English version of this page

MED-nytt, nr 1 – 2019

Velkommen til årets første MED-nytt. Vi ønsker alle et godt nytt år og bringer nytt om ny ledelse, mange viktige frister i månedsskiftet, forskningstildelinger, Jebsenkvalifisering, livsvitenskapsfestival og Jahrepris-nominasjon m.m.

MED-nytt

Team Gladhaug. Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Team Gladhaug. Bilde fra valgkampanjen i høst. Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Godt nytt år med nytt dekanat og ny ledelse ved Helsam, Klinmed og NCMM

Nytt dekanat har vært i full sving siden de inntok landskapet på Sogn Arena etter nyttår. Dekan Ivar Gladhaug har allerede avholdt to lederforumsmøter med ledelsen på IMB og ny ledelse på både Helsam, Klinmed og NCMM. Denne uken startet han arbeidet med UiOs strategi 2030 sammen med de andre dekanene og rektor ved UiO. – Jeg føler vi har hatt en god start og at vi har blitt tatt godt imot, sier Gladhaug. 

Det er en del nytt å sette seg inn i, men vi har kommet godt i gang. Vi ser på arbeidet med optimisme og godt mot. I løpet av ettervinteren og våren vil vi besøke de tre instituttene og NCMM. Vi tar sikte på å ha et godt og åpent samarbeid med alle medarbeidere ved fakultetet, fortsetter Ivar Gladhaug.

Som en del av oppstartsprogrammet med ny ledelse, ble alle seksjonene i fakultetsadministrasjonen invitert til å presentere sitt arbeid og til å komme med forventningsavklaringer. – Vi har hatt et bra samarbeid fra starten, sier en fornøyd fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler. – Vi gleder oss til fortsettelsen, sier seksjonssjef Liv som neste uke skal i gang med oppfølgning av årsplan og tiltak sammen med nye prodekaner på prorektors kontor.

Prodekan for forskning Jens Petter Berg tiltrer først i sin nye rolle 1. februar, men også han har tatt del i oppstartsprogrammet.

Les mer om det nye dekanatet i denne saken fra i høst: Presentasjonsmøte med nytt dekanat

Nye midlar til Helsam frå NFR Illusytrasjon av hånd som holder ordsky med ordet Research uthevet.

Institutt for helse og samfunn fekk i 2018 innvilga støtte til seks større forskingsprosjekt av Noregs forskingsråd. Den samla søknadssummen utgjer 73 millionar kroner. Les om tildelingane

Ny direktør på plass på NCMM 

Professor Janna Saarela ønsker fokus på å bygge godt samarbeidende tverrfaglige forskningsmiljø de neste fem årene, fortalte hun på senteretJanna Saarela holder foredrag.s velkomstmøte første dag på jobb. Hun vil også følge anbefalingen fra fjorårets evalueringsrapport for NCMM, om å bygge nære relasjoner med lokale sykehus og biobanker for å forbedre NCMMs translasjonsforskning.

En annen prioritet vil være å bidra til å øke NCMMs internasjonale synlighet gjennom sterkere samspill med EMBL (European Molecular Biology Laboratory), det nordiske EMBL-partnerskapet og andre europeiske forskningsnettverk.

Les mer:
NCMM welcomes new Director Janna Saarela

Les også: 
Expert in genomics of human immune disorders recruited as new Director of NCMM

Olav Thon gir 10 millioner til forebygging av slitasjegikt

Lars Engebretsen.
Lars Engebretsen.

Gratulerer med Olav Thon-tildeling til prosjektleder Lars Engebretsen og hans team Jan E. Brinchmann, Helena Brisby (Universitetet i Gøteborg), m. fl. Forskningsprosjektet i medisin mottar 10 millioner i støtte til sin forskning på forebygging av alvorlig artrose (slitasjegikt) ved å behandle fokale lesjoner med brusk utviklet ved hjelp av vevsteknikk og tidlig artrose med genterapi.

