Gratis trikketur for hele Det medisinske fakultetet

Avtalen med Ruter om gratis trikketur mellom Rikshospitalet og Ullevål, som tidligere bare var forbeholdt Klinmeds ansatte, er nå utvidet til hele Det medisinske fakultetet.

Illustrasjon av en trikk ved Blindern i Oslo

Foto: UiO/Yngve Vogt

I mange år har Klinmeds ansatte vært avhengige av å reise mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus i arbeidstiden. Nå har det vist seg at flere og flere av fakultetets ansatte har samme behov.

Derfor har Klinmed på vegne av hele Det medisinske fakultet inngått en avtale med Ruter som gjelder 2019 og årene fremover, inntil den blir sagt opp. Avtalen gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 17.00.

Universitetets ansattkort med bilde gjelder som reisebevis på strekningen.

Ruter sørger for at kontrollørene skal være informert om ordningen.
 

Ansattkort ved UiO

Kontakt

Emneord: Ruter, trikkeavtale, Ullevål, Rikshospitalet
Publisert 2. apr. 2019 11:27 - Sist endret 10. apr. 2019 11:14