MED-nytt, nr 5 – 2018

Nyhetsbrev fra fakultetsledelsen. Vi gratulerer team Ivar Gladhaug med dekanvalget og gleder oss til fire år med både kontinuitet og ny giv!

MED-nytt

Nytt dekanat er klart!

Fakultetsstyret har valgt Ivar Gladhaug som ny dekan. Fra januar 2019 tar team Gladhaug over ledelsen av Det medisinske fakultet med følgende rollefordeling:

Team Gladhaug.
Team Gladhaug. Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Les mer om team Gladhaug: Les valgprogrammet og se hvem som er forslagsstillere. MED-nytt gratulerer!

Presentasjonsallmøte for team Gladhaug

Kom på allmøte med ny dekan og hans team tirsdag 9. oktober kl. 16 i Runde auditorium i Domus Medica. Les mer og meld deg på allmøtet her!

Frist for påmelding: fredag 5. oktober kl. 12.

Instituttledervalg ved Helsam

Portretter av Mette Kalager og Terje P. Hagen.
Kalager og Hagen. Foto: UiO

Terje P. Hagen og Mette Kalager stiller som kandidater til instituttledervalget. Valgperioden starter 9. oktober.

Instituttledervalg ved Klinmed

Ingen kandidater ble foreslått innen fristens utløp. Valgstyret ved Klinmed har derfor besluttet å utvide fristen med en uke. Ny frist for å foreslå din kandidat er onsdag 3. oktober kl 9:00.

Kontakt: valgstyret@klinmed.uio.no

Medisinbloggen

Fakultetet har fått sin egen blogg. Medisinbloggen! Banner for Medisinbloggen.

Våre to første innlegg er allerede publisert. Har du tips til temaer på bloggen? Send e-post til sosiale-medier@medisin.uio.no. Les mer: Lanserer medisinbloggen.

Jahreprismedaljen.Jahreprisutdeling og Jahreforelesning

Det er duket for høstens utdeling av Anders Jahres medisinske priser. Sikter du mot Nobelprisen har du gjerne fått Jahreprisen tidligere. Harald Stenmark leder komiteen. Han oppfordrer studenter og vitenskapelig ansatte til å få med seg den store begivenheten.

 • Jahre-forelesningen finner sted i Domus Medica den 10. oktober og gir deg mulighet til å oppleve prisvinnernes foredrag om forskningen sin.
 • Prisen deles ut 11. oktober i Universitetets aula.

Hovedprisvinner: professor Claes Ohlsson, Gøteborgs universitet. Han får prisen for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

Espen Melum.
Espen Melum

Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere for 2018 på 400 000 kroner deles mellom: 

 • Espen Melum, forsker ved OUS og Klinmed. Han får prisen for sine fremragende studier av sykdommer i gallegangene.
 • Associate Professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Aarhus Universitet. Han får prisen for sitt bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet.

Les også: NCMM Young Associate Investigator (Espen Melum) to receive Anders Jahre award for outstanding research

NCMM evaluert av Forskningsrådet

Forskningsrådet foretok en ekstern evaluering av Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) i sommer. Nå er rapporten frigitt. Senteret fikk jevnt over rangeringen "very good/ excelent" og ny finanisering for perioden 2020 - 2024 på 65 mill. ble innvilget. 

Noen av senterets suksessfaktorer er den vellykkede rekrutteringen av dyktige gruppeledere, oppbyggingen av labber og teknologiske plattformer av høy kvalitet, samt godt samarbeid med sykehusene som grunnlag for translasjonsforskning mellom medisinsk grunnforskning og klinisk praksis.

Les mer: NCMM receives positive report from the Research Council of Norway.

Tegning av knokkel fra e-læringsressurs.
Illustrasjon: Alexander Øvestad, UiO

Fakultetets største e-læringsressurs

Fakultetets e-læringsressurs om bevegelsesapparatet er nå grundig oppdatert, og ligger åpen for alle som vil se. Dette er uten tvil den største e-læringsressursen fakultetet har laget. Den utgjør en felles kunnskapsplattform for både studenter og undervisere, og tas nå i bruk på medisinstudiet.