Rektors blogg: Olav Thon Stiftelsen – til vitenskapens fremme
SNL: Artrose

Frist for nominasjon til Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske pris deles ut for fremragende vitenskapelig Anders Jahre prismedalje.arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Det deles også ut en egen pris for yngre medisinske forskere i de nordiske landene. Prisene deles ut av UiO og er blant de største innen Nordisk biomedisinsk forskning. Slik sender du din nominasjon (på engelsk).
Frist: 1. februar
Juryen for Jahreprisen er kjent for å være treffsikker med hvem de velger ut: Sju tidligere vinnere har fått nobelprisen i medisin.

Jebsensenter logo.Prekvalifisering: Nye Jebsensentre

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser ut midler til nye sentre for medisinsk translasjonell forskning med søknadsfrist 6. mai.

MED-fakultetet og OUS er invitert til å fremme 6 søknader. Vi avholder derfor i fellesskap en prekvalifiseringsrunde hvor det skal velges ut 6 søkere som får sende søknad til Jebsenstiftelsen.

Søkere uten tilknytning til OUS vil måtte forankre et eventuelt senter ved MED. På samme måte må søkere uten tilknytning til MED, forankre et eventuelt senter ved OUS. Søknadene om prekvalifisering vil evalueres av en komité sammensatt av nordiske eksperter. Søkere vil få svar innen 26. mars på om de får sende inn søknad til Jebsenstiftelsen.

Interesserte må benytte Stiftelsen K.G. Jebsens mal for prekvalifisering, og sende søknad til Det medisinske fakultet og OUS innen tirsdag 5. mars kl 12.

Helseledernes fagutvalg, gruppebilde.Fagutvalget knytter studenter og bedrifter sammen

Helseledernes nyopprettede fagutvalg er studentforeningen for alle studenter på både og bachelor- og masternivå innen helseledelse og helseøkonomi.

Studenter som engasjerer seg i fagutvalget, og deltar på arrangementene i regi av utvalget, bygger nettverk og får verdifull erfaring med tanke på fremtidig karriere. Fagutvalget jobber med å heve faglig nivå i studiehverdagen. De arrangerer alt fra bedriftsbesøk til lederseminar. Førstkommende lederseminar for studenter blir arrangert i samarbeid med OUS' karrieredag 7. februar. Les mer om fagutvalget

Offentliggjøring og elektronisk registrering av sidegjøremål

Vitenskapelige ansatte og ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet som har sidegjøremål eller eierinteresser, skal registrere disse via HR-portalen. Universitetsstyret har besluttet at sidegjøremål og eierinteresser skal offentliggjøres fra februar. Les mer her

Husk å registrere i Cristin innen 31. januar

Husk å kontrollere at alle dine publikasjoner er lastet opp i Cristin innen 31. januar. Du skal også avlevere fulltekstversjon av vitenskapelige artikler til vitenarkivet. Husk å påføre prosjektnummer for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access. Se mer info om Cristin eller logg inn i Cristin.

Informasjon til ansatte

 • Referat fra Lederforum 8. januar
  Viktigste saker: Økt opptak til medisinstudiet. Ny instituttledelse ved Helsam og Klinmed, ny direktør ved NCMM.
 • Referat fra Lederforum 11. desember
  Viktigste saker:
  • Orientering om arbeidet i Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
  • Forskerlinjen i ph.d.-forskriften og utfyllende regler
  • Forskningssaker: Scientia Fellows II
  • Utdanningssaker: Forespørsel om å øke antall utdanningsplasser. RETHOS-prosessen. UiB er nå bedt av departementet om å etablere kiropraktorutdannelse
  • IMB: Instituttrådsvalg. NCMM: Ny direktør tiltrer 7. januar. Helsam: UiOs velferdspris og 4 nye NFR-prosjekter. Klinmed: Ny IT avtale med OUS under forhandling
 • Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøtet 18. desember
  Viktigste saker: Den økonomiske situasjonen ved fakultetet. Forslag til eksterne representanter til fakultetsstyret fra nyttår. Strategiske rekrutteringsstillinger. Data science og big data kan bidra til bedre helse.
   
