Nominasjoner til Forskningsrådets forskningspriser og Nordiska Medicinpriset

Flere store priser tar nå i mot nominasjoner. Forskningsrådets pris for fremragende forskning, samt deres nye pris for unge fremragende forskere har frist 17. juni, og Nordiska Medicinpriset ber om nominasjoner innen 3. juni.

Forskningsrådets forskningspriser

Forskningsrådets pris for fremragende forskning deles ut til forskere som holder høy faglig standard, nasjonalt og internasjonalt, og er åpen for forskere innenfor alle fag og disipliner. Prisen består av en sum på en million kroner.

Forskingsrådets pris for unge fremragende forskere skal belønne høy faglig kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping, og skal stimulere prisvinneren tidlig i karrieren til videre innsats og satsing på forskning. Prisen består av en sum på 500.000 kr. Prisvinneren må være yngre enn 38 år når prisen deles ut. Permisjon, verneplikt, langvarig sykefravær og lignende trekkes fra alderen.

Forslag til kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskning må inneholde en fyldig begrunnelse og dokumentasjon for hver priskandidat. Les vedtektene for prisen.

Forslag til kandidater til Forskningsrådets pris for unge forskere må inneholde en fyldig begrunnelse for hver kandidat og CV må følge vedlagt. Begrunnelsene må ta utgangspunkt i kriteriene som framgår i vedtektenes punkt 1-3.

Forslag til kandidater sendes til forskningsprisen@forskningsradet.no innen 17. juni 2016.

Har du spørsmål, send en e-post til gr@forskningsradet.no

Nordiska medicinpriset för forskning om bröstcancer, alternativt forskning om prostatacancer

Nordiska medicinpriset deles i 2016 ut til en fremragende forsker innen feltene brystkreft og prostatakreft. Prissummen på 1 million SEK vil deles mellom det to forskningsfeltene.

Forslaget skal skrives på engelsk, og skal inneholde en tydelig beskrivelse av de vitenskapelige bragder som ligger til grunn for nominasjonen, samt publikasjonsliste og CV. Forslaget sendes pr post, og må være stiftelsen i hende innen 3. juni 2016.

Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset
c/o Folksam
Birgitta Olli, S26
106 60 Stockholm

Spørsmål rettes til styreleder Björn Rydevik på e-post bjorn.rydevik@gu.se eller telefon +46 705 733 139.

Publisert 21. apr. 2016 13:55 - Sist endret 21. apr. 2016 14:01