2019

Tidligere

Tid og sted: 29. aug. 2019 11:3016:10, Gaustad sykehus, Tårnbygget, Store auditorium, Sognsvannsveien 21, Oslo

I anledning feiring av professor Michael Bretthauer som fyller 50 år i høst ønsker vi å invitere til seminaret Støtte, dytte og dele – om samarbeid og ledelse i et forskningsmiljø.

Prestekrager i en solfylt eng
Tid og sted: 14. aug. 2019 12:0019:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus

Velkommen til sommerseminar 14. august. Tema for sommerseminaret handler i år om ulikhet i helse og i bruk av helsetjenester.

Tid og sted: 13. juni 2019 12:0016:00, Frederik Holsts hus, Store auditorium

Smakebiter på forskningstemaer som opptar oss: 13. juni inviterer Gjelsvik, Lagerløv og Haavet ved avdeling for allmennmedisin til avslutningsseminar.

Tid og sted: 1. feb. 2019 09:0014:00, Fredrik Holsts hus rom 123 (med forbehold om antall)

Forskere ved Helsam inviteres til workshop i søknadsskriving 1. februar. Workshopen er et tilbud og  et viktig bidrag i instituttets satsing på å styrke søknadene til Forskningsrådet.