Kalager er blitt professor

Mette Kalager er nylig tildelt stilling som professor ved Institutt for helse og samfunn.

Kalager som er utdannet lege har siden 2014 ledet forskergruppen Klinisk effektforskning ved Helsam. For tiden er hun i tillegg gjesteforsker ved Harvard University. 

Kalager har gjennom mange år vært engasjert i tema kreftscreening og har blant annet ledet mammografiprogrammet. Målet med forskningen til Klinisk effektforskning er å finne ut om kliniske intervensjoner og behandlinger virker, hvilken som virker best, og hvilke bivirkninger og komplikasjoner de har.

– Min drivkraft er ønsket om å gjøre det bedre for folk. Min vei dit førte meg fra medisinstudiet, til allmennlege og kirurg, og så til forskning og undervisning. Det kan virke som en lang vei fra folk til forskningen til undervisningen, og tilbake. Men alt henger sammen med alt – Pasient – Forskning – Undervisning, sier Kalager.

Vi gratulerer Mette Kalager med stillingen som professor.

 

 

 

 

Publisert 29. mars 2019 11:05 - Sist endret 29. mars 2019 11:05