Nominasjoner til Eric K. Fernstrøms Nordiska pris

Eric K. Fernströms stiftelse för främjande av vetenskapelig medicinsk forskning ber om nominasjoner til årets nordiske pris, med frist 22. april.

Prisen deles ut til en forsker ved et nordisk universitet som har gjort en spesielt fremstående innsats innen medisinsk forskning. Hovedprinsippet er at prisen deles ut til én forsker, men i særskilte tilfeller kan den deles mellom opp til tre forskere virksomme innenfor samme felt. Den nominerte bør ikke ha fått Jahreprisen samme år.

Samtlige professorer ved de medisinske fakulteter ved alle nordiske universitet kan nominere.

Prisen er på 1.000.000 svenske kroner.

Utfylt nominasjonsskjema samt kortfattet CV og publikasjonsliste, alt i pdf-format, sendes innen 22. april til kanslidirektør Christina Parknäs: christina.parknas@med.lu.se, med kopi til Gina Clausen: g.s.clausen@medisin.uio.no. Teksten bør være på svensk eller engelsk.

Publisert 31. mars 2016 13:41 - Sist endret 11. apr. 2016 10:15