Nominasjoner til Johnny Ludvigssons pris for fremragende forskning på barne- og ungdomsdiabetes

Det svenske barnediabetesfondet utlyser nordisk forskerpris. Nominasjoner sendes innen 13. mai 2016.

Prisvinnere må være nordiske borgere og nomineres av minst tre nordiske diabetesforskere. Knut Dahl-Jørgensen ved UiO mottok prisen i 2014.

Nominasjonen skal bestå av en beskrivelse av vitenskapelig arbeid så langt (maks 1000 ord på engelsk) og en liste over de 20 viktigste vitenskapelige publikasjonene.

Prisen består av et diplom og en pengesum (250.000 SEK) som skal anvendes til fremtidig forskning.

Nominasjonene sendes direkte til fondet, kansli@barndiabetesfonden.se, med kopi til Åse Sørheim, a.f.sorheim@medisin.uio.no og Mari Lilleslåtten, mari.lilleslatten@medisin.uio.no.

Se høyremargen for mer informasjon.

Publisert 8. mars 2016 11:13