Nytt fra ledelsen: Fremragende forskning på internasjonalt nivå

Det er lovende at det er så mange dynamiske miljøer ved Klinmed som tenker stort. Vi ønsker langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå velkommen, og ser frem til nye SFF’er og flere EU-prosjekter.

Bildet kan inneholde: snapshot, arkitektur.

Nestleder Shuo-Wang Qiao foran EU-bygningen i Brussel. Foto: Gina Clausen.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF er en toppforskningssatsing finansiert av Norges forskningsråd. Våre forskere har tidligere lyktes godt med ordningen og vi har i dag to SFF’er ved Klinmed; CanCell ledet av Harald Stenmark og NORMENT ledet av Ole Andreassen. Neste utlysning blir lagt ut våren 2020 og UiO har store ambisjoner om å gjøre det godt i konkurransen.

Langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå er viktig også for instituttet. Vi er veldig fornøyde med at det er hele elleve miljøer som har vist interesse for å søke om SFF. Det er lovende at det er så mange dynamiske miljøer ved Klinmed som tenker stort.

Tilrettelegge for ambisiøse EU-søknader

Når vi først er inne på å tenke i store baner, har Klinmed i likhet med fakultetet og UiO, ambisjoner om en økning av finansiering fra EU-systemet fremover.  Vi har mange forskningsmiljøer i toppklasse og bør kunne ta en større andel av EU-kaken enn vi gjør i dag.

Et initiativ jeg har satt i gang på vegne av ledelsen er å invitere potensielle søkere til møter med meg og instituttets forskningsstøtteteam. Dette er det største enkelttiltaket vi har satt i gang i år for å innhente eksterne midler fra EU.  Vi vil med disse møtene ha fokus på informasjonsutveksling med potensielle søkere av EU-midler for å se hva instituttet kan bidra med for at de skal kunne realisere en slik søknad.

Hvordan kan vi tilrettelegge bedre for at flere av våre toppforskere går i gang med en EU-søknad? Hva skal til for at våre forskere og prosjektledere ønsker å ta på seg større ansvar og søke om koordinatorprosjekter?

Det er viktig for oss å gjøre det attraktivt og mulig for våre forskere å søke EU-midler. Dette innebærer et godt støtteapparat for ekstern finansiering, både i pre- og post-grant fasene.

Jeg initierer en ny runde over nyttår og vil i forkant be klinikkledelsene om aktuelle navn på potensielle søkere. Hvis du går rundt med en tanke om å søke EU-midler, ta gjerne kontakt med meg eller teamet.

Årets suksesshistorier på EU-fronten

To som har fått det til og som vi vil fremheve, er Vessela Kristensen og Ole Andreassen, som har fått gjennomslag for hvert sitt koordinatorprosjekt. Fakultetet har tidligere ikke hatt koordinatorprosjekter i Horisont 2020 så vi er veldig stolte over at Klinmed fikk to prosjekter. Andreassen er koordinator for prosjektet "CoMorMent", som får 6 millioner euro for å se på sammenhengen mellom mentale lidelser og hjertesykdom, og hvilke mekanismer som ligger bak. Prosjektet er et samarbeid med syv partnerinstitusjoner.

Vessela Kristensen er koordinator for prosjektet "RESCUER", som er et samarbeid med Arnoldo Frigessi ved IMB og 15 partnerinstitusjoner, inkludert OUS. De får 6 millioner euro for å forske mekanismer bak behandlingsresistens ved brystkreft og vurdere hvordan behandlingen påvirkes av pasientspesifikke forhold.

Vi synes det er svært gledelig at begge har fått koordinatorprosjekter og vil gjøre vårt beste for at prosjektene skal forløpe så smertefritt som mulig. Klinmed skal ansette en egen EU-koordinator for å hjelpe til med koordinering og rapportering av disse to prosjektene. Vi forventer at erfaringer fra dette vil styrke vår EU-kompetanse både på institutt- og fakultetsnivå. Vi ønsker "CoMorMent" og "RESCUER" lykke til og håper at flere blir inspirert til å søke nye prosjekter.

Honorable mentions

I tillegg til de to koordinatorprosjektene vil vi fremheve noen til. Bjarne Bogen og Gunnveig Grødeland er partnere i prosjektet "INCENTIVE", som skal se på hvorfor noen responderer dårlig på influensavaksine, og har som mål å utvikle en ny generasjon vaksiner.

Tom Eirik Mollnes er partner i Marie S. Curie ITN-konsortiumet "CORVOS" som også fikk tilslag i år. Prosjektet skal studere hvordan komplementsystemet stopper opportunistiske infeksjoner hos personer med svekket immunforsvar.

Studietur til Brussel

I slutten av november dro en delegasjon fra fakultetet og instituttene til Brussel for å lære om og høre siste nytt innen EU-finansiering. Horisont 2020 går mot slutten og Horisont Europa vil ta over som forskningsprogram de neste syv årene fra 2021.

Det vil ikke være en revolusjon, men snarere en evolusjon fra Horisont 2020. ”Excellent science” i form av Marie S. Curie- og ERC-stipender vil bestå og helse vil være et av hovedområdene i søyle nummer 2 kalt ”Global challenges”. Nytt er at EU vil styre programområdene med enda klarere mål for utbytte, i noe de kaller for ”mission”, eller oppdrag på norsk. Innen helse er det ett oppdrag i dette programmet, kreft.

Innovasjon og samarbeid med industrien er hovedfokus i den tredje og siste søylen, hvor de nå har opprettet European Innovation Council, etter inspirasjon av ERC-modellen. Kort sagt vil det være større fokus på ”impact”, innovasjon og kreft i det neste EU-forskningsprogrammet.

Til slutt minner vi om at Call 2 for Scientia Fellows II vil komme i slutten av januar.

Ta kontakt med oss

Emneord: Klinmed, Nytt fra ledelsen, Shuo-Wang Qiao, SFF, EU, EU-søknad Av Shuo-Wang Qiao
Publisert 27. nov. 2019 12:18 - Sist endret 27. nov. 2019 13:47