Sommerhilsen fra instituttledelsen

Vi legger snart bak oss en svært spesiell og utfordrende vår. En periode som har krevd mye av alle. En oppsummering av våren gir historier om manglende tilganger, forsinkede midler og utfordringer med hjemmekontor. Samtidig har disse månedene vist oss at vi får til det meste sammen. Vi har klart oss, arbeidsoppgavene er utført, og vi har så langt ikke mistet noen gjennom pandemien. Vi må være stolte av vår felles innsats.

Bildet kan inneholde: oxeye tusenfryd, tusenfryd, blomst, mayweed, petal.

Foto: Gina Clausen.

Med føringene fra helsemyndighetene og UiO sentralt i bunn har det vært viktig for oss å skape trygghet og sørge for at alle ansatte føler seg ivaretatt.

Ledelsen har hele tiden forsøkt å gjøre gode og gjennomtenkte tilpasninger av smittevernstiltakene på instituttnivå, ettersom Klinmed er annerledes enn resten av UiO på grunn av arealfellesskapet med sykehusene.

Store steg i vår digitale kompetanse

Oppi alt dette har vi vært med på en digital revolusjon. Denne våren har vi alle tatt store steg i utviklingen av vår digitale kompetanse. Møtevirksomhet og disputaser er blitt like vanlig over Zoom og Teams som å sitte fysisk overfor hverandre i et møterom. Gjennomføringen av digitale disputaser har vært en suksess. Omleggingen av all undervisning til digitale plattformer skjedde nærmest over natten.

Høstsemesteret

Hva skjer så med høstens undervisning? Det er mye som er uklart og vi vet enda ikke hvordan smittesituasjonen vil være i august. Vi planlegger og forsøker derfor å legge til rette for at felles undervisning for hele eller store deler av kullet fortsatt skal foregå digitalt til høsten. Kurs må avklares nærmere i hvert enkelt fag, mens smågrupper, ferdighetstrening, journalopptak og annen pasientnær undervisning tilstrebes gjennomført fysisk. Undervisningsseksjonen har gjort, og gjør fortsatt, en kjempejobb med å tilpasse en kompleks timeplan under stadig skiftende forutsetninger.

Nå ser vi frem til en mest mulig normalisert arbeidssituasjon over sommeren. Gitt at smittesituasjonen ikke endrer seg radikalt, regner vi med, og håper, at alle kan møte opp på jobb som normalt etter ferien. Vi vil sørge for at alle føler seg trygge på jobb, og at vi gjennomfører undervisning og forskning på en forsvarlig måte gitt de rammene situasjonen gir oss.

Klinmeds første årsrapport

I fjor bestemte vi at Klinmeds virksomhet fortjener en faktabasert og lesbar dokumentasjon ved å lage Klinmeds første årsrapport. Vi er et svært institutt, og vi har en stor undervisningsportefølje med ansvar for fem av åtte moduler på profesjonsstudiet. Våre forskere henter inn årlig nærmere en kvart milliard kroner i eksterne midler.

Med denne første, koronaforsinkede årsrapporten for 2019 har vi ønsket å dokumentere noen smakebiter og høydepunkter fra instituttet, store og små hendelser som samlet representerer bredden ved Klinmed. Vi ønsker å lage årlige rapporter med mulighet for justeringer underveis. Det er mye vi ikke har fått plass til og hvis du synes det er noe som mangler, eller som bør være med i årsrapporten fra ditt fagmiljø, husk å tipse kommunikasjonsrådgiver Julie, så får vi det kanskje med i neste års rapport. Vi er stolte av denne første årsrapporten som du kan du lese her. Den synes kanskje beskjeden i omfang, men fakta taler for seg selv og beskriver imponerende virksomhet.

Velfortjente priser til Andreassen og Bogen

En gladnyhet på tampen av semesteret er tildelingen av to av UiOs viktigste priser til våre ansatte. Ole Andreassen er tildelt Forskningsprisen 2020 for viktige bidrag for forskning på mental helse i Norge. I tillegg er Bjarne Bogen tildelt Innovasjonsprisen 2020 for medisinsk vaksineforskning og forskningsbasert innovasjon ved UiO. Klinmed er svært stolte over Ole, Bjarne og fagmiljøene! Vi gratulerer dem begge med utmerkelsene og gleder oss til utdelingen på UiO sin årsfest i september!

Avslutningsvis, nå ligger varme dager og lyse netter foran oss. En kjærkommen sommerferie er vel fortjent etter fantastisk innsats denne våren. Tusen takk til dere alle! Husk å holde avstand i sommervarmen og ta vare på dere selv. Vi gleder oss til en mer normalisert hverdag til høsten.

I mellomtiden ønsker vi en riktig god sommer til dere alle!

 

Beste hilsen

Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao, Torbjørn Omland og Hans Mossin.

Emneord: Nytt fra ledelsen, Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao, Torbjørn Omland, Hans Mossin, sommerhilsen
Publisert 28. juni 2020 11:33 - Sist endret 3. juli 2020 13:46