Nytt fra ledelsen - Side 2

Administrasjonssjef Hans Mossin.
Publisert 27. apr. 2017 14:19

Klinmed har gjennom høsten og våren arbeidet med flere administrative prosesser for å forvalte instituttets ressurser på best mulig måte i møte med økonomiske utfordringer fremover.

Nestleder ved Klinmed og leder Campus Ahus, Tom Øresland.
Publisert 9. mars 2017 11:32

Det har vært en god høst og et godt år å være Klinmeds nestleder på Ahus. Våre forskere fått inn store eksterne bevilgninger og den nye studieplanen er snart på plass i hele medisinstudiet. Målet er et enda bedre universitetssykehus.

Portrettbilde av kvinne. Lyst, kort hår, briller, svart topp.
Publisert 21. okt. 2016 12:00

For å opprettholde forskning av høy kvalitet må vi basere oss på å hente inn midler fra eksterne finansieringskilder. Det er ingen enkel jobb, derfor trapper vi nå opp arbeidet med prosjekt- og søknadsstøtte på Klinmed, i samarbeid med fakultetet og sykehusene.