Vi utdanner morgendagens leger

Undervisning av medisinerstudentene er en av hovedaktivitetene ved Klinmed. Undervisningen er blitt betydelig styrket med egne Utdanningslederstillinger ved hvert institutt.

Knut Lundin, utdanningsleder og professor.

Knut Lundin, utdanningsleder og professor. Foto: Øystein Horgmo/UiO

Studieplanen Oslo 2014 overtok etter Oslo96. Planen er nå så godt som rullet helt ut, og det er allerede i høst planlagt en evaluering. Leder for dette arbeidet er instituttets tilsynssensor fra Danmark, sammen med norske eksperter og våre egne studenter.

Vi gleder oss til å se hva de foreslår. Vårt klare inntrykk både fra studentene og eksamenssensorene er at planen fungerer fint, og at studentene er meget flinke.

Fordypningspraksis – meld inn plasser

I den nye studieplanen har vi innført elektive emner, dels i Modul 3 og i Modul 8. I Modul 3 arrangeres metodekurs over en uke, og temakurs over to uker. Klinmed holder metodekurs innen medisinsk og kirurgisk forskning, ledet av Allesandro Cataliotti.

Temakursene omhandler kreftforskning, medisinsk og kirurgisk forskning, biomarkører og annen diagnostikk som UL og endokrinologi.

I januar 2020 arrangeres det i modul 8 for første gang fordypningspraksis. Studentene skal være utplassert i fire uker i et praksisområde innen medisinsk virksomhet. Praksisen kan spenne over ulike fagfelt som akuttmedisin, gastrokirurgi, arbeidsmedisin, hudsykdommer, fysikalsk medisin, gastrolab eller lignende. Studentene skal arbeide så likt LIS 1 (eventuelt 2 eller 3) som mulig. De de får tilgang til DIPS og en kliniker som veileder.

Ansatte ved Klinmed bistår med å lete etter aktuelle plasser. Disse meldes enkelt inn via en egen portalløsning. Administrativ ansvarlig er Cecilie Poulsson Krogh, og Knut Lundin kan selvsagt også hjelpe til.

Tilbakemelding på forelesninger

De fleste som underviser har sikkert opplevd å få tilbakemelding fra studentene på sin forelesning. Dette er et opplegg som ble initiert – og som driftes av – studentene selv. Etter hver forelesning setter tre av dem seg sammen for å fylle ut et evalueringsskjema, som går direkte til foreleser. Ordningen oppfattes som svært vellykket, og vi skrev nylig om den i Tidsskriftet.

Viktige elementer i gode forelesninger er å tydeliggjøre tema, koble opp mot spesifikke læringsutbyttebeskrivelser, presentere riktig mengde stoff med passe vanskelighetsgrad, samt å legge ut forelesningen som PDF i forkant av timen. All honnør til studentene som tok dette viktige initiativet.

Populære smågrupper

En av våre viktigste og mest verdsatte undervisningsformer er de kliniske smågruppene, hvor en lærer har med seg 6-8 studenter i nær pasientkontakt.

Selv om undervisningen er svært populær, må vi spørre oss om vi henter ut det fulle potensialet? Utfordrer vi den enkelte student? Blir alle sett? Er vi flinke nok til å gi tilbakemeldinger, både positive og negative?

I enkelte deler har vi allerede startet med strukturert tilbakemelding. Vi kommer til å bruke skjemaet «mini-CEX». Dette brukes i økende grad både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil at denne rapporteringsformen skal være enkel, rask og formativ. 

Ta vare på kommende kolleger

Klinmed er privilegerte som får delta i utdannelsen av morgendagens leger. Vi har mange unge og flinke studenter. Noen sliter likevel litt, det kan være både faglig og annet.

Vi har alle et ansvar for å være gode rollemodeller, og for å være imøtekommende hvis vi blir spurt. Det går an å være observant også. Vi har et eget system for bekymringsmeldinger, og det er en ordning som med fordel bør brukes mer. Når vi får bekymringsmeldinger tilsendt, tar vi alltid utgangspunkt i at vi skal hjelpe, ikke utestenge.

Det er uttrykt politisk vilje at vi i fremtiden skal utdanne langt flere av våre egne leger i Norge. I dag utdanner vi knapt 60 prosent her i landet. Skal dette økes, må vi tenke nytt. Økt bruk av praksisarenaen vil tvinge seg frem; det samme vil alternative læringsmetoder.

Vi går en spennende tid i møte!

Emneord: Nytt fra ledelsen, undervisning, modul, undervisningsleder, Knut Lundin
Publisert 4. sep. 2019 13:34 - Sist endret 6. sep. 2019 11:18