Valg av verneombud ved Helsam

13.01.21 er fristen for å nominere kandidater til verneombud for perioden 2021-22. Helsam har to verneområder; Lille Ullevål og Forskningsveien.

For hvert verneområde skal det velges et verneombud og en vara. De fire som velges bestemmer deretter hvem som skal fungere som instituttets ledende verneombud.

Forskningsveien 2b og bygg 20 på Gaustad følger OUS når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet, men verneombud for Forskningsveien er også verneombud for disse byggene med tanke på psykososialt arbeidsmiljø.

Rollen som verneombud krever blant annet gjennomføring av HMS grunnkurs (modul 1-7) og nye representanter pålegges derfor å gjennomgå dette opplæringsløpet.

Valgstyret for valg av verneombud består av Knut Tore Stokke og Gry Stubberud.

Valgstyret ber om forslag på aktuelle kandidater innen onsdag 13.januar. Det er viktig at den du foreslår har sagt seg villig til å stille til valg før du sender forslaget til: k.t.stokke@medisin.uio.no

Mer informasjon om gjennomførelsen av valget/utpeking av verneombud vil foreligge så snart nominasjonsfristen er ute.

Les mer om rollen som verneombud ved UiO

 

 

Publisert 5. jan. 2021 12:50 - Sist endret 5. jan. 2021 13:40