Ny runde med populært mediekurs

Plassene på MEDs mediehåndteringskurs for kvinnelige forskere blir som regel fort fylt opp. Førstemann til mølla – meld deg på! – Øvelse gjør mester, og på kurset får du eksperthjelp. Kurset er et likestillingstiltak og er for deg som er kvinne, ansatt ved fakultetet som forsker og har ph.d.-grad. Kurset har plassbegrensning på 10 deltagere. Påmeldingsfrist 30. oktober

MED til finalen i Forsker Grand Prix

Felicia Frida Vennerød-Diesen på scenen under Forsker Grand Prix.
Vennerød-Diesen. Foto: Yngve Vogt, UiO

Stipendiat Felicia Frida Vennerød-Diesen fra Institutt for medisinske basalfag var en av tre deltakere fra fakultetet på Oslo-finalen i forsker Grand Prix. Hun stakk av med seieren sammen med Bjørg Jenny Engdahl fra Institutt for geofag. På lørdag deltar de begge i landsfinalen. Les mer.

Informasjon til ansatte

 • Referat fra Lederforum 4. september På agendaen: Evaluering av PhD-programmet. Presentasjon av resultatene fra veilederundersøkelsen. Orientering om Livsvitenskapsbygget ved Per Morten Sandset og Gunnar Dick. Infrastruktursøknader til NFR.
 • Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøtet 25. September. Til godkjenning i neste møte 6. november. På agendaen blant annet: Omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for opptaket høst 2019 og dekanvalg.
 • Skjermdump fra Dagemns Medisin, med bilde av Ingrid Os og Unn-Hilde Grasmo-Wendler.Vil endre opptakskriteriene for medisinstudiet. – Vi vil endre opptakskriteriene for medisinstudiet, sier Ingrid Os, prodekan for studier til Dagens Medisin. Dagens system forsterker sosioøkonomiske forskjeller og begrenser mangfold blant fremtidens leger. 

 • Kjernefasilitet for stordyrsforskning. Nye nettsider for fasiliteten er på plass. Her kan du få hjelp med testing av hypoteser i stordyrmodeller. Mål: Å gjøre forsøk på store dyr oppnåelig for forskere som ikke arbeider med dette til daglig. Ta ellers også gjerne en kikk på alle kjernefasilitetene som tilbys.
 • Delta i internasjonal pitchekonkurranse i livsvitskap! UiO:Livsvitenskap håpar å få med norske finalistar i pitchekonkurranse i samband med teknologikonferansen SLUSH i Helsingfors 5. desember. Vinnaren får 30 000 euro. Livsvitskapsstudentar og -forskarar som allereie har starta eller planlegg å starte bedrift, er velkomne til å søke innan 1. oktober

 • Lyst til å starte Gemini-samarbeid? Gemini-samarbeid er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved UiO, NTNU, SINTEF og St. Olavs Hospital. Neste frist for å søke om Gemini-status er 20. oktober.

 • Rebellen med en god sak Apollon: Hvor var DU da Kristin Braa radbrakk nedleggelsen av kvoteordningen for studenter fra utviklingsland?

 • GEN-redigering krever LOV-redigering Apollon: Genredigering kan gjøre drømmer til virkelighet. Men de teknologiske fremskrittene setter dagens lovverk på prøve.

 • Den vanskelige veien til åpen tilgang Rektorbloggen: Plan S peker mot den åpenbare visjonen: åpen vitenskap til hele samfunnets beste. Både innretning og hastigheten det legges opp til har skapt stor motstand. Hvordan nå målet om åpen tilgang uten at våre forskere blir skadelidende?

 • Nye regler kan gi store bøter ved opptak av forelesninger. Khrono: Personvern. Norge har sluttet seg til nye personvernregler fra EU. Disse kan ramme dagens praksis for automatiske opptak av forelesninger. Og Datatilsynet truer med bøter som svir.

 • Hjernekraftprisen 2018. Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med og synliggjør viktigheten av hjernekraft! Frist for innsending er 3. september 2018.

 • Bioteknologi og livsvitenskap inn i ungdomsskolen. Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Snart kan ungdom få leke seg i et digitalt læringsunivers og lære om bioteknologi og livsvitenskap.

 • Livsvitenskapsbygget: Arbeidsgruppe skal gi innspill til samfunnskontakt og næringslivssamarbeid

 • Stølen: Kunnskapsbærerne fra UiO har utfordret i over 200 år Khrono: Meninger. Challenge. Hvordan skal Universitetet i Oslo reagere på NTNUs challenge-kampanje? Med sjokk og vantro, eller med overbærenhet og et skuldertrekk, undrer rektor Svein Stølen.

Aktuelt om forskning og innovasjon

Kurs

Arrangementer

 

MED-nytt er et internt nyhetsbrev fra fakultetsledelsen til alle ansatte og tilknyttede. Du som abonnerer på MED-nytt som enkeltperson kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å gi beskjed til avsender av e-posten. Vil du abonnere kan du melde deg på her.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 28. sep. 2018 07:41 - Sist endret 27. aug. 2019 08:27