UiOs HMS-pris til Grace Engen

Underutvalget har i år lagt vekt på innsats for det psykososiale arbeidsmiljøet, og innstiller Forskerkoordinator i CHARM ved Institutt for helse og samfunn, Grace Engen til Universitetets HMS-pris.

Fv. Grace Engen og prorektor Gro Bjørnerud Mo som delte ut prisen. Foto: Elisabeth Olsen, UiO

Grace har blitt nominert til prisen av sitt eget miljø og vant frem blant tre andre verdige kandidater.

En kulturbygger og en rollemodell for andre

Utvalget fant at Grace skiller seg ut ved sin innsats for psykososialt arbeidsmiljø, også utover rene sosiale tiltak. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø er en viktig forebyggende faktor for mobbing og trakassering, som var temaet for årets LAMU-seminar, hvor prisen ble delt ut.

Grace Engen er en kulturbygger og bidrar til en integrerende og inkluderende kultur på tvers av ansattgrupper og nasjonaliteter. Hennes eksempel inspirerer til omtenksomhet for kolleger og til at hver enkelt sees. Slik sett er hun en viktig rollemodell.

Mange midlertidig ansatte

Grace Engen var primus motor for deltakelse, gjennomføring og sosialt opplegg ved fjorårets deltakelse i Holmenkollstafetten. Foto: Silje Rosseland

Kulturbygging i miljøer med mange midlertidige ansatte en stor arbeidsmiljøutfordring for UiO generelt. Innsats for å få midlertidige og utenlandske ansatte integrert i arbeidsmiljøet en viktig faktor som UiO ønsker å påskjønne. 

Det er mange midlertidige ansatte og mange utenlandske gjester og ansatte ved Avdeling for sykepleievitenskap. Ivaretakelse av disse, som er en del av kulturbærerne i et arbeidsmiljø, er viktig, både for dem og resten av arbeidsmiljøet. Grace Engen bidrar i stor grad til integrering av alle ansatte i arbeidsmiljøet.

Omsorg for sykemeldte og sosiale initiativ

Grace Engen gjør en viktig innsats for at sykemeldte inkluderes, huskes på, og ivaretas kollegialt ved gjeninntreden i jobb. Engen omtales som viktig for hele miljøet for å få samspill til å fungere, står det i begrunnelsen for prisutdelingen. Hun veileder og støtter, tar initiativ til samlende aktiviteter og har blikk for hver enkelt kollega.

Tilrettelegging og ivaretakelse ved sykemelding har vært et viktig tema for sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) de siste årene, sammen med innsats for å få sykemeldte tilbake i jobb.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 25. mars 2019 15:12 - Sist endret 12. apr. 2019 10:08