningen?

Les lederartikkelen om utdannningskvalitet.

Johanna OlweusDigitalis Purpurea til Johanna Olweus

Johanna Olweus og hennes medarbeidere fikk nylig publisert en artikkel i Science som er et av verdens aller fremste vitenskapelige tidsskrifter. 

Denne artikkelen beskriver et helt nytt og banebrytende prinsipp for behandling av kreft, der man kan omprogrammere kreftpasienters immunceller slik at de kan angripe og drepe kreftceller.

Les mer: Digitalis Purpurea til Johanna Olweus.

Per Hjortdahl.Digitalis Purpurea til Per Hjortdahl

Per hjortdal har fortjent en digitalis purpurea for sitt innovative ildsjelsarbeid for fakultetet i en årrekke. Spesielt vil vi fremheve arbeidet med KLoK, Student-BEST, hans innsats som leder for 10. semester i medisinstudiet, og nybrotsarbeid som første utdanningsleder ved Helsam.

Les mer: Digitalis Purpurea til Per Hjortdahl.

MED-fakultetet satser på karriereutvikling for postdoktorer

Eivind Engebretsen og Hilde I. Nebb
Eivind Engebretsen, forskningssjef Postdoktorprogrammet, og Hilde I. Nebb, prodekan forskning. Foto: UiO

Fakultetet jobber målrettet med å løfte forskerutdanningen. I år har vi fått på plass det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Programmet skal både vise frem, og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor akademia.

Mentorgrupper og karriereveilening er noen av tilbudene våre postdoktorer får gjennom Postdoktorprogrammet. Les mer om postdoktorprogrammet.

2 kurs med nær påmeldingsfrist:

  1. "Career and leadership course" - Et kurs som beskriver ulike karrièrevalg, mye om selvledelse og balanse mellom privatliv og karriere. Frist: 20. juni
  2. "Research Management and Supervision" - Trening i forskningsledelse og veiledning: Frist: 20. august

Se kursoversikten for mer info: Kurs for postdoktorer i programmet

Utdeling av kreftforskningsprisen

Kongen og Kjetil Taskén.
Kong Harald delte ut Kreftforskningsprisen til Taskén. Foto: Thomas Barstad-Eckhoff

Professor Kjetil Taskén fikk utdelt Kong Olav Vs kreftforskningsspris 2016 for sin forskning på mandag forrige uke. Fakultetet gratulerer! Les om tildelingen. Les også om Taskéns nye studie: Pille kan øke overlevelse ved tarmkreft 

Oversikt over prisutlysninger

Lurer du på når neste utlysning av en pris kommer, kan du sjekke fakultetets nye årshjul for priser. Har du spørsmål kan du kontakte: Åse Frivold Sørheim, saksbehandler for prisnominasjoner ved fakultetet.

Anne Kveim Lie
Anne Kveim Lie. Foto: UiO

Samfunnsmedisiner i finalen som fantastisk formidler

Førsteamanuensis Anne Kveim Lie er blant finalistene i Morgenbladets kåring av Norges 10 mest fantastiske forelesere. Hun tar med rusmisbrukere inn i undervisningen og bidrar til kritisk refleksjon hos fremtidens leger. Listen over de 10 utvalgte publiseres 2. september. Les mer om nominasjonen her.

UiO:Livsvitenskap

Livsvitenskap og konvergensmiljøerFramdriftsskjema for konvergensmiljøer.

UiO:Livsvitenskap har besøkt enhetene ved fakultetet på informasjonsmøter. I løpet av høsten 2016 vil det bli invitert til en eller flere workshops og samlinger for de som er interessert.

UiO:Livsvitenskap er åpne for alle som kommer med interessante prosjekter, uavhengig av fagbakgrunn og ønsker seg et bredt spekter av søknader.
Les mer om informasjonen som ble gitt på allmøtene.

Administrativ leder og ledergruppe er på plass.

Portretter av medlemmene i ledergruppen.
Nyopprettet rådgivende ledergruppe for UiO:Livsvitenskap. Illustrasjon: UiO

Morten Egeberg som har lang erfaring fra bioteknologiindustri og utdanning innen livsvitenskap, blir administrativ leder for UiOs store satsing på livsvitenskap. Les mer om ny administrativ leder for UiO:Livsvitenskap.

En nyopprettet rådgivende ledergruppe skal sørge for at direktøren for UiO:Livsvitenskap får innspill fra personer med ulike synspunkt og erfaringer i det videre arbeidet med satsinga. Les mer om den nye rådgivende ledergruppen for UiO:Livsvitenskap.

