MED-nytt, nr 12 – 2020

Velkommen til MED-nytt nr 12 2020. Ditt nyhetsbrev med siste nytt fra forskning, undervisning og priser ved Det medisinske fakultet.

MED-nytt.

Korona

UiO har oppdatert sine sider med spørsmål og svar. Årsaken er Oslo kommunes oppgradering av sine smittevernregler.

Valg 2020

Representant for midlertidige ansatte til fakultetsstyret

Høsten 2020 skal det velges en representant og to vararepresentanter fra det midlertidig tilsatte vitenskapelige personalet, inkludert professor II. Nominér din kandidat nå. Forslaget sendes til valgstyret@medisin.uio.no.

Arbeidstakerrepresentanter til MED-LAMU

Det skal velges to arbeidstakerrepresentanter m/varaer til Det medisinske fakultets lokale arbeidsmiljøutvalg (MED-LAMU) for perioden 2021-22. Valgstyret ber om forslag på aktuelle kandidater innen utgangen av mandag 12. oktober. Send forslaget til HMS-koordinator@medisin.uio.no

Forskningsdagene 2020 avsluttet

Forskningsdagene 2020 ble nettopp avsluttet og fakultetet stilte sterkt. Fotoutstillingen "Den fantastiske hjernen er nå satt opp på Fredrikkeplassen på Blindern, etter godt besøk på Rådhusplassen.

Seminaret Hvorfor sover vi? hvor fire forskere presenterte og diskuterte sin kunnskap om søvn var en suksess, til tross for covid-19 og busstreik. Her kan du se noen av foredragene, samt en fyldig og populær runde med spørsmål og svar.

De fem deltakerne fra seminaret Hvorfor sover vi?
Fra venstre: Møteleder Halvard Hiis, medisinsk redaktør i Store Norske Leksikon, med forskerne Hua Hu, Charlotte Boccara, Laura Bojarskaité og Rune Enger under seminaret Hvorfor sover vi? Foto: Thomas Olafsen, UiO.

Livsvitenskap

Samfunnsmålene avgjørende for nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap
Universitetsstyret understreker at samfunnsmålene som ligger som en forutsetning for Livsvitenskapsbygget må være avgjørende for videre prosess for å realisere bygget. Flere alternativer er under utredning og kun to peker seg ut som realistiske dersom samfunns- og effektmålene skal nås.

Innovasjon

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, ungdom, begivenhet, team.Fra studier til oppstart av biotek-selskap

Nå flytter to ph.d.-studenter inn i ShareLab i Forskningsparken.

– Jeg ønsker å være med å omsette forskningsresultater til det beste for pasienten. Målet er selskapsetablering i løpet av perioden, sier Torleif Tollefsrud Gjølberg.

Mer innovasjon inn i helsefag

Helsefagutdanningene i Norge bør ha mer fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Dette trengs for å møte utfordringene helse-Norge står overfor i årene som kommer, ifølge en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet.  Rapporten ble lansert av Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i HOD, på et arrangement med påfølgende debatt

– Vi må også huske at studentene er en stor ressurs i dette. De har vokst opp med internett og håndtering av digitale løsninger, sier prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold.

Forskning

Gode skussmål for forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

MUNI-HEALTH-CARE er en «excellent and well-driven research school», konstaterer midtveisevalueringen til Forskningsrådet.

Trening i forskningsintegritet og etikk

Gjennom VIRT2UE Train the Trainer kan du bli sertifisert trener innen forskningsintegritet og etikk. Programmet arrangeres av Senter for medisinsk etikk og passer for skandinavisk-baserte forskere innen ulike fagområder med interesse for etikktema. 

Aktuelt om forskning
Bildet kan inneholde: organ, lys, elektrisk blå, nakke, ledd.

Økt forekomst av tynntarmskreft hos personer med cøliaki

Personer med cøliaki har større risiko for å få tynntarmskreft enn personer uten cøliaki. Risikoen for å utvikle kreftformen er likevel lav. 

Medisinbloggen

Hjernens vaktmestere jobber mens du sover

Vi sover omtrent en tredjedel av livet og likevel vet vi forbausende lite om hvorfor vi sover. Søvnen er viktig for å renske opp etter en lang dag med våkenhet. Av Rune Enger.

 

Bildet kan inneholde: grønn, vegetasjon, skog, naturlige omgivelser, tre.Kan vi behandle sykdommer ved å reparere gener?

Hvis du får vite at du har en genmutasjon som kan føre til sykdom senere i livet, ville du endret dette genet? Av Ragnhild Eskeland og Martine Mesel Isom.

Kurs og arrangementer

Se UiOs kurskalender for oversikt over alle tilgjengelige kurs for øyeblikket.

 • Brain Matters
  Fakultetet spiller en sentral rolle i EUs største forskningsprosjekt, the Human Brain Project. Professor Jan Bjaalie ved IMB er direktør for infrastruktur ved HBP og nestleder for prosjektet.

  Brain Matters er ny webinar-serie fra The Human Brain Project og EBRAINS (europeisk forskningsinfrastruktur for nevrovitenskapelig forskning). De har nå lansert en ny månedlig webseminar-serie som vil presentere de forskjellige problemstillingene som HBPs forskere jobber med.

 • Avslutningsseminar FYSIOPRIM
  5. oktober. FYSIOPRIM inviterer til avslutningsseminar om organisatoriske og strukturelle rammer for utvikling av samarbeid mellom kommuneledere, klinikere og forskere.

 • Education and Capacity Building in One Health: Lessons from the Field
  8. oktober. The Lancet One Health Commission welcomes you to the next webinar in the One Health - Reconnecting for Our Future series. Join the discussion as panelists representing educational institutions and university networks reflect and share their ideas for the future of One Health.

Priser

Women in science award

FEBS/EMBO Fremhever viktige bidrag fra kvinnlige forskere i biovitenskapelig forskning. Prisbeløp 10 000 euro. Frist for å nominere: 15. oktober.

Forskningsfinansiering

Se alle frister for søknader om forskningsmidler i Funding opportunities.

  Fremragende muligheter i Scientia Fellows

  Scientia Fellows skal nå fylle 26 stillinger i noen av de mest fremragende forskningsmiljøene på Det medisinske fakultet. Programmet gir deg Marie Sklodowska-Curie-status. I tillegg til det ypperste innen forskning er det muligheter for utvikling innen innovasjon. 

  Søk om opptak til innovasjonsprogram

  Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway innen 12. november.

  Norsk lansering av Horisont Europa 26. oktober

  Ved EU-midler og i Horisont Europa ligger det store muligheter for norske forskere. Forskningsrådet arrangerer en digital konferanse 26. oktober om hva som er nytt i programmet og hvilke muligheter det gir. Mer informasjon og påmelding finner du her 

  Rektorbloggen

  Av Thomas Olafsen
  Publisert 30. sep. 2020 11:39 - Sist endret 30. sep. 2020 11:39