English version of this page

MED-nytt, nr 5 – 2019

Her kan du lese om satsning på karrierestøtte og postdoktorprogram, nye kurs, forskere starter vaksineblogg, seks prosjekter får innovasjonsmidler fra UiO, ny "One Health" Lancetkommisjon, Cellens miljøstasjon, ny parkeringsapp på UiO, ERC-workshops og mye mer.

MED-nytt.

Portrett av Eivind Engebretsen

Leder: Vi satser på karrierestøtte og postdoktorprogram

Fakultetet har i flere år arbeidet strategisk med karrierestøtte til unge forskere. Det er ingen overdrivelse å si at vi er en pioner på feltet. Nå oppskalerer vi satsningen!

– Vil du vite mer? Les Eivind Engebretsens leder.

Meld deg på høstens kurs i Postdoktorprogrammet

Les også: Postdoktorprogrammet åpner for eksterne søkere

Nå kan også eksterne søkere delta på Postdoktorprogrammet. – Det er en fantastisk møteplass på tvers av fag, sier Eivind Engebretsen, visedekan for master- og postdoktorprogrammer. Les mer.

Scientia Fellows II: 54 nye postdoktorstillinger

Rekrutteringen av verter, såkalte "hoster", til Scientia Fellows II sin første utlysning er ferdig – og har gått over all forventning. I midten av mai lyses ca. 130 årsverk ut som 54 postdoktorstillinger. Evalueringsprosessen er forventet å være klar i november. 

Scientia Fellows II skal gå over fem år. I løpet av denne perioden skal postdoktorstillinger tilsvarende 250 årsverk lyses ut i tre puljer. Vi gleder oss til fortsettelsen! Besøk programmets nettside for mer informasjon om Scientia Fellows og de planlagte utlysningene.

Strategi 2030

Seminardeltagere
Rektor gikk rundt og hørte på diskusjonene i de ulike gruppene på workshop i Domus Medica.
Foto: Anders Lien, UiO

Strategiworkshop i Domus Medica

Dekan Ivar Prydz Gladhaug ønsket velkommen til en fullsatt sal med stort engasjement. Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo fikk mange gode innspill med seg.

Fakultetet har hatt ansvar for å koordinere et eget innspill om helse: Hva vil kjennetegne både helseforskning og helseutdanninger ved UiO i tiden fram mot 2030, hvilke dilemmaer står UiO overfor og hvilke veivalg må fattes? Les innspillet: Felles innspill fra MED, OD, SV og MN (pdf) 

Se alle innkomne innspill her.

Rektorbloggen: Strategiuka ga viktige innspill til det videre arbeidet med Strategi2030.

NB: Det er fortsatt rom for innspill frem til 10. mai.

Senter for global helse vertskap for ny Lancetkommisjon 

Andrea S. Winkler
Senterdirektør Winkler.

The Lancet har oppnevnt en egen kommisjon på temaet "en helse - one health" – en helhetlig tilnærming til humanmedisin, veterinærmedisin, klima- og miljøvitenskap. Senterdirektør Andrea S. Winkler leder kommisjonen sammen med John Amuasi ved Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana.

Mennesker og dyr påvirker hverandres helse. De utveksler virus, parasitter og bakterier. Lancetkommisjonen skal ha et helhetlig og tverrfaglig perspektiv i større spørsmål om helse. Antibiotikaresistens, god ernæring for alle, ebola og sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker generelt, står på agendaen. Kommisjonen skal med sin tverrfaglige tilnærming bygge bro mellom forskningen og praktisk politikk.

Første møte: The One Health Lancet Commission – 1. Meeting (9.–10. mai)

Informasjon til ansatte

Halvparten av UiOs innovasjonsmidler til MED

Portretter av seks forskere
F.v. Gunnveig Grødeland, Jan T. Andersen, Stefan Krauss, Jukka Corander, Ranveig Braathen og Torbjørn Omland leder prosjektene som har fått innovasjonsmidler. Foto: UiO

Seks forskningsprosjekter ved MED-fakultetet har fått tildelt innovasjonsmidler for 2019, i størrelsesorden 740 000–800 000 kr. De seks MED-prosjektene ledes av Gunnveig Grødeland, Jan T. Andersen, Stefan Krauss, Jukka Corander, Ranveig Braathen og Torbjørn Omland. Midlene gis til prosjekter som har stor grad av samfunnsnytte knyttet til forskningsresultatene. Tilsammen fikk 11 forskningsprosjekter ved UiO midler i konkurranse med 56 forskningsprosjekter, hvorav 31 var fra MED.

Nytt fra cellens miljøstasjon

Gruppebilde
Anne Simonsens forskergruppe, her fra feiringen etter tildeling av Kong Olav Vs kreftforskningspris. Fotograf: Sigmund Karlsen

Forskning på autofagi: Foreløpig er det ingen medisinsk behandling som sikter seg inn på feil i autofagiprosessen. For å utvikle slike medisiner må man skjønne mekanismene godt.
– Autofagi holder cellen frisk, forteller Anne Simonsen. – Cellen må sørge for balanse mellom produksjon og nedbrytning, hvis ikke går det galt. Vi lærer stadig mer om hvordan celler samler avfallet sitt og sender det til degradering. Anne Simonsens gruppe har nettopp brakt oss enda et hakk videre.

Tegning av celle som "spiser"Medisinbloggen:
Cellens miljøstasjon holder deg frisk

Gjenvinning og gjenbruk er noe cellen er god på. Da sparer den energi og du unngår sykdom. Medisinbloggen forklarer autofagi.

Gruppebilde av vaksineforskerne som starter bloggVaksineforskere starter blogg

Syv vaksineforskere bytter ut pipette med penn, og lanserer «Vaksinebloggen». Målet er å imøtegå vaksineskeptikere med forskningsbasert informasjon om vaksiner.
Les mer om vaksinebloggen

Kurs og arrangementer

Oppdatert oversikt: Kommende disputaser

20.–24. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer workshop: 20th Nordic Workshop in Evidence-Based Practice. Påmelding obligatorisk.

28. mai Viserektor Per Morten Sandset inviterer til frokostmøte i Domus Medica om finansiering fra UiO: Livsvitenskap og livsvitenskapsbygget. (Alternative datoer andre steder på UiO: 27/5, 29/5 og 5/6.)

  • Satsingens støtteordninger for forskning, utdanning, innovasjon og arrangementer.
  • En ny åpen utlysning
  • Status for livsvitenskapsbygget.

4. juni. Workshop for ERC Starting Grant. Påmeldingsfrist: 30 mai
Forventet deadline i oktober for Starting Grant.

5. juni. Workshop for ERC Advanced grant. Påmeldingsfrist: 30 mai
Deadline 29. august. Utlysningen åpner 21. mai.

Postdoktorprogrammet:  Lederkurs 1: Karriereutvikling – Søknadsfrist: 1. juli.

Postdoktorprogrammet:  Mentorgrupper – Søknadsfrist: 8. juli.

Postdoktorprogrammet: Lederkurs 2: Forskningsledelse og veiledning. – Søknadsfrist 1. September. 

Postdoktorprogrammet: Ekstern forskningsfinansiering – Søknadsfrist: 29. September.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 9. mai 2019 15:06 - Sist endret 4. mars 2020 17:34