Har du en dyktig kollega som fortjener en pris?

Nå kan du nominere til H.M. Kongens gullmedalje og Universitetetsstyrets priser 2016.

Universitetsstyrets priser 2016

Universitetsstyret deler årlig ut fire priser: Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Les mer om statuttene på UiOs sentrale nettsider.

Frist for å nominere er 1. mars kl 12:00.

Nominasjonene skrives i prioritert rekkefølge, og sendes til Mari Lilleslåtten på e-post: mari.lilleslatten@medisin.uio.no, med kopi til seksjonsleder Jorun Ur: jorun.ur@medisin.uio.no

H.M. Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje for beste doktorgradsarbeid deles årlig ut til fremragende, yngre forskere ved UiO. Kandidater som har forsvart doktorgrader i foregående år nomineres for sitt doktorgradsarbeid av fagmiljøer eller veiledere.

Frist for å nominere er 7. mars.

Nominasjoner sendes til seniorrådgiver Åse Frivold Sørheim på e-post: a.f.sorheim@medisin.uio.no med kopi til rådgiver Gina Clausen: g.s.clausen@medisin.uio.no og seksjonsleder Jorun Ur: jorun.ur@medisin.uio.no.

Publisert 11. feb. 2016 15:52 - Sist endret 10. apr. 2019 09:59