English version of this page

MED-nytt, nr 10 – 2019

I denne utgaven av MED-nytt kan du lese om Jahreprisen 2019. Kom og bli med! Internasjonal heder til Ragnhild Hellesø. Fakultetsstyrevalg på representant for midlertidig vitenskapelig ansatte. To nye EU-rådgivere. Innovasjon på agendaen. Mange spennende kurs og arrangementer.

MED-nytt.

Velkommen til Jahreforelesning og prisutdeling 2019

Ivar P. Gladhaug
Dekan Ivar P. Gladhaug inviterer til Jahreforelesning og prisutdeling. Foto: Øystein Horgmo, UiO

 Anders Jahres medisinske priser deles ut torsdag 31. oktober. Dere er alle velkommen til forelesningene på dagen og prisutdelingen på kvelden. Les mer og meld deg på her innen 28. oktober.

Hovedprisen går til professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala Universitet. Heldin får prisen for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Dr. Lars Tjelta Westlye ved NORMENT og Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet, får Anders Jahres pris til yngre forskere.

– På vegne av fakultetet gratulerer jeg alle prisvinnerne og håper å se så mange som mulig av dere på forelesningene og utdelingen, sier dekan Ivar P. Gladhaug. Meld deg på her.

Ønsker å slå schizofreni på målstreken

Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til Lars Tjelta Westlye, gruppeleder ved vårt SFF Norment, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere. Les hele saken.

Internasjonal heder til Ragnhild HellesøRagnhild Hellesø

Professor Ragnhild Hellesø, avdelingsleder ved Sykepleievitenskap, er utnevnt som «Honorary Skou Professor» ved Aarhus Universitet. 

Fakultetsstyrevalg

Hvem skal representere midlertidig vitenskapelig ansatte i Illustrasjonsbilde. Valgurner.fakultetsstyret? Frist for å foreslå kandidater til fakultetsstyret er 30. oktober. Kjenner du gode kandidater blant våre midlertidig tilsatte, uten selv å ha forslagsrett, kan du oppfordre andre til å fremme forslag. 

 

EU-støtte? Mahmood og Magnus gir råd 

Fakultetet har kapret to dyktige nye EU-rådgivere til Enhet for ekstern forskningsfinansiering. Sammen med Hilde Henriksen hjelper de deg med søknaden. Det første og beste rådet deres er å koble EU-rådgiverne ved fakultetet på prosessen så snart du har tenkt tanken om å søke.

Les hele artikkelen.


Informasjon til ansatte

 • Referat fra Lederforum 15. oktober.Viktigste saker:

  • Høring om tilgjengeliggjøring av Helsedata. Helseforsk blir Forskpro. Informasjon om Strategi 2030. 

  • Utdanningssaker: Rekrutteringsstrategi for masterprogrammene. Tilsettelse av prosjektmedarbeider og etablering av programlederforum ledet av Visedekan Engebretsen. Endrete studieprogrammer ved Helsam. Dekanen informerte om oppfølging av Grimstadrapporten.

  • Forskningssaker: Lokalisering i Livsvitenskapsbygget. Systematisering av innspillene. Alle som har kommet med innspill vil bli kontaktet. Oppfølging av rapporten om komparativ medisin. Det vil bli etablert et internt fagråd ved UiO. NFR-bevilgning til utstyr (nasjonal plattform for proteomikk). Skissefrist SFF-søknader.

  • Eventuelt: Dekanen orienterte om at UiO i statsbudsjettet vil få 75% kompensasjon for leie av arealer i nytt OUS. Dette er gledelig, men det er likevel en bekymring at det vil komme et tillegg på 50 mill kr i husleie for arealer benyttet av Klinmed.

 • Referat fra Lederforum 1. oktober. Viktigste saker
  • Presentasjon av nytt vitenskapsombud – Knut Ruyter.
  • Komparativ medisin – samordning. Forslag om felles fagråd for UiO og OUS er positivt, men viktig at UiO i første omgang avklarer samordning internt. 
  • Grimstadutvalget: Det forventes at UiO fra 2024 trapper opp antall medisinstudenter med 230, til totalt 450.
  • Presentasjon og innspillsrunde på nytt Forskningsprosjektregister – Helseforsk.
 • Hvem fortjener UiOs velferdspris? Velferdsprisen gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en person som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved UiO. Gled en kollega som fortjener det. Send ditt forslag innen 11. november.

