English version of this page

MED-nytt, nr 7 – 2018

Nyhetsbrev fra fakultetsledelsen. Denne gangen kan du blant annet lese om: Store summer til vår forskning fra Kreftforeningen. Ny ledelse ved Klinmed. Nytt fakultetsstyre. Støtte til utenlandske forskere. NFR endrer evalueringskriteriene. Og mye mer.

MED-nytt

Knut Dahl-Jørgensen.
Dahl-Jørgensen.
Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet

Pris for diabetesforskning til Dahl-Jørgensen

Knut Dahl-Jørgensen fikk Diabetesforbundets forskningspris for 2018 for banebrytende forskning på virus som utløser for diabetes. Målet er å utvikle en vaksine mot diabetes type 1.

Les mer om tildelingen og Dahl-Jørgensens forskning.

Årets forskningstildeling fra Kreftforeningen

Fire prosjekter med søknad fra fakultetet vant frem med sine søknader: Sandra Lopez-Aviles (NCMM), Marit Veierød (IMB), Emily Burger (Helsam) og Anthony Mathelier (NCMM) fikk alle støtte for sine prosjekter ved Kreftforeningens tildeling 2018.

Bilder av mottakerne av Kreftforeningens forskningstildeinger.
F.v. Emily Burger, Anthony Mathelier, Sandra Lopez-Avilez og Marit Veierød.

I tillegg har et par av våre forskere i dobbeltstillinger valgt å søke om midler med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus som vertsinstitusjoner. Flere tilknyttede forskere fra våre forskningsmiljøer SFF CanCell og K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft har også fått støtte. Les mer.

Ny ledelse ved Klinmed fra 2019

Den nye instituttledelsen ved Klinmed.
F.v. Torbjørn Omland, Shuo-Wang Qiao og Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Fakultetsstyret vedtok i sitt møte den 6. november at Dag Kvale blir instituttleder ved Klinmed fra årsskiftet for perioden 2019–2022. Med seg på laget har han Shuo-Wang Qiao (nestleder OUS) og Torbjørn Omland (nestleder Ahus).

Bli bedre kjent med Team Kvale og deres valgplattform.

Nytt fakultetsstyre

Portretter av de nye styremedlemmene.
Kristian Bjøro, Magnus Løberg and Hela Soltani. Foto: UiO

Kristian Bjøro, Magnus Løberg og Hela Soltani er valgt inn i fakultetsstyret for 2019–2022 med to vararepresentanter hver. 

Disse utgjør nytt styre sammen med styreleder som blir ny dekan Ivar Gladhaug, ny prodekan for forskning Jens Petter Berg, to eksterne representanter, samt to nye studentrepresentanter som velges 6. desember. De eksterne representantene foreslås av sittende styre som har dette som sak på siste møte den 18. desember. Forslaget oversendes rektor for godkjenning og avgjørelsen annonseres på nyåret. 

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler fortsetter som styrets sekretær.

Dagens styre fortsetter frem til nyttår.

Senter for global helse deler ut midler fra RelightRelight logo.

Forskergrupper med tilknytting til UiO kan søke Senter for global helse om Relight-midler på 300.000. Relight er et program designet for å gi utviklingsstøtte til forskning innen global helse. Søknadsfristen er 30. november. Les mer og søk her.

Nye verneombud og LAMU-representanter

Lamu-representanter og verneombud.
Fv. Sissel Aastorp og Erlend Huglen, arbeidstakerrepresentanter i MED-LAMU fra 2019, og nytt verneombud ved Sogn Arena, Liv Prestgard. Foto: UiO

I høst har vi valgt arbeidstakerrepresentanter til lokalt arbeidsmiljøutvalg og lokalt verneombud. 

– Hva gjør et lokalt arbeidsmiljøutvalg? 
– Hva kan et verneombud gjøre for deg?

Les mer og få svar.

Utenlandske forskere får hjelp

Fra 1. desember blir UiOs nye kontor, International Staff Mobility Office (ISMO), tilgjengelig for alle internasjonale forskere ved UiO. Kontoret kan hjelpe med alle forberedelsene i forkant av ankomst, praktiske formaliteteter ved ankomst, alt man trenger å vite når man bor i Oslo og hjelp med praktiske gjøremål ved avreise.
Les mer i Rektors blogg (på engelsk).

Urskive.
Det begynner å haste å få levert dine refusjonskrav for 2018

Husk å levere reiseregninger og refusjonskrav for 2018

Lokal økonomienhet må få dine reiseregninger og refusjonskrav senest innen tirsdag 27. november for at de kan bli kostnadsført på årets regnskap. Les mer.

Interessert i helseinnovasjon?

Ikke glem å søke plass på "Health innovation and entrepeneurship" ved Helseinnovatørskolen ved fakultetet. Søknadsfrist: 21. desember.

IT-forholdsregler ved utenlandsreiser Illustrasjon av fly som letter fra mobiltelefon.

I forbindelse med reiser i regi av UiO må man ta noen forholdsregler, både når det kommer til fysisk sikkerhet, men også sikkerhet rettet mot bruk av IT-utstyr. Forholdsreglene skal blant annet sørge for at informasjon ikke kommer på avveie.

Sett deg inn i UiOs regler og råd for bruk av IT-ressurser ved utenlandsreiser.

Sjekk om publikasjonene dine gir uttelling!

Dersom tidsskriftet eller forlaget ikke er godkjent i publikasjonssystemet, kan du søke om å få det godkjent innen fristen 30. november. Blir det godkjent, vil du få uttelling for publikasjonene fra 2018.

Les mer om Publikasjonskanaler, nivåer og poeng.