 • Husk å overføre ferie innen 31. januar. Kalenderark.Hvis du ikke har avviklet all din ferie i 2018, må du søke om overføring innen fristen. Regelverket åpner for overføring av 14 feriedager til neste år.
 • Fakultetets årsplan 2019–2021 er oppdatert på nettsidene.
 • Velkommen til studiestart: 5 tips fra biblioteket.
   
 • Omorganisering sentralt ved UiO. Nye avdelinger for studieadministrasjon, forskningsadministrasjon og kommunikasjon ved UiO fra 2019. Ledelsen og støtteenheter (LOS). Avdeling for fagstøtte (AF) som tidligere har bestått av 132 ansatte blir til tre nye avdelinger: Avdeling for studieadministrasjon, Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.
   

 • FGrafikk som viser overgang fra Fronter til Canvas.ronter ved UiO stenges av. Våren 2018 var siste gang Fronter ble brukt i undervisning ved UiO. Hvis du har innhold i Fronter som du ønsker å ta vare på, må du hente det ut innen 1. februar
   
 • Google logo.G Suite for Education er Google sitt svar på Office365 og er nå tilgjengelig for UiOs brukere. Databehandleravtalen mellom Google og UiO, gjør at de som har behov for lagring og deling i Google, kan gjøre dette i overensstemmelse med personvernlovgivningen.
  Les mer om Google-verktøy tilgjengelig på UiO
 • Anders Jahres fond til vitenskapens fremme – utlysning 2019.
  Det er inntil NOK 2 353 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Frist: 15. februar.
   

 • SFI logo.Forskningsrådet: Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Minst ti nye sentre for forskningsdrevet innovasjon kan starte opp høsten 2020. Les også informasjon om dette fra fakultetet: SFI - Centres for Research-based Innovation (fjernet fra nett april 2019). Frist 4. april. Ønsker du støtte til søknaden, kontakt: Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)
   

 • UiO lyser ut en pris fra stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond. Søknadsfrist 15. februar.

 • Lyst til å starte Gemini-samarbeid? Gemini-konseptet er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU, UiO, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. Neste frist for å søke om Gemini-status er 15. mars 2019.
   

 • Rektorbloggen: 2019 – med ønske om et godt og grønt Miljøhovedstadsår!

 • Skidagen 2019. UiOs aktivitetsdag denne vinteren blir 28. februar. Du kan velge mellom lang skitur fra Stryken, kort skitur, eller å gå til fots Skinnelangs med Erlend Garåsen. Alle inviteres også i år til å runde av dagen med middag og premieutdeling på Soria Moria. Planlegg tidlig og få med deg en gjeng med spreke kollegaer. Informasjon oppdateres her

 • Kvinne i ulike treningspositurer.Trene i arbeidstiden. UiO tilbyr sine ansatte et bredt spekter av spennende trenings-muligheter både innen- og utenfor arbeidstiden. Noe for deg? Se også bedriftsidrettslagets oversikt over dagaktiviteter.
   
 • Lunsj med kultur for deg som UiO-ansatt. Programmet for våren er klart. Teater, ballett, konserter, performance og slampoesi. Det er bare noe av alt som skjer på vårens Lunsj med kultur-arrangementer. Onsdag 23. januar inviteres ansatte og studenter til lanseringsfest. 
   
 • Rektorbloggen: Livsvitenskapsåret 2019.
 • UiO:Livsvitenskap i 24 bilder fra 2018. Les om stort og smått fra året som har gått.

 • Katarina Halvorsen er valgt til ny formann i Medicinerforeningen.

 • Du trenger ikke å fornye ditt UiO-parkeringsoblat. Inntil videre fungerer parkeringsoblatene for 2016/2017. Du trenger derfor ikke å søke om nytt oblat for 2019.
   

 • Helseminister Bent Høie trakk frem arbeidet til Per Olav Vandvik (Helsam) i Sykehustalen 2019, under overskriften Det tar for lang tid å implementere kunnskap: «Ifølge Per Olav Vandvik, bør det ikke ta mer enn seks måneder fra ny kunnskap er kjent, til resultatene brukes i praksis. Vandvik leder utviklingen av MAGICapp. Appen samler og gjør forskning tilgjengelig for alle, både helsepersonell og pasienter.» Les Sykehustalen her
   

 • Rektorbloggen: En liten uhøytidelig årskavalkade - 2018. MED-fakultetet godt representert i rektors uformelle oppsummering av 2018.

