MED-nytt, nr 9 – 2019

I denne utgaven av MED-nytt kan du lese om utdanning for et bærekraftig helsevesen i lederartikkelen av Engebretsen og Rosvold. Fakultetet trenger innspill til medisin i livsvitenskapsbygget, hør forskningsdekanen fortelle og les mer. La deg inspirere av gode erfaringer med MOOC på MED. Nominer en kollega til UiOs velferdspris.

MED-nytt.

Leder: Utdanning for et bærekraftig helsevesen

Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. Foto: Øystein Horgmo
Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. Foto: Øystein Horgmo

Vi er i finalerunden med søknaden om Senter for fremragende utdanning. Senteret, kalt Sustainable Healthcare Education (SHE), har som hovedmål at helsearbeidere i sin hverdag skal ta beslutninger som er globalt bærekraftige på sikt.

En aldrende befolkning, migrasjon og antibiotika-resistens er bare noen av de utfordringene vi står ovenfor i verden i dag. For at helsevesenet skal kunne møte dette, er studentene viktige.

Les mer om planene for SHE i lederartikkelen av visedekan Eivind Engebretsen og prodekan Elin Olaug Rosvold.

Medisin i Livsvitenskapsbygget

- Hvilke utfordringer skal Livsvitenskapsbygget løse? Det er nå vi kan påvirke det! Prodekan Jens Petter Berg ber alle fakultetets ansatte benytte anledningen til å komme med innspill nå! Les mer om hvordan du kan gi dine innspill.

  Moderne undervisningsform gir suksess Fra filmingen av How to Write a Ph.D. Research Proposal. Foto Øystein Røynesdal

  MOOC er en ny type kurs som har dukket opp det siste tiåret. Medisinsk fakultets undervisere har hevet seg på bølgen, og erfaringene er svært gode.

  Les mer om MOOC-erfaringene.

  Reidun Førde tildelt St. Olavs OrdenProfessor Reidun Førde og prorektor Gro Bjørnerud Mo under tildelingen av St. Olavs Orden. Foto: Hanne Bjerknes, UiO

  Professor Reidun Førde ved Senter for medisinsk etikk er utnevnt som kommandør av St. Olavs Orden for sin fremragende innsats innen medisinsk etikk. 

  Les mer om tildelingen.

  Gry Stubberud ved Helsam ble nominert av sine kollegaer i fjor og vant UiOs velferdspris 2018.
  Gry Stubberud ved Helsam ble nominert av sine kollegaer i fjor og vant UiOs velferdspris 2018.

  Hvem fortjener UiOs velferdspris?

  Velferdsprisen gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en person som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved UiO.

  Kjenner du noen som fortjener prisen? Gled en kollega som fortjener det. Send ditt forslag innen 11. november.

  Informasjon til ansatte

  • Lederforum 3. september. Viktigste saker:
   • Gjennomgang av utkast til årsplan 2020 - 2021
   • Reviderte retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO-implementering. 
   • PIFF e-læringskurs i personvern og informasjonssikkerhet.
   • Orientering om prosess i forbindelse med Forskningsrådets utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF V). Fakultetet ønsker å etablere en prosess som stimulerer fagmiljøene til å starte tidlig. OUS er allerede invitert med på denne søknadsrunden. Prosessen vil gi oversikt over konkurransedyktige miljøer opp mot EU, Jebsensentre og andre utlysninger fra Forskningsrådet. Prosessen skal være åpen. Alle forskningsmiljøer ved MED har mulighet til å komme med forslag til SFF-konsortier.
  • Referat fra Lederforum 17. september. Viktigste saker: UiOs pågående arbeid med veikart for infrastruktur - rapport fra pågående arbeid i gruppe for livsvitenskap.
   • Studiesaker: Fordeling av ansvar for undervisningsoppgaver i medisinstudiet på instituttene. Helsam tar ansvar for valgfrie emner i 1. elektive periode. IMB vurderer om de kan ta ansvar for prosjektoppgaven. Klinmed vurderer om de tar faglig ansvar for fordypningspraksis i siste elektive periode (6. studieår). Orientering om fakultetets SFU-stønad. Klinisk praksis i siste i siste studieår (medisinstudiet) er nå på plass. Det skal avholdes nasjonalt utdanningsmøte 15.11. Studenter skal delta på en workshop med tema evaluering av eksamen i forkant av møtet.
   • Forskningssaker: Det er kommet inn to søknader til INTPART-utlysning innen UiOs interne frist. UiO kan sende totalt 20 søknader til NFR. UiO har fått tilslag på søknad om tung infrastruktur (innen proteomikk). Forankring av forskerlinjeprosjekter.
   • Helsam. Forbedret studentopptak. 174 av 180 plasser fylt. 
   • NCMM: Gruppelederstilling lyst ut. Drøftinger med HSØ om funding.
   • IMB: I prosess: Tilsetting av ny leder for komparativ medisin.
  • Sakskart til fakultetsstyremøte 24. september. Viktigste saker: Regnskap pr. utgang av juli. Orientering om utviklingsavtalen. Årsplan 2020-2021. Budsjettfordeling 2020.
  • Påminnelse til alle forskere: Alle vitenskapelig ansatte på UiO må gjennomgå egne publikasjonslister og supplere disse hvis det har skjedd feil ved import til CRIStin.
  • Husk innmelding av tidsskrifter, forlag og bokserier på nivå 1 til DBH. Frist 30. november.

  • Åpent møte om Strategi 2030. Etter mange innspill i vårsemesteret er nå Strategi 2030 klar for høring mellom 2.oktober og 1.november. Rektoratet legger frem høringsutkastet i møtet på Realfagsbiblioteket 8.oktober. Meld deg på!

  • Livsvitskapsbygget: Følg byggeprosessen. Et webkamera dokumenterer jevnlig utviklingen.

  • Helserelatert livsvitenskap og innovasjon: Søk om opptak i innovasjonsprogrammet SPARK Norway – frist 14. november.
  • Idéprisen 2019. «Idéprisen» er et årlig initiativ fra Inven2. årets Idépris

   Inven2 ønsker å få mer forskning ut til folket gjennom å utvikle produkter og tjenester med samfunnsnytte. I år er idéprisen på hele 250.000 kroner. Les mer og del din ide. Søknadsfrist 7. oktober

  • Dr Leland Mayne fra Universitetet i Pennsylvania er ekspert på hydrogen-deuteriumutveksling koblet til massespektrometri (HDX-MS). Han vil bistå NCMM og bidra til utmerkede standarder for HDX-MS ved senteret. Les mer på engelsk.

  • Rektors bloggCircle U. – en ny universitetsallianse er født!

  • Prisutlysninger: Følg med på årshjulet for prisutlysninger. Akkurat nå kan du nominere til blant andre Utdanningskvalitetsprisen for 2019 og 2020, Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris 2020, med flere.

  • Undervisere og utdanningsledere kan søke midler fra DIKUs utlysning til digital utvikling av pedagogisk praksis. Senter for læring og utvikling (LINK) bidrar som tilrettelegger for utvikling av UiOs søknader. Informasjon om aktuelle prosjekter må leveres post@link.uio.no innen 1. oktober kl. 12.00. Les mer om krav og kriterier på DIKUs nettsider.

  Kurs

  Se også: UiOs kurstilbud for ansatte.

  Arrangementer

  Oppdatert oversikt: Kommende disputaser

  • 24. september. Forsker grand prix i Oslo. Gratis og åpent for alle uten billett. Kl 18:00-20:30. Sted: Latter Scene, Aker Brygge.
  • 27. september. Hjernenatt - forskernatt på biblioteket. Hjernenatt plakatMenneskehjernen inneholder anslagsvis 86 milliarder nerveceller og veier omkring 1,5 kilo. Fargen er gråhvit, og konsistensen omtrent som gelé. Har du lurt på hva som egentlig foregår inne i den lille, gråhvite klumpen som ligger og skvalper i saltvann oppe i hodeskallen?
  • 8. oktober. Åpent møte om strategi 2030. Tid: 9 – 10:30. Sted: Realfagsbiblioteket. – Hvordan skal universitetet utvikle seg de neste ti årene? Hvilke mål skal vi ha for forskning og utdanning? Etter mange innspill i vårsemesteret er nå Strategi 2030 klar for høring mellom 2.oktober og 1.november. Rektoratet legger frem høringsutkastet på møtet.
  • 9. oktober. An Introduction to EATRIS, Europe’s Translational Research Infrastructure for Translational Medicine. We invite researchers from academia, startups and SMEs developing potential medicinal and/or diagnostic products to attend. Learn how EATRIS can support you in advancing your project along the challenging development path to reach the patient (from preclinical to early clinical stages).
  • 24. oktober. Cutting Edge Alt future. Norges største tech-festival. Sted: Forskingsparken.
  • 31. oktober. Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2019. Forelesninger i Professorboligen kl. 10:15 og prisutdeling kl. 18 - 19 i Universitetets aula. Årets hovedpris går til Professor Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet. Prisen til yngre forskere deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet og Dr. Lars Tjelta Westlye ved UiO/OUS. Les hele programmet her. Påmelding innen 24. oktober.

  To forskere fra MED stiller til Forsker Grand Prix i Oslo

  Stipendiatene Sigrid Pedersen og Maren Caroline Frogner Werner
  Stipendiatene Sigrid Pedersen og Maren Caroline Frogner Werner

  UiO har fem deltakere med i Forsker Grand Prix og to av dem er fra MED-fakultetet. Les mer i Khrono. Her er våre detakeres presentasjoner:

  Aktuelt om forskning og innovasjon

  Illustrasjonsbilde. En liten og en stor holder håndMedisinbloggen: Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett? Av Ragnhild Eskeland.

  Korleis me lever påverkar kva gener som tas i bruk. Kan dette arves?

   

  illustrasjonsbilde. Piller. colourbox.MED-fakultetet: For mye B-vitaminer kan føre til hoftebrudd. Thomas Olafsen har snakket med Professor Haakon E. Meyer.
  Mange tar B-vitaminer som kosttilskudd uten at de trenger det. Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig.
   

  First author of the paper Ahmad Ali-Ahmad at work in the lab. Photo: Nadia Frantsen NCMM: Ny molekylær innsikt i sentromerens struktur og funksjon.

  Nytt arbeid fra gruppen ledet av Nikolina Sekulic ved NCMM har blitt publisert i EMBO Reports.

   

   

  Av Silje M. Kile Rosseland
  Publisert 24. sep. 2019 09:54 - Sist endret 8. apr. 2022 14:05