Sommerhilsen fra instituttleder

Sommeren er rett rundt hjørnet og instituttledelsen ønsker å takke alle ansatte for et vel gjennomført semester. Av saker som har vært spesielt betydningsfulle kan vi trekke frem utfasingen av gammel studieplan, UiO i nye OUS-bygg og gjennomgang av forskningsingeniørstillingene.

Foto: Gina Clausen, UiO.

Utfasing av gammel studieplan

Denne våren var siste gangen vi underviste med gammel studieplan på profesjonsstudiet i medisin. Studentene på 12. semester var det siste kullet som har gått ut fra Oslo ’96. Fra høsten av vil alle modulene i den nye studieplanen Oslo 2014 være implementert på medisinstudiet, noe vi gleder oss stort til.

Det har ikke bare vært enkelt i overgangsfasen til ny studieplan for de involverte, og vi ønsker å takke alle undervisere og ansatte som har bidratt til at dette har gått så bra som det har gjort.   

UiO i nye OUS-bygg

OUS’ planlegging av nytt lokalsykehus på Aker, samling av regionfunksjoner på Nye Gaustad og nytt bygg på Radiumhospitalet er i full gang. Klinmed er representert i arbeidsgruppen mellom UiO og Sykehusbygg/Helse Sør-Øst. Vi er opptatt av å ivareta våre interesser med tanke på undervisningslokaler, studentarealer og laboratorie- og kontorplasser til de ansatte.

Stort engasjement rundt forskningsingeniørene

Vi har hatt en prosess rundt stillingene til forskningsingeniørene ved instituttet. Høringsfristen på arbeidsgruppens forslag har nå gått ut og styringsgruppen vil behandle innspillene og fatte en beslutning over sommeren. Vi er godt fornøyde med å ha fått mange høringsinnspill, og at det er stort engasjementet i denne saken. Alle innspillene vi har fått inn vil bli grundig gjennomgått og vurdert.

Instituttrådsvalg og ny nestleder til høsten

Vi går også en spennende høst i møte. Først skal det velges et nytt instituttråd for neste fire-års periode. En av de viktigste sakene det nye instituttrådet skal diskutere er om instituttleder skal velges eller tilsettes. For å sikre fruktbare diskusjoner og gode innspill ønsker ledelsen seg et instituttråd som gjenspeiler den bredden vi har på Klinmed, med representanter med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi oppfordrer herved potensielle kandidater til å stille til valg til høsten.

På Akershus universitetssykehus starter vi høsten med ny nestleder, når Pål Gulbrandsen tar over etter Tom Øresland som nestleder ved instituttet og som ny leder på Campus Ahus. Vi takker Tom for innsatsen de siste to og et halvt årene og ser frem til å ha Pål med i ledelsen av instituttet.

Forskningsprosjekter ved instituttet

UiO sentralt og fakultetet har sammen utviklet et nytt digitalt system for å registrere forskningsprosjekter hvor UiO er forskningsansvarlig. Systemet vil være et viktig styringsverktøy for forskningsansvarlig personer for å sikre at alle godkjenninger er på plass. Nærmere informasjon om hvordan systemet skal brukes blir sendt ut til høsten.

Vi vil også takke våre forskere for alt godt arbeid som er gjort med søknader om ekstern finansiering, og ser frem til at dette vil gi utbytte i årene som kommer.

 

Dette har med andre ord vært et travelt og spennende vårsemester. Vi ønsker alle våre ansatte en riktig god sommerferie!

Med vennlig hilsen Ivar P. Gladhaug

 

Publisert 23. juni 2017 13:31 - Sist endret 23. juni 2017 13:31