Søk etter publiseringskanaler (NSD): Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

NFR endrer evalueringskriteriene

Alle søknader om støtte til forskningsprosjekter fra Forskningsrådet (NFR) har frist 10. april. Og denne gangen må du bruke mer tid på søknaden, for her blir det store endringer. Nye evalueringskriterier er allerede klare. Les mer.

Rådgiverne i Enhet for eksytern finansiering.
Forskningsrådgiverne hjelper deg med å spisse søknaden! Ta kontakt. Foto: UiO

Informasjon til ansatte

 • Referat fra Lederforum 13. november
  Viktigste saker:
  • Seksuell trakassering - fakultetets policy.
  • Etiske retningslinjer for veiledere.
  • Diskusjon om hvordan forskningsinstitusjoner skal reagere på påstander om vitenskapelig uredelighet på Pubpeer - post publication peer review.
  • Ph.d.-programmet: Reviderte utfyllende regler etter endring i UiOs ph.d.-forskrift, fakultetets rammer og rutiner for ph.d.-programmet. Videre diskusjon på desembermøtet:
   • Maksgrense for hvor lenge man kan være i programmet?
   • Skal Lovisenberg og Diakonhjemmet kunne avholde disputaser?
   • Maksgrense for antall veiledere?
   • Oppnevning av settemedlemmer ved prøveforelesning og disputas
   • 2 måneders frist for å levere innstilling fra komiteen
  • Økt opptak av studenter har medført utfordringer for IMB.
 • Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøtet 6. november. 
  Viktigste saker:
  • Valg av instituttledelse ved Klinmed for perioden 1.1.2019–31.12.2022
  • Utvelgelse av fagområder for strategiske stipendiater. Enstemmig vedtak: Det utlyses seks stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder (minimum en stilling til hvert område): (1) Primærhelsetjeneste. (2) Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner. (3) Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper. (4) Forskningsetikk. (5) Antibiotikaresistens.
  • Årsplanen for 2019-2021 og virksomhetsrapport 2. tertial 2018
 • Khrono: Tannlegeutdanningen i Oslo vurderer også opptaksprøve. Det odontologiske fakultet ved UiO lar seg inspirere av Det medisinske fakultet, som skal teste ut opptaksprøve på medisinstudiet. Håpet er å få ned høyt frafall. Les også: Foreslår opptaksprøve på medisin i Oslo.
 • Khrono: Forskningsrådet snur: Arrangerer høringsrunde om Plan S.

 • Finansieringsmuligheter fra UiO:Livsvitenskap: Åpen utlysning. UiO:Livsvitenskap kan støtte tiltak som er forenlige med livsvitenskapssatsingens strategi for forskning og utdanning. Det er også mulighet for spesifikt å søke om støtte til internasjonalisering eller til konferanser og andre arrangementer. Frist: 1. desember.
 • Høstens lokale lønnsforhandlinger mellom UiO og LO Stat, YS Stat og Unio er sluttført.
 • UiO innfører nytt system for økonomi og lønn i 2021.
 • Arbeidstiden i julen.Julegave og vekkerklokke.
  Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? Utover helligdagene får du én dag fri i romjulen i julegave fra UiO. I tillegg kan du begynne arbeidsdagen klokken 10.00, der arbeidsforholdene tillater det.
  • UiOs ekstra fridag registreres i HR-portalen med fraværstypen "1 ekstra fridag i romjulen".
 • Nye åpningstider for alle UiOs bygninger alle dager året rundt. Fra 1. november ble den generelle adgangstiden med kort og kode endret til 05:00–24:00 for alle UiOs bygninger alle dager året rundt.
 • Forebygg stiv nakke og vond rygg. Se de nye filmene med enkle øvelser som du kan gjøre i løpet av arbeidsdagen. Bedriftsfysioterapeuten gir også råd om hvordan du kan tilpasse din kontorplass.
 • UiO:Livsvitenskap: Venter hard konkurranse om nye konvergensmiljø. 5–6 nye tverrfaglige forskningsgrupper skal finansieres. Etter å ha lest de 41 prosjektskissene som kom inn i oktober, er direktør Carl Henrik Gørbitz sikker på det blir høy kvalitet på søknadene og hard konkurranse også i denne søknadsrunden.
 • Kronikk i Dagens medisin: En ektefødt sekstiåtter på universitetet. 1968 var et år for viktige samfunnsendringer, også i medisinen. 1968 var nemlig året da «grasrotmedisinen» – allmennmedisinen – slapp inn i universitetsvarmen. Måten det skjedde på, var høyst uvanlig. Av Jørund Straand.

Rektors blogg

Kurs

 • Helseinnovatørskolen. Course 1: Health innovation and entrepreneurship. Learn how to turn research results and ideas into business ventures and how to create innovative services in a clinical setting. Påmeldingsfrist: 21. desember 2018

 • Helseinnovatørskolen. 3 moduler gjennomføres i mars–april 2019. School of health innovation for professors. How can you increase innovation in your lab? How can you combine being a scientist and a health innovator? These are some of the topics that will will be discussed at the innovation intro course for professors. Frist for påmelding: 23. november 2019.
 • Postdoktorprogrammet: 17.–18. januar og 21. –22 februar 2019: Leadership course 1: Career Development. The course aims to answer three overall questions: How to make well informed career decisions? How to research one’s career goals? How to handle conflicts between work life and personal life? Deadline: 15. December

 • Postdoktorprogrammet: 25. og 26. april 2019: How to attract external funding. This course focuses on funding opportunities relevant for researchers on a postdoctoral Level. Deadline: 25. March

 Aktuelt om forskning og innovasjon

Arrangementer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 23. nov. 2018 10:09 - Sist endret 7. feb. 2020 17:12