Nominasjoner til Prince Mahidol Awards 2016

Prince Mahidol Awards for medisin og folkehelse tar nå i mot nominasjoner. Frist 31. mai.

Prince Mahidol Award Foundation deler hvert år ut to priser, en innen medisin og en innen folkehelse. Prisene består av et diplom, en medalje og USD 100.000.

Prisene tildeles individer eller institusjoner "which have demonstrated outstanding and exemplary contributions to the advancement of medicine, public health and social services throughout the world".

Nominasjoner kan leveres direkte på stiftelsens nettside. Kopi av nominasjonen sendes til thaioslo@online.no, med kopi til Gina Clausen, g.s.clausen@medisin.uio.no.

Publisert 14. apr. 2016 10:28 - Sist endret 14. apr. 2016 10:44