 • Husk innmelding av tidsskrifter, forlag og bokserier på nivå 1 til DBH. Frist 30. november. Les mer: Innmelding av publiseringskanaler i DBHKriterier for godkjenningPublikasjonskanaler, nivåer og poeng

 • UiO strategi 2030Strategi 2030 på høring. Utkastet til ny strategi fram mot 2030 er på høring 1. oktober - 1. november 2019
  Les høringsutkastet. Les om høringsprosessen. 
  30 oktober: Åpent møte om universitetets samfunnsrolle

 • UiO:Livsvitenskap: 
  • Helserelatert livsvitenskap og innovasjon: Søk om opptak i innovasjonsprogrammet SPARK Norwayfrist 14. november.
  • Søk om støtte til internasjonalisering. Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Frist: 1. desember 2019.

  • Søk om støtte til konferanser og arrangementer. Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Frist: 1. desember 2019.

 • TitanVeien fra idé på lab'en til ferdig produkt kan være veldig lang.– Det ligger i mye av forskningens natur å drive med en eller annen form for innovasjon, sier Matthew Good. Han har forsket på hvordan universiteter kan bli bedre til å få fram nye produkter og tjenester.

 • Forskningsrådet: KildenVi trenger mer kunnskap om seksuell vold mot jenter og kvinner i afrikanske land. Kronikk av Cynthia Wangamati. Seksuell vold er både et menneskerettsproblem og et kvinnehelseproblem. Det er behov for forskning på strategier som kan endre normer for kjønnet vold og makt.

 • Prisutlysninger: Følg med på årshjulet for prisutlysninger. Det ligger flere utlysninger ute, blant andre Kong Olav Vs kreftforskningspris 2020 med 1 million kroner i prispenger, i tillegg til heder og verdighet.

 • Khrono. Debatt: Hvorfor patentere – og hvem tar Statsminister Erna Solberg.regninga? Av Jan Terje Andersen. En nøkkel innen innovasjonsdrevet biomedisinsk forskning er beskyttelse. Andersen etterlyser både midler og kompetanse for å kunne dra nytte av forskningsresultater.

 • Hjelp, er passordet mitt lekket? 11. oktober kunne vi lese i Aftenposten at 600 000 norske passord er på avveie. Det betyr at det er 600 000 brukerkontoer uvedkommende kan ha tilgang til. Er du blant de som har fått passordet sitt lekket? – Bytt passord, er det klare rådet til alle.

 • Rektorbloggen

 • Kultur- og velferdsutvalget: Rabatterte billetter i oktober - Oslo World. Vær rask og sikre deg fantastiske musikkopplevelser til en hyggelig pris innen fredag 18. oktober!

 • Litteratursøk til systematiske oversikter. Er du forsker eller Litteratursøkgjengen på UBph.d-stipendiat ved UiO eller OUS kan du nå få hjelp med litteratursøk til systematiske oversikter.
  Se lansering av tjenesten under arrangementer 31. oktober.

 • Kan menstruasjonssyklus påvirke kolesterolet? Bli med på studie! Bli med på en studie som lærer oss mer om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker kolesterolet i blodet vårt. Kunnskapen kan bidra til bedre behandling av kvinner med risiko for hjerte- og karsykdom.

 • Skal du delta i screening for tarmkreft – eller ikke? Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser i følgeny internasjonal retningslinje.

Årets tredje kreering. MED-dekan Ivar P. Gladhaug tv. Rektor Stølen th.
Stolt dekan Ivar P. Gladhaug (tv.) og rektor Svein Stølen (th.) med fler på kreeringen sist torsdag. Foto: UiO.

Årets tredje kreeringsseremoni ved UiO er vel overstått

Torsdag arrangerte UiO årets tredje kreeringsseremoni for kandidater, familie og venner og for veiledere. Denne gangen kunne 122 nye doktorander ta imot sine vitnemål, og 43 av dem var fra Det medisinske fakultet. – Seremoniene er både høytidelige og fine, og det er alltid en glede å få lov til å tale til de nye doktorenes ære, skriver rektor i sin blogg. Les rektors tale til de nykreerte.

Innovasjon 

Det er mye aktivitet og stor interesse for alle som har med innovasjon på helseområdet å gjøre. 

Ukens innlegg på Medisinbloggen handler om kunstig intelligens i medisin og hvordan helsepersonell må engasjere seg i den teknologiske utviklingen som ligger bak. Forfatter er lege og forsker Ishita Barua ved Institutt for helse og samfunn. Hun deltar også med mer om temaet onsdag 16. oktober på Fremtidens helsepersonell - en konferanse om innovasjon, entreprenørskap og helseteknologi.

Neste uke, 24. oktober, er det igjen klart for Cutting Edge - Norges største teknologifestival. Også her er innovasjon i medisin et hovedtema. Deltagelse på festivalen er gratis for forskere og doktorgradsstudenter fra UiO/OUS som registrerer seg for 1:1 møter med relevante industripartnere

Inven2 hjelper deg gjerne med å finne relevante samarbeidspartnere.

