Julehilsen fra instituttledelsen

Kjære alle ansatte!

Året 2017 nærmer seg slutten og instituttledelsen ser tilbake på nok et innholdsrikt år ved Institutt for klinisk medisin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi har i år to sentre for fremragende forskning ved instituttet som opphører. Både Senter for immunregulering (CIR) og Senter for kreftbiomedisin (CCB) avsluttet denne høsten senterdriften etter 10 år, som er maksimal finansieringsperiode for slike sentre. Våre SFF’er er svært viktige motorer for den totale forskningsaktiviteten ved Klinmed og vi er takknemlige for bidragene fra dem.

Vi er begeistret for å få et nytt SFF, CanCell, som starter opp i 2018, og til overmål med leder fra et av de avsluttede sentrene. I tillegg har Norment fått forlengelse for fem nye år. Både opprettelsen av CanCell og forlengelsen av Norment er viktige milepæler for oss og vi gleder oss over at instituttet fremdeles har to sentre for fremragende forskning.

Denne høsten hatt vi hatt godt besøkte allmøter på begge våre universitetssykehus. Vi er glade for at temaet undervisning vakte interesse, og at spørsmål som er viktige for våre undervisere på denne måten ble belyst og diskutert. 

En annen milepæl i løpet av året som er gått er at vi endelig har fått ferdigstilt og underskrevet en avtale med OUS om forankring av forskningsprosjekter. Dette er resultat av 6-7 års arbeid, og vertskapsavtalen vil gjøre det lettere å avklare i hvilken institusjon store prosjekter skal forankres.

Når det gjelder ekstern forskningsfinansiering, er vi glade for at Klinmeds forskningsteam i samarbeid med forskningsstøtte OUS, Ahus og Det medisinske fakultet har utført et stort og strategisk viktig arbeid for å stimulere til flere søknader. Innhenting av midler fra eksterne finansieringskilder er viktig for driften av Klinmed og for å sikre faglig aktivitet av høy kvalitet.

Som instituttleder går jeg nå inn i mitt siste år som valgt leder ved Klinmed. Vi har i høst avholdt valg ved instituttet og fått på plass et nytt instituttråd. En av de første sakene det nye instituttrådet må ta stilling til allerede i januar måned, er hvorvidt Klinmed i neste periode skal ha en leder som er valgt eller tilsatt.

Vi ønsker å rette en stor takk til dere alle for innsatsen i året som har gått og ser frem til en god fortsettelse i 2018.

Vi ønsker dere alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

 

På vegne av instituttledelsen

Ivar P. Gladhaug, Instituttleder

 

Publisert 20. des. 2017 13:27 - Sist endret 20. des. 2017 13:27