English version of this page

MED-nytt, nr 17 – 2020

God jul og takk for det gamle! Velkommen til siste MED-nytt før juleferien. 

MED-nytt.

Ledelsen møtes på zoom

Leder: Julehilsen fra fakultetsledelsen

Vi i fakultetsledelsen takker for en enestående innsats i et annerledesår vi sent vil glemme, og ønsker dere alle en velfortjent og riktig god julefeiring. 

Les hele lederen som også gir en oppsummering av 2020 ved MED-fakultetet

Frost Andersen gjenvalgt som instituttleder ved IMBInstituttleder Lene Frost Andersen og nestleder Arnoldo Frigessi

Lene Frost Andersen er gjenvalgt til å lede Institutt for medisinske basalfag (IMB) for fire nye år framover.
Før hun ble instituttleder var hun professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap på det samme instituttet. Med seg som stedfortreder får hun fortsatt professor Arnoldo Frigessi fra Avdeling for biostatistikk. Les mer i Uniforum.

Fri prosjektstøtte fra NFR til 20 MED-prosjekter

"Fri prosjektstøtte" (FRIPRO) retter seg mot «spesielt dyktige forskere» i ulike stadier av karrieren. Fakultetsledelsen gratulerer våre 20 mottakere av støtte i 2020-tildelingen.

IMB har fått støtte til 6 prosjekter, Klinmed har fått støtte til 7 prosjekter, Helsam har fått støtte til tre prosjekter og NCMM har fått støtte til to prosjekter. Støtten tilsvarer 228,4 millioner. Les mer om hvem som har fått støtte.

Nominer din kandidat til Jahreprisene 2021Bildet kan inneholde: mynt, mynt, hake, penger, metall.

Nå er det tid for å sende inn nominasjoner til neste års Jahrepriser som tildeles i Norden for fremragende medisinsk forskning og resultater. Det er to priser: Anders Jahre medisinske pris (1 million kroner) og Anders Jahre pris for yngre medisinske forskere under 40 år (400 000 kroner). Alle medisinske professorer i de nordiske land inviteres til å sende inn forslag på kandidater.
Les mer: Frist for nominasjon 1. februar.

Nå kan du søke digitalt om opptak til Ph.D

Fakultetet lanserer nå et pilotprosjekt som skal gjøre hverdagen enklere for alle som er involvert i en doktorgradssøknad. Les mer på engelsk.

Ledelsesutvikling for leger er viktig for helseIllustrasjonsbilde av leger rundt et bordtjenesten

Utdanning innen ledelse kan styrke legers kompetanse og bidra til forbedringer i tjenestene. Særlig prosjektarbeid som stimulerer til refleksjon, i kombinasjon med tilgangen på mentor eller coach, gir positive resultat for organisasjonen. Les mer på HELSAMs sider

Forskning fra NCMM kan bekjempe E.coliJulia Weikum

Med økende resistens mot antibiotika må vi finne nye måter å behandle sykdomsfremkallende E.coli. Julia Weikum, tidligere Ph.d.student ved NCMM har jobbet med dette i sin avhandling. Les mer på engelsk på NCMMs nettsider.

Maria SkytiotiMarie Spångberg-prisen til Maria Skyloti

Tidligere stipendiat Maria Skytioti i Maja Elstads forskergruppe ved IMB er tildelt Marie Spånberg-prisen for 2020 for en artikkel som ble skrevet som del av doktorgraden. Fakultetet gratulerer! Les mer på IMBs nettsider.

 

Julekuler med blogginnholdGod jul fra medisinbloggen

I 2020 leste 38.000 personer 29 gode innlegg på Medisinbloggen! Her får du de tre mest leste som en liten julegave fra oss. God lesning og god jul! 
 

Studier

Kraftig økning av Mine studier etter tjenesteutvikling

“Mine studier” er studentenes inngangsvei til digitale tjenester på uio.no. I august kom viktige snarveier på plass, og bruken av Mine studer økte med nær 40 prosent.

Rekruttér en medisinstudent til forskningsprosjektet dittIllustrasjonsbilde av studenter som blir rekruttert

Er du underviser eller forsker, og har ideer til forskningsprosjekter? Rekrutterer du en medisinstudent får du hjelp til pågående prosjekter, eller til forskningsprosjekter du ikke har fått tid til å gjennomføre.