Kurs

 • Helseinnovatørskolens kurs: Helseinnovatørskolen for professorer. Hvordan kombinere forsker- og innovatørrollen? Og hvordan kan man øke innovasjonskapasiteten på laben? Påmeldingsfrist: 23. november.
 • Medisinsk bibliotek: Lurer du på hvordan du kan dele referanser med andre, og samarbeide med EndNote i Word? Da er dette kurset for deg:

  • Tirsdag 22. oktober, kl 13 – 15. Ullevål sykehus: påmelding.

  • Onsdag 4. desember, kl 13 – 15. Domus Medica, påmelding.

 • 21. oktober. Horisont 2020 - Konsortieavtalen. Kl. 9-16 Forskningsrådet, møterom Abel 1. Mer info og påmelding.

 • 22. oktober. Horisont 2020 - Project Management and Finance. Kl. 9-16. Forskningsrådet, møterom Frisch 1&2. Mer info og påmelding.

 • 30. oktober: MSCA ITN seminar. Eilert Sundts hus A-blokka kl 9-15. Aya van den Kroonenberg fra Yellow Research er kursholder. Program og påmelding. 

 • 25.oktober: ERC-2020-Consolidator seminar. Helga Engs hus kl 9-14. Seminaret arrangeres i samarbeid med Forskningsrådet, med Mette Skraastad fra Yellow Research som kursholder. Program og påmelding.

Se også: UiOs kurstilbud for ansatte.

Arrangementer

Oppdatert oversikt: Kommende disputaser

 • 17. OctoberGuest lecture on Symptom Management Science Research
 • 24. oktober. Cutting Edge Alt future. Norges største tech-festival. Sted: Forskingsparken.
 • 30. Oktober: Strategi 2030 Åpent møte om universitetets samfunnsrolle
 • 31. oktober. Anders Jahres medisinske priser 2019. Jahreforelesning i Professorboligen kl. 10:15 og prisutdeling kl. 18 - 19 i Universitetets aula. Årets hovedpris går til Professor Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet. Prisen til yngre forskere deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet og Dr. Lars Tjelta Westlye ved UiO/OUS. Påmelding innen 28. oktober.
 • 31. oktober, kl. 12. Medisinsk bibliotek inviterer til lunsj med lansering av ny søketjeneste med systematiske oversikter i sine lokaler på Rikshopsitalet. Påmeldning her.
 • Åpne temamøter for studiekonsulenter på MED:

  • 19. november: Karrieresenteret gir tips til hvordan du kan møte studenter som har spørsmål om karrieremuligheter underveis og etter studiene. Informasjon og påmelding.

  • 26. november: Studentenes si fra-system. Lær om studentenes Si fra-system og endringene fra 1. september i år. Gjennomgang av hvordan du som ansatt skal gå frem når en student tar kontakt om det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ved UiO. Informasjon og påmelding.

Aktuelt om forskning

Illustrasjonsbilde. En liten og en stor holder håndAftenposten viten: Antistoffer kan gi ny hiv-medisin. Av Jan Terje Andersen. Målet er en helt ny langtidsvirkende, forebyggende hiv-medisin som er tilpasset de mest sårbare blant oss.

 

MedisinbloggenAre "surfaces" the missing link in the Origin of Life? by Irep Gözen. I was working on a project about fractures in cell membranes. Failure to repair membrane ruptures causes cell death and is linked to various diseases. This investigation led to an interesting observation, possibly revealing a significant clue about the origin of life, which I am going to share with you here.


Psykologisk institutt: Ønsker å slå schizofreni på målstreken. Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? 
 

MedisinbloggenLivsviktige data: Kunstig intelligens i medisin. Av Ishita Barua. I dag drives utviklingen av kunstig intelligens av teknologer. Men i fremtiden kan kunstig intelligens spille en viktig rolle også i helsevesenet. Da kan nemlig mange av oppgavene legene har i dag suppleres av kunstig intelligens.
 


Medisinbloggen: Sorgprestisje av Kristiane Myckland Hansson.

Er noen sorger "finere" enn andre?


 

MED-fakultetet: Eldre donorer kan gi kortere kø for ny lever
I mange land er det lange ventelister for å få ny lever. Løsningen er å bruke eldre donorer, sier Trygve Thorsen i sin avhandling.

 


MED-fakultetetHånd til hånd: Bakterier, antibiotika og resistens. Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de største helsetruslene i verden. Hva gjør vi med det?

 

MED-fakultetetRisikoen for hudkreft øker med økende bruk av solarium. Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 16. okt. 2019 16:40 - Sist endret 8. apr. 2022 13:32