Vi gleder oss til et nytt semester

Hovedsaker for Klinmed dette semesteret vil være ytterligere oppmerksomhet på undervisningen ved instituttet, samt valg til nytt instituttråd.

Instituttleder Ivar P. Gladhaug.

Undervisning

Vi starter høstens undervisning på medisinstudiet med helt ny studieplan. Oslo 2014 er nå fullt implementert i hele medisinstudiet, og det er fra denne høsten ingen studenter som følger Oslo96. Revisjonen har vært helt nødvendig og har gjennomgående ført til en forbedret og godt gjennomarbeidet struktur.

Læringsutbytter og timeplaner er nå lagt på nytt.  En ulempe er at timeplanene dessverre er blitt svært tette, men vi arbeider med å skape mer fleksibilitet i disse. Et økt opptak av studenter gjør også at vi må vurdere omfanget av smågruppeundervisning, samtidig som neste trinn blir å vurdere innholdet i undervisningen og skape godt læringsutbytte for studentene.

Høstens allmøter

Vi har derfor valgt å la undervisning være hovedtema for allmøtene i høst, som vil ledes av undervisningsleder Knut Lundin. Møtene vil ta opp temaer som hvordan lenke den gode undervisning til læringsutbytter, hvordan aktivisere studentene til læring, hvordan kan vi lære av konstruktiv kritikk og studentevalueringer, styrker og svakheter ved å bruke seminarer og klinikker som læringsarena, hvordan øke studentenes utbytte av smågruppeundervisningen, samt nye og spennende læringsformer som Team Basert Læring (TBL) innen kliniske fag.

Allmøtene vil finne sted 22. november på Ullevål, 28. november på Rikshospitalet og 6. desember på Campus Ahus, og vi håper så mange som mulig vil delta på disse møtene.

Oppgraderinger av undervisningsrom

En ekstra bonus denne høsten er at det er gjort omfattende oppgraderinger av AV-utstyret i flere undervisningsrom på både Ullevål og Rikshospitalet over sommeren. Alt av infrastruktur tilknyttet lyd og bilde er oppdatert og det er nye prosjektorer og touch-skjermer på plass i flere undervisningsrom. Denne oppgraderingen vil fortsette gjennom flere år fremover, og vi ser frem til at alle våre undervisningslokaler vil være utstyrt med moderne utstyr om noen år. 

Instituttrådsvalget

Denne høsten er det også valg til nytt instituttråd for perioden 2018-2021. Vi ønsker oss et godt sammensatt instituttråd fra flere klinikker og miljøer, med representanter med ulik bakgrunn og kompetanse som gjenspeiler hele bredden i organisasjonen vår. Valget følger vanlig prosess og vil gjennomføres i månedsskiftet oktober/november. Det nye instituttrådet vil som første sak få en viktig oppgave med å ta stilling til om neste instituttleder skal velges eller tilsettes.

Vi ser frem til et spennende høstsemester!

Publisert 29. aug. 2017 13:24 - Sist endret 29. aug. 2017 13:24