Lederopplæring på tur til Brüssel

Prenumssalen i Europaparlamentet
Plenumsalen. Europaparlamentet. Foto: Chilidis, UiO

Den 27. - 29. april dro fakultetets ledere på studietur til Brüssel for å få en større og bredere forståelse av hvordan Brüsselsystemet virker. Spesielt viktig var det å få oversikt over hvilke finaniseringsmuligheter som finnes. Fakultetet ønsker å utvikle et mer aktivt og systematisk arbeid for å hente finansieringsmidler fra EU. Programmet for Brüsselturen får konsekvenser. Les om tiltakene som vil bli iverksatt som en følge av seminaret.

 

MED-fakultetet på besøk til St. Petersburg

Bilder fra besøk i St. Petersburg.
Fakultetets besøk til St. Petersburg ble riktig vellykket. Foto: Phillipe Collas, UiO

Forrige uke var fakultetsledelsen i St. Petersburg sammen med en stor delegasjon med forskere. De besøkte partnerinstitusjoner og gjennomføre et forskningsseminar ved DNUSP. Seminaret fokuserte på kardiologi, stamcelleforskning, epigenetikk og nanoteknologi, med bidrag både fra russiske og fakultetets egne forskere. 

Den norske delegasjonen var veldig fornøyde med reisen. Fakultetet fikk både styrket forholdet til eksisterende partnerne, og kom i kontakt med potensielle nye samarbeidspartnere. Russerne var bl.a. spesielt interessert i å høre om vårt postdoktorprogram. Besøket la grunnlaget for nettverksmøtet her i Oslo i november. Les mer om samarbeidet med Russland i lederen fra mai-utgaven av MED-nytt.

Statsbesøk fra Etiopia

Den 13. mai arrangerte fakultetet ved Bjørn Hol et seminar for en delegasjon ledet av den etiopiske utdanningsministeren. Temaet læring var i fokus etter gjestenes eget ønske. Les mer om seminaret.

Thon-prisen: Fremragende undervisning eller støtte til forskning

Nominer en kollega til Olav Thon stiftelsens pris for fremragende undervisning, eller søk støtte til forskningsprosjekter. Frist: 24. august.

Lønns- og mobilitetsmidler for forskere

Informasjonsmøte 24. juni: Marie Skłodowska-Curie-programmet (MSCA) er åpent for alle fagfelt, uten tematiske prioriteringer. Mange norske forskere mangler mobilitet i karrieren sin. MSCA har muligheter både for de som ønsker å ta doktorgrad i utlandet, og for forskere på post.dok-nivå som ønsker å tilbringe 1-2 år i utlandet. Etablerte forskere kan få midler til å rekruttere dyktige internasjonale forskere til gruppen sin: Les mer informasjonsmøtet om MSCA på engelsk. 
Tid: 24. juni, kl. 10 - 11:30. Sted: Georg Sverdrups hus, 2531 stort møterom (Moltke Moes vei 39 - Blindern).

Nyheter om fakultetet

Aktuelt om forskning

Rektor om videre arbeid med UiOs organisasjonsstruktur

Rektor Ole Petter Ottersen skriver i sin blogg: "Vi er på oppløpssiden i en prosess som startet i 2009 og som skal gjøre UiO til et enda bedre universitet. Nå skal vi sette oss inn i de over 40 høringssvarene vi har fått til rapporten fra den fjerde og siste arbeidsgruppen som har vurdert forslagene fra vårt eksterne Strategic Advisory Board (SAB). Det er universitetsstyret som er styringsgruppe for denne prosessen". Les hele blogginnlegget: Hvordan understøtte forskning og utdanning gjennom en god organisasjonsstruktur.

USIT ønsker testpersoner av en ip-telefoni app

Skal du til utlandet de neste to månedene og kunne tenke deg å teste ut appen? Meld deg på piloten via nettskjema.

Å ringe fra utlandet koster UiO store summer årlig. USIT vil teste om appen kan være løsningen på dette. I tillegg til at UiO sparer penger vil du kunne nyte godt av fordelene appen gir. Appen får det til å se ut som om du ringer fra din fast-telefon. Mottaker ser ikke ditt mobilnummer. Du kan ta med deg mobilen på et møterom og ringe fra din «UiO fasttelefon». I tillegg gir appene god støtte for video-konferanser og video-møter.

Medisinsk bibliotek har reduserte åpningstider i sommer

Sommeråpningstider ved Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Odontoligis bibliotek (fjerna frå nett nov 2018)

– Neste utgave av MED-nytt kommer i september. God sommer!

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 8. juni 2016 12:30 - Sist endret 19. mars 2019 09:23