  • Januar: Statsråd Iselin Nybø finner veien til UiO og sammen feiret vi at UiO forsyner seg med ni store og prestisjefylte Toppforsk-prosjekter (3 til MED) – i Professor Kalle Malmbergs laboratorier på Radiumhospitalet.

  • Mars: Det medisinske fakultetet fikk støtte til et nytt, stort internasjonalt postdoktorprogram – Scientia Fellows II, hvor både karriereutvikling for unge og lovende forskere og innovasjon er sentralt. 250 nye årsverk! Det er bare å gratulere.

  • Juni: Harald Stenmark fikk også sin fortjente en plass i kavalkaden; fikk sitt andre ERC advanced grant og UiOs forskningspris i 2018.

  • Juli: Seks nye vinnere av ERC starting grants, deriblant Johannes Hov.
    

 • Horizon2020 er EUs største program for forskning og Forsiden til EU-guiden.innovasjon. Programmet vil dele ut i overkant av 77 milliarder euro i finansiering i løpet av programmets sju år (2014–2020). Les guiden til den Europeiske Union (EU). Lær mer om hva EU gjør innen 35 ulike områder for å forbedre livet i Europa og utenfor. Forstå hvordan beslutninger fattes og bringes ut i livet. Se også Apollon: Tema EU.
   

 • Forskningsrådet: Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit? Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere. Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter.
   

 • Norges første kvinnelige professor i medisin, professor emerita Kirsten Osen (90), er fortsatt en aktiv forsker. Les om hennes glitrende tirsdagsforedrag om forskning på hørselssystemet ved hjelp av et tredimensjonalt rottehjerneatlas utviklet ved Laboratorium for nevrale systemer. Blant de mange tilhørerne satt noen av hennes tidligere studenter som pensjonerte professorer.

 • Kunstverket "Drømmen" avduket. Kunstneren Tor Gustad Molt har stått for den nye utsmykningen av pasientventerommet til Foto- og videotjenesten på Rikshospitalet.

 • Minneord om Arne Bøyum av kollegaer ved IMB.

 • Avdeling for helsefag har byttet navn. Det nye navnet er Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap og er gjeldende fra 1. januar 2019.

 • Har du UiO-mobilabonnement? Tirsdag 22. januar byttet UiO mobiloperatør fra Telenor til Telia. 
   

 • Årsrapport for forskerutdanningen 2017 ble ferdigstilt i høst og publisert på fakultetets nettsider. Rapporten gir:

  • Tall og statistikk over samtlige disputaser og kandidater fordelt på enhetene. Blant annet om finansieringskilder og utdanningsbakgrunn.

  • Nye analyser av kandidatenes utdanningsbakgrunn ved opptaket til ph.d.-studiet. Konklusjon: De siste ti årene har internasjonaliseringen i rekruttering av ph.d.-kandidater økt.

  • Nye analyser i et tiårsperspektiv av kandidatenes gjennomstrømningstid fordelt på arbeidsgiver og utdanningsbakgrunn.

 • Er du prosjektleder med PhD-grad? Foreslå ett eller to prosjekter for studenter som ønsker forskningserfaring. UiO:Livsvitenskap finansierer 40 prosjekter i perioden april–september for studenter på bachelor-, master- eller profesjonsprogrammer. Les mer: Provide summer research projects for a student in life science. Frist: 1. februar.

 • Apollon: Bokanmeldelse. Det første mysteriet. Historien om deg - før du ble født, Katharina Vestre.
 • Se Julia Kristevas honorary lecture A tragedy and a dream: disability revisited fra konferansen "Cultural crossings og care", i oktober 2018.
 • Forskningsrådet: Norske fagmiljøer deltar sterkt i nordisk innovasjonssatsing innen persontilpasset medisin.
   
 • Forskningstjenesten «Tjenester for sensitive data» (TSD) har hatt en rivende utvikling. TSD gikk inn i det nye året med mer enn 2500 systembrukere og 530 forskningsprosjekter. Nå etableres et halvårlig brukerforum for brukerne av TSD og andre interesserte. Du får siste nytt om TSD, samt mulighet til å dele egen brukeropplevelse, hva som kan forbedres og eventuelle ønsker til ny funksjonalitet: Meld deg på TSD brukerseminar 14. februar, kl 10.

Kurs

 • 14. februar. Muntlig formidling og retorikk for forskere – Del 1 av 2. Påmelding innen 1. februar.

 • 26. februar. Kurs for nye publisister. Grunnleggende opplæring i nettpublisering. Påmelding skal gå gjennom din lokale nettredaktør som vurderer om du trenger kurset.

 • 28. februar. Slik jobber vi strategisk og redaksjonelt med sosiale medier.

 • 7. mars. Muntlig formidling og retorikk for forskere – Del 2 av 2. Påmelding innen 1. februar.

 • 12. mars. Kurs for erfarne publisister. Avansert opplæring i nettpublisering for publisister. Påmelding skal gå gjennom din lokale nettredaktør som vurderer om du trenger kurset.

 • 21. mars. Sosiale medier for forskere. Hvordan bruke ulike sosiale medier for å nå den målgruppen du ønsker? Påmelding innen 7. mars.

 • 28. mars. Medietrening foran kameraet – for forskere. Få praktisk trening som gjør deg bedre rustet til møtet med journalisten. Hovedfokuse på å formidle egen forskning muntlig, i tillegg til å stå fram som ekspert på eget felt i en nyhetssituasjon. Påmelding innen 14. mars.

 • 4. april. Social media for researchers. How can you use social media for your own benefit to reach your target audience? Påmelding innen 21. mars.

 • 25. og 26. april. Postdoktorprogrammet: How to attract external funding. This course focuses on funding opportunities relevant for researchers on a postdoctoral Level. Deadline: 25. March

 • 25. april. Kronikkurs for forskere med Forskning.no. Det er ikke vanskelig å snakke fag med de som allerede kan faget ditt. Utfordringene starter når du skal kommunisere med alle andre. Dette kurset gir deg gjennomprøvde råd og noen enkle triks for å skrive om faget ditt slik at alle kan forstå. Påmelding innen 8. april.

 Aktuelt om forskning og innovasjon

 • Gammelt foto av fotograf på operasjonsstue.Medisinbloggen: 80 år med klinisk foto av fotograf Øystien Horgmo. – Er du fotograf på et sykehus? Tar du bilder av pasienter? Hva brukes de bildene til?
  Mange er ikke klar over at det helt siden 1938 har vært profesjonelle fotografer i medisinens tjeneste på Rikshospitalet. 
 • Hender som holder nettbrett.

  Kostholdsapp styrket engasjementet for ernæring i eldreomsorgen. Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i deres veiledning av pasientene.
   

 • Modell av molekyler.Medisinbloggen: DNA-origami: Et unikt verktøy for å forstå biologi, av Jan Terje Andersen. Det er størrelsen som teller i nanoteknologi. De bittesmå strukturene gir oss verktøy som skaper uante muligheter innen persontilpasset medisin. Et av dem er DNA-origami.

 • DNA-origami avslører antistoffers evne til å binde fremmedlegemer. Ved bruk av DNA-origami, et DNA-basert verktøy for design av nøyaktige nanostrukturer, har forskere klart å påvise hvilken avstand mellom antigener som sikrer optimal kobling til antistoffer.

 • Apollon: Simulerer kreftbehandlingen din på datamaskinen. Om ti år kan datamaskiner foreslå den kreftbehandlingen som passer best for deg. Ideen er å simulere hvordan alle mulige kombinasjoner av eksisterende kreftbehandlinger virker på nettopp svulsten din.

Arrangementer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 25. jan. 2019 12:35 - Sist endret 8. apr. 2022 13:26