Vellykket SHE-stipend

Fire studenter ved fakultetet er allerede fremtidens endringsagenter innen bærekraftig helseutdanning. Med stipend fra SHE har de laget podkastserien Folkefeber om sosiale ulikheter i helse-Norge, som er tatt inn som pensum i helsefag. De skriver kronikker med utgangspunkt i serien. Les den siste kronikken deres i Dagens Medisin:
"Tillitsbrudd mellom myndighetene og minoritetsgrupper".

Nytt tverrfaglig samarbeid til pasientens besteIllustrasjon. Tverrfaglig møte.

Sammen i praksis (SamPraks) lærer studenter fra ulike helseprofesjoner tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis. Les mer om hvordan studentene fra psykologi, klinisk ernæring, medisin, farmasi, avansert geriarisk sykepleie og odontologi løser utfordringer sammen.

Stabile søkertall til internasjonale masterprogram

Første desember var søknadsfristen for det internasjonale opptaket til programmene International Community Health (ICH), Health Economics, Policy and Management (HEPMA) og European Master in Health Economics and Management (EUHEM). Koronapandemien til tross, opptaket viser at søkertallene holder seg på et høyt nivå. –  Det er overraskende at antall internasjonale søkere holder seg på et så høyt nivå under pandemien, synes instituttleder Terje P. Hagen. Les mer.

 

Informasjon til ansatte

 • Bildet kan inneholde: blå, grønn, turkis, gul, blågrønn.Koronasituasjonen. Se informasjon fra fakultetet på vår side for informasjon om koronavirusutbrudd.

 • UiOs studenter og ansatte får nå tilgang til PressReader og kan dermed lese 7400 aviser og magasiner fra hele verden.

 • Leder av Senter for læring og utdanning (LINK) Bjørn Stensaker i digital samtale med tre av UiOs meritterte undervisere, Lisbeth Brevik, Jarle Breivik og Arnt Maasø.UiOs Utdanningskonferanse 2020. Studentinvolvering, bærekraft og digital undervisning var sentrale temaer. 250 ansatte og studenter fulgte konferansen.
  Se opptak og les mer her.

 • Avregningstidspunktet for fleksitid blitt forskjøvet til 31.08.2021. Det vil si at ingen vil få strøket timer ved årsskiftet selv om man har mer enn 50 plusstimer. Les mer.

 • Arbeidstid i julen. Merk at Universitetsledelsen i år gir den enkelte ansatte opptil tre fridager i jula. Dette registeres i HR-portalen som "1 ekstra fridag".

 • Kom i gang med Zoom og bruk det i din undervisning.

 • Studiestart for vårsemesteret.

 • Rekrutterer du deltakere og/eller samler inn data til forskningsprosjekter via sosiale medier? Sett deg inn i retningslinjene og se hvem som kan hjelpe deg.

 • Valgresultat: Eira Bjørvik er valgt som representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, inkludert professor II til fakultetsstyret. Mer om valget.

 • Arbeidstakerrepresentanter til MED-LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved fakultetet) kom på plass uten valg da valgstyret fikk inn akkurat to kandidater. De ble enige seg imellom om at Sissel Aastorp skulle være fast representant med Irene Auke som vara i MED-LAMU for perioden 2021-2022. Begge er tilsatt ved Helsam.

 • Stefan Agewall, Dan Atar, Terje Rolf Pedersen, Ole Andreassen og Daniel Quintana er blant de 20 norske forskerne på listen. Foto: Øystein Horgmo, UiO og Kirsten Sjøwall.
  Agewall, Atar, Pedersen, Andreassen og Quintana er blant de 20 norske forskerne på listen over verdens mest siterte. 
  Foto: Horgmo, UiO og Sjøwall.

  Fem av våre forskere ved Klinmed blant verdens mest siterte. Plasseringen betyr at forskerne har hatt stor betydning for utviklingen innen henholdsvis hjerteforskning og forskning på mental helse.

 • Uniforum: Nature-tidsskrifter vil ta 100 000 kroner for hver artikkel som skal publiseres med åpen tilgang.

 • Åpningstider ved Medisinsk bibliotek jula 2020.

 • Send et julekort fra deg som ansatt ved UiO. Julekortet kan sendes digitalt eller du kan bestille kort fra Reprosentralens nettbutikk.

 • UiOs velferdspris går i år til renholderne, som har vært UiOs førstelinje i møte med pandemien. Vi gratulerer! Se også saken i Uniforum.

 • Uniforum: Professor emeritus Tom Øresland eneste søker til stillingen som forskningsombud for OUS, Ahus og Klinmed.

Podcasts og blogger

Ledelsens møter

Frister

 • Se alle frister for søknader om forskningsmidler i Funding opportunities.

 • Prisutlysninger: Følg med i årshjulet for prisutlysninger. Det er flere interessante prisutlysninger ute nå. Jahreprisen er den viktigste med frist for nominasjoner 2. februar. Utdanningskvalitetsprisen, Monrad-Khrons legat, King Faisals internasjonale pris og STK prisen har også frister på nyåret.

 • Husk: Fristen for å melde seg som host i Scientia fellows er 1. februar. Les mer i Hilde I. Nebbs lederartikkel fra forrige MED-nytt.

Kurs og arrangementer

Se UiOs kurskalender for oversikt over alle tilgjengelige kurs.

Oppdatert oversikt: Kommende disputaser

 • Helseinnovatørskolen opptak for våren 2021: Søk plass på det første og bredeste kurset vårt: Course 1: Health innovation and entrepreneurship. Kurset er åpent for alle som har en ph.d. i livsvitenskap i norden! Søknadsfrist 15. januar.
 • Internshipordning for studenter ved Medisinsk fakultet, UiO og Studentforeningen for medisinsk innovasjon. I 2021 lanseres et pilotprosjekt for et internshipprogram. Q&A onsdag 6. januar på zoom-møte kl. 8:30. Det blir anledning for bedrifter å stille spørsmål. UiO betaler 50% av studentenes lønn. Påmelding og mer informasjon.
 • UBKom innom Veiledningsvakten på Zoom! Er du i gang med en oppgave, et prosjekt eller en avhandling? Trenger du hjelp eller veiledning med litteratursøking og referansehåndtering? Veiledningsvakten hjelper deg gjerne.

Aktuelt om forskning

Du kan også følge med på MED-fakultetet på facebook, twitter, Linkedin og instagram

Klinmed: Dramatisk økning av demens i Norge. Antall pasienter som lider av demens i Norge er mye høyere enn hva vi tidligere har trodd, viser ny studie. Over 100 000 lever med demens i dag. 
 

Illustrasjonsbilde hepatitt cMedisinbloggenHepatitt C er en stille virusepidemi av Olav Dalgard. I 2020 går Nobelprisen i medisin og fysiologi til tre forskere som påviste hepatitt C-viruset. Takket være deres innsats med å identifisere viruset tror vi det skal være mulig å utrydde denne alvorlige virusinfeksjonen helt.

Helsam– En epidemi av ignoranse. Holdninger til aids i det norske samfunnet på 1980-tallet gikk fra sindighet til massefrykt, før sykdommen sakte forlot den offentlige bevisstheten. Hva kan vi lære av aids-historien?

MedisinbloggenEr viltkjøtt sunnere enn rødt kjøtt? av Hege Berg Henriksen. Ville dyr spiser mer naturlig enn husdyr, og er mer fysisk aktive. Mange mener at de har et bedre liv enn produksjonsdyr. Men er kjøttet sunnere? 

IMB: Fermentering kan gjøre meieriprodukter sunnere. Det er ikke nytt at mengden fett påvirker hvor sunt et meieriprodukt er. Men hva med andre egenskaper hos disse matvarene?

 

Johanna OlweusKlinmedOffisiell oppstart av ERC-prosjektet OUTSOURCE. Johanna Olweus skal videreutvikle immunterapi med cellebaserte teknikker i sitt ERC Consolidator Grant-prosjekt.
 

MedisinbloggenBarn og smerter: Barn er ikke små voksne av Camilla Gustavsen og David Hui. Studentinnlegg: Vi skal ikke lenger enn 50 år tilbake i tid før leger trodde at barn under ett ikke opplevde smerte, og at sansen ikke var fullstendig utviklet før ved 8 år.

 

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 10. des. 2020 10:05 - Sist endret 8. apr. 2022 13:54