Julehilsen fra instituttleder

Kjære alle ansatte ved Klinmed!

Enda et innholdsrikt og spennende år ved instituttet er over og det er snart tid for en velfortjent juleferie for alle ansatte. Tiden er også inne for å takke for meg etter åtte år som valgt instituttleder.

Illustrasjon: Colourbox.com

Hvis jeg skal oppsummere mine år ved Klinmed vil jeg si at det har vært åtte arbeidsomme, men også svært givende år. Når jeg ser tilbake er jeg glad for at jeg fikk mulighet til å ta på meg denne lederstillingen i 2011.

Institutt for klinisk medisin er et «avvikende» institutt i UiO-sammenheng, først og fremst på grunn av størrelsen og det faktum at vi lever i symbiose med to store universitetssykehus.

Vi utgjør nesten 10 % av hele UiO, litt avhengig av hvilke måltall som brukes, og vi står for 1/3 av alle doktorgrader som avlegges ved UiO. Samtidig strever vi på mange måter med å synliggjøre universitetsfunksjonen i sykehusene. Dette er et arbeid vi arbeider kontinuerlig med. 

Da jeg tiltrådte var Klinmed en relativt ung organisasjon. To sentrale føringer ved etableringen av instituttet var felles lederlinje mellom universitet og sykehus i OUS, og felles forskningsgrupper både i OUS og Ahus. Dette har vist seg å være gode føringer som vi har videreført.

Min første instituttlederperiode var en konsolideringsperiode der strukturen med klinikker og avdelinger med tilhørende ledernivåer skulle finne sin form i samvirke med instituttets sekretariat og ledelse. Gjennom halvårlige klinikkledermøter mener jeg vi har kommet et godt stykke i dette arbeidet. Imidlertid er arbeidet med organisasjons- og rolleforståelse, som er en forutsetning for at strukturen skal understøtte kjernefunksjonene forskning, undervisning og innovasjon på en god måte, en kontinuerlig prosess som krever vedvarende oppmerksomhet og ressurser.

Den andre perioden har i større grad vært preget av utviklingsarbeid samtidig som de økonomiske rammene er blitt strammere. Dette har krevd stadige tilpasninger i vår virksomhet, og dette vil ventelig fortsette de neste årene. Jeg er tilfreds med at vi har fått på plass avtaler om vertskap for eksternt finansierte prosjekter med universitetssykehusene. Gjennom hardt arbeid har Klinmeds ansatte lykkes med å få et økende antall store eksterne forskningsprosjekter de siste årene, og dette er svært gledelig.

Da jeg stilte til valg for åtte år siden var det på et meget kort program: Få ned saksbehandlingstiden for akademiske ansettelser og å løse arealspørsmålene mellom UiO og OUS. Det første har vi lykkes med i tett samarbeid mellom personalseksjonen, administrative koordinatorer, ledere og HR-funksjonen på sykehusene. Det siste punktet er dessverre ikke mindre utfordrende nå enn da jeg tiltrådte.

Når jeg nå går inn i funksjonen som dekan ved Det medisinske fakultet, vil jeg gjøre mitt beste for å støtte den nye instituttledelsen i arbeidet med å møte de utfordringer som ligger foran oss. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Dag Kvale og hans meget kompetente team, og ønsker dem lykke til i sitt virke som nyvalgt instituttledelse ved Klinmed.

Så vil jeg takke dere alle for innsatsen og det gode arbeidet dere gjør for instituttet. Samtidig vil jeg si takk for meg som instituttleder, det har vært åtte år som jeg ser tilbake på med glede og takknemlighet overfor alle gode medarbeidere på alle plan i organisasjonen vår.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull julefeiring, og et godt nytt år!

Ivar P. Gladhaug, instituttleder

Publisert 21. des. 2018 10:17 - Sist endret 21. des. 2018 10:17