Instituttleders blogg

Publisert 23. des. 2020 11:59

"Fortida er avslutta - og vi veit stort sett kva som skjedde. Framtida har ikkje starta, er alltid usikker, men kan også formast av oss. La oss gripe det positive. Mange piler peikar oppover!"

Publisert 3. juli 2020 11:15

HELSAM klarte raskt og effektivt å legge om til digital undervisning da landet ble stengt ned 12. mars. Eksamensavviklingen har også gått greit. En del av praksisundervisninger måttet vi derimot skyve ut i tid. Vi håper å være i rute med denne i løpet av høsten.

Publisert 20. mars 2020 12:29

This week Head of Institute Terje Hagen has sent several e-mails to the employees at the institute informing about the Corona situation. Here is a summary of his key messages.

Publisert 9. jan. 2019 12:33

1. januar 2019 tiltrådte Terje P. Hagen som ny instituttleder på Helsam. Les hans blogginnlegg om utfordringene Helsam står overfor og hva som blir viktige prioriteringer i fortsettelsen. Nederst på siden er det mulig å kommentere på saken.

Publisert 9. sep. 2015 12:06

Som kjent har UiO gått inn for en stor satsning på Livsvitenskap. Det er den største satsningen som UiO noen gang har gjort. Helsam har så langt vært lite involvert, men jeg tror vi nå skal gjøre en innsats for å posisjonere oss innenfor livsvitenskaps-satsningen.

Publisert 20. mai 2015 15:35

Forskning, utdanning, formidling og innovasjon er universitetenes fire hovedoppgaver. Oppgavene er ulike, og verdsettes ulikt. Jeg vil våge å påstå at utdanning i mange henseende ikke verdsettes i henhold til den betydning denne oppgaven har i samfunnet.

Publisert 8. apr. 2015 12:56

Da Helsam ble en realitet i 2010 ble det tydelig uttrykt at denne samlingen av ulike fagmiljøer hadde et stort potensial til å bli en sterk faglig aktør innen medisinsk og helsevitenskapelig forskning og utdanning. Dersom vi er enige i at potensialet er stort, må vi videre spørre om vi er på rett vei for å oppfylle dette. Jeg vil denne gangen se på forskningen, og senere komme tilbake til utdanningen.

Publisert 17. feb. 2015 13:41

Mange spør meg hva jeg har tenkt å gjøre som instituttleder. Det er bare ett svar på dette: Det jeg tror fører Helsam fremover i den retningen vi ønsker å føre instituttet. Neste spørsmål er da åpenbart: Hvilken retning er det? Det har jeg ikke noe klart svar på, fordi jeg ønsker at vi sammen definerer denne retningen.

Publisert 29. jan. 2015 10:25

I skrivende stund har jeg hatt tre uker som instituttleder. Jeg har deltatt på lunsjer, fagmøter, seminarer og i mer uformelle fora rundt omkring. Jeg er med andre ord inne i en interessant og lærerik oppdagelsesferd i Helsam.

Siste kommentarer Mer ...