Bedre IT-tjenester for forskningsgrupper ved UiO og OUS

Ny avtale mellom UiO og OUS skal sikre gode IT-tjenester for forskergrupper med ansatte begge steder.

Svært mange av våre forskningsgrupper lever i en tett symbiose mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS).

Nå har OUS signert en avtale med UiO om leveranse av IT-tjenester til OUS-forskere.

Den nye avtalen skal dekke grunnleggende IT-behov for å understøtte forskningen til forskere som er ansatt ved OUS, men som ikke har noen formell tilknytning til UiO.

– Dette er en god avtale for forskningsmiljøene og et stort steg i riktig retning med tanke på tverrfaglig samarbeid også på tvers av organisasjonene, sier Tor Henry Wold, seksjonsleder for IT, AV og foto og video-tjenestene her ved Klinmed.

Hvem gjelder det for?

Forskere ved OUS i felles forskningsgrupper med UiO, men uten formell tilknytning til UIO, har i lengre tid hatt begrenset tilgang til IT-tjenester. Gode IT-tjenester for forskere gir bedre muligheter for samhandling mellom de to institusjonene.

191 forskere har fått tilgang i en prøveperiode. Det er nå åpnet opp for å bestille tilgang til tjenesten for nye brukere.

Brukerne vil få en standardpakke med UiO-brukerkonto med hjemmeområde og epost, samt tilgang til diverse andre IT-tjenester ved UiO.

Hva tjenesten inkluderer, hvordan du kan få tilgang og ofte stilte spørsmål, kan du finne på USITs sider om UiO-tjenester for OUS-ansatte.

Brukerstøtte på Klinmed

Det er Klinmed som skal levere brukerstøtte til brukerne, og USIT som står som leverandør av totalløsningen.

– Vi i IT-seksjonen ved Instituttet er klare til å yte god service til det beste for forskningen ved OUS og UiO, sier Wold.

Kontakt

Publisert 17. des. 2019 13:47 - Sist endret 17. des. 2019 14:04