Aktuelt - Side 3

Kjenner du noen som bør hedres ved Klinmed for sin innsats innen forskning, formidling, innovasjon eller undervisning? Fristen for å nominere en kollega eller et fagmiljø til årets universitetspriser er allerede 7. mars.

Vi ønsker alle ansatte velkommen til høstens allmøter. Møtene arrangeres på Ullevål 22. november, Rikshospitalet 28. november og Ahus 6. desember og høstens tema er undervisning.

Sommeren er rett rundt hjørnet og instituttledelsen ønsker å takke alle ansatte for et vel gjennomført semester. Av saker som har vært spesielt betydningsfulle kan vi trekke frem utfasingen av gammel studieplan, UiO i nye OUS-bygg og gjennomgang av forskningsingeniørstillingene.

Semesterleder Geir Erland Tjønnfjord ble takket av da 12. semester-undervisningen ble avsluttet for siste gang denne våren. Til høsten er den nye studieplanen helt innrullert i medisinstudiet.

Administrasjonssjef Hans Mossin.

Klinmed har gjennom høsten og våren arbeidet med flere administrative prosesser for å forvalte instituttets ressurser på best mulig måte i møte med økonomiske utfordringer fremover.