Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris

NOKUT inviterer herved alle høyere utdanningsinstitusjoner til å nominere tiltak ved egen institusjon til Utdanningskvalitetsprisen 2016. Fakultetets frist er 15. august.

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Utdanningskvalitetsprisen for 2016 er på 1 million kroner. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Nominerte tiltak må fylle følgende kriterier:

  1. Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
  2. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
  3. Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
  4. Tiltaket skal ha medført positive resultater.
  5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller disse kriteriene, se statuttene for nærmere informasjon.

Fakultetsadministrasjonen samler og oversender forslag til kandidater, vennligst send nominasjoner til a.f.sorheim@medisin.uio.no senest 15.8.16.

Publisert 10. juni 2016 12:51 - Sist endret 5. jan. 